An Fáth ar Gá do Ghnó A Bheith Ag Tabhairt Aird Ar Chomhlíonadh CCPA

Cén Fáth ar Chóir do Ghnólachtaí Aird a thabhairt ar Acht Príobháideachta Tomhaltóirí California - CCPA

Is léir ó chultúr surfála grianmhar, atá suite siar go clúiteach California, a ról maidir le comhráite náisiúnta a aistriú ar cheisteanna teo-chnaipe trí ghníomhartha suntasacha reachtacha a rith. Ar an gcéad duine a chuir gach rud ar aghaidh ó thruailliú aeir go marijuana íocshláinte go reachtaíocht colscartha gan locht, tá California i gceannas ar an troid ar son dlíthe príobháideachta sonraí atá áisiúil do thomhaltóirí.

An Acht Príobháideachais Tomhaltóirí California (CCPA) an dlí príobháideachta sonraí is cuimsithí agus is infhorghníomhaithe sna Stáit Aontaithe. Tá sé deacair a thionchar ar chleachtais phríobháideachais a áibhéil.

Rudaí a Chaithfidh Tú a Fháil Faoi CCPA

Tá rialacháin príobháideachais casta, tá sé fíor. Ach tá siad soláimhsithe do gach uile ghnó leis an gcur chuige ceart. Má tá tú ag tús do thurais um chomhlíonadh príobháideachta (ceol spreagthach leid), seo an méid a chaithfidh tú a bheith ar an eolas faoi CCPA agus do ghnó. 

An Cheist $25 Milliún: An mbaineann CCPA Liomsa?

Is í an cheist is mó a fhaighimid ó chliaint, Mar sin an gá dom a bheith buartha faoi CCPA nó nach bhfuil?

Baineann CCPA le gnólachtaí seachbhrabúis a oibríonn i gCalifornia, a bhailíonn agus a rialaíonn faisnéis phearsanta áitritheoirí California, agus a chomhlíonann ceann de na ceanglais seo a leanas:

 • Ioncam comhlán bliantúil os cionn $25 milliún
 • Bailíonn sé faisnéis phearsanta ó níos mó ná 50,000 cónaitheoir, teaghlach nó gléas California gach bliain *
 • Faigheann sé 50% nó níos mó den ioncam bliantúil ó dhíol faisnéise pearsanta áitritheoirí California

*Ardófar an tairseach le haghaidh faisnéise pearsanta a bhailítear go 100,000 in 2023 nuair a bheidh an tAcht um Chearta Príobháideachta California infheidhmithe.

Seans go bhfuil sé seo cosúil go bhfuil sé ach amháin le haghaidh corparáidí móra. Níl sé. Measann taighdeoirí an oiread agus is 75% de ghnólachtaí California ag déanamh níos lú ná $25 milliún in ioncam bliantúil beidh tionchar ag an dlí.

Is faoin Duine Aonair atá sé (Cearta)

Tá ceart aonair tomhaltóra chun rialú a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear a fhaisnéis phearsanta ag croílár CCPA. Áirítear le cearta arna gcódú ag CCPA an ceart chun:

 • Bíodh a fhios agat cén t-eolas atá á bhailiú agat fúthu agus cén fáth
 • Iarr ort a gcuid faisnéise a scriosadh ó do bhunachair shonraí
 • Bíodh a fhios agat cé na cuideachtaí tríú páirtí a bhfuil tú ag roinnt a gcuid sonraí leo nó ag ceannach a gcuid sonraí uathu
 • Sainordú a dhéanamh ar fhreagra rogha an diúltaithe sula ndíolfar sonraí do dhuine ar bith 16 bliana d’aois agus níos óige
 • Diúltú as díol faisnéise pearsanta

Is é an ceann deireanach - an ceart chun díol faisnéise pearsanta a dhiúltú - an ceann mór. Le sainmhíniú leathan ar cad is sonraí “ag díol” ann (díol, ligean ar cíos, scaoileadh, nochtadh, scaipeadh, cur ar fáil, nó aistriú…faisnéis phearsanta tomhaltóra ar airgead or rud éigin eile luachmhar), is féidir leis an riachtanas seo a bheith ar na cinn is sleamhain chun greim a fháil ar ghnólachtaí.

Iarratais ar Chearta Aonair a Bhainistiú

Má cheadaíonn tú do thríú páirtithe úsáid a bhaint as na sonraí a bhailíonn tú chun a gcríoch féin agus gur gá dóibh a bheith comhlíontach le CCPA, ní mór duit  próisis léarscáilithe sonraí atá slán, éifeachtach a bheith agat a ligeann duit faisnéis phearsanta do thomhaltóirí a shainaithint, a mhodhnú agus a bhaint de laistigh d’amlínte CCPA.

Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh tú:

 • Próisis a bheith agat chun cearta an duine aonair chun eolas a chur isteach/iarratais a scriosadh. Ba cheart go n-áireofaí anseo dhá bhealach ar a laghad chun iarratais a chur isteach.  
  • Tá uimhir theileafóin saor ó dola ag teastáil, ach amháin do ghnólachtaí ar líne amháin - is féidir le seoladh ríomhphoist an uimhir saor ó dola a ghlacadh.  
  • Go ginearálta, is féidir le gach cuideachta foirm gréasáin nó seoladh ríomhphoist a sholáthar chun iarratais a chur isteach.
  • Sula gcuirfidh tú do phróisis i gcrích, déan athbhreithniú le gairmí príobháideachta chun a chinntiú go bhfuil na roghanna cearta á ndéanamh agat.
 • Bíodh a fhios agat gur féidir leat an dearbhú iarratais dian 10 lá agus amlíne críochnaithe 45 lá a chomhlíonadh
 • Bíodh a fhios agat gur féidir le d’fhoireann taifid faisnéise tomhaltóirí a aithint agus a fhíorú i gceart 

Trédhearcacht Le Fiacla

Le riachtanais dhiana as fógra a thabhairt do chustaiméirí faoi chleachtais bailithe sonraí, is féidir leat buíochas a ghabháil le CCPA as na cinn sin go léir Ár bPolasaí Príobháideachta a nuashonrú ríomhphoist a bhí á fháil agat ó gach cuideachta ar thug tú do sheoladh ríomhphoist dó riamh. 

Caithfidh fógraí príobháideachais a chomhlíonann CCPA a bheith inrochtana agus a lua go sonrach cén cineál faisnéise atá á bailiú agat, cad atá á dhéanamh agat leis, agus cé leis a bhfuil tú á roinnt. Ní mór dó na cearta atá ag do thomhaltóirí a shonrú go soiléir freisin. (Féach thuas). 

Ina theannta sin, caithfidh tú é sin ar fad a insint do thomhaltóirí ag am an bhailithe nó roimhe sin agus (soiléir) a sholáthar Ná Díol Mo Shonraí Pearsanta cnaipe ar do leathanach baile.

Barra Taoibh — más ceithre leathanach de dhlús dleathach é do pholasaí príobháideachta, athscríobh i stíl atá furasta le húsáid. Cabhróidh sé seo le do chustaiméirí é a thuiscint agus a dtaithí ar do shuíomh a fheabhsú. 

Coinnigh Rúnda é, Coinnigh Sábháilte é

Éilíonn CCPA duit a chothabháil nósanna imeachta slándála réasúnta i bhfeidhm chun faisnéis íogair tomhaltóirí a chosaint. Ní leagann an reachtaíocht amach cad is “nós imeachta slándála réasúnta” ann, ach is é an chéad rud a chaithfidh tú a dhéanamh ná a chinntiú go dtuigeann tú saolré iomlán taifid sonraí. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh tú fios a bheith agat cén fhaisnéis a bhailíonn tú, cén fáth a bhailíonn tú í, cathain a bhailíonn tú í, cá stórálann tú í, cé chomh fada agus a choinníonn tú é, agus cé leis a roinneann tú í. 

I measc na nithe eile ba cheart a bheith ar do liosta le déanamh tá:

 • Ag srianadh agus ag nuashonrú do struchtúir cheadaithe rochtana (Bheadh ​​ionadh ort cé mhéad cuideachta a dhéanann dearmad iarfhostaithe a bhaint dá gcórais)
 • Neartú bogearraí/crua-earraí do ghnólachta agus próisis phaisteála ionas nach bhfágann tú do chórais i mbaol haiceanna
 • Polasaithe cuideachta a chruthú le haghaidh pasfhocail láidre, úsáid VPN (gan Wi-Fi poiblí!), agus scaradh gléasanna oibre/pearsanta
 • Sonraí a chriptiú faoi shuaimhneas agus nuair a aistrítear iad chuig cuideachtaí eile.

Tar éis duit dul i ngleic leis na céimeanna sin, smaoinigh ar mheasúnú príobháideachta agus slándála do do chóras agus do gach ceann de do sholáthraithe seirbhíse.

Cén fáth CCPA i ndáiríre, Really Nithe

Níl i CCPA ach an tús. Is é an chéad dlí príobháideachta sonraí leathan i Meiriceá, ach níl sé gar fiú don cheann deireanach. Má tá tú géilliúil do CCPA ligfidh do ghnólacht oiriúnú go tapa do na hathruithe atá le feiceáil cheana féin ar na spéire. 

Tá tuilleadh Rialacháin Príobháideachta ar a Slí

comharba CCPA, an Acht Taifead Príobháideachta California (CPRA), tá sé rite cheana féin ag vótálaithe California. Soiléiríonn CPRA ranna doiléire de CCPA, cuireann sé cosaintí breise do thomhaltóirí leis, agus cuireann sé nochtadh dliteanais sibhialta do do chuideachta má nochtar faisnéis phearsanta íogair do chustaiméirí de bharr sárú sonraí. 

Gan an ceart chun rochtana a áireamh, beidh feidhm ag CPRA, mar atá sé scríofa anois, ar an bhfaisnéis phearsanta a bhailíonn tú ó do chustaiméirí ar nó tar éis 1 Eanáir, 2022. Ciallaíonn sé seo, cé nach dtiocfaidh CPRA i bhfeidhm go dtí Eanáir 2023, beidh tú gá a bheith in ann taifid sonraí aonair a rianú go héifeachtach faoi dheireadh 2021. 

Má chomhlíontar CCPA, bainfidh tú é sin amach go héifeachtach agus déanfaidh sé do thuras i dtreo comhlíonadh CPRA i bhfad níos éasca.

Mhéadaigh CPRA go mór freisin an dóchúlacht go bhfeicfimid gníomh forfheidhmithe láidir trí Ghníomhaireacht um Chosaint Príobháideachta California a chruthú agus a mhaoiniú, a mbeidh maoiniú agus foireann shuntasach aici chun gearáin phríobháideachais a láimhseáil. Agus forfheidhmiú CCPA á bhainistiú ag oifig an Ard-Aighne California, bhí gnólachtaí in ann dul i ngleic le grinnscrúdú nó sáruithe príobháideachta a sheachaint. Beidh sé seo i bhfad níos lú seans ann mar gheall ar leibhéal méadaithe grinnscrúdaithe an CPRA.

Rialacháin Príobháideachta i Stáit Eile

Tá dlíthe cosanta sonraí ag Nevada, Maine, Massachusetts, Nua-Eabhrac, Vermont, agus Illinois ar na leabhair freisin cé go bhfuil difríocht mhór idir iad agus CCPA agus ní mheastar gur dlí príobháideachta cuimsitheach iad. Tá billí gníomhacha ar feitheamh ag stáit eile. Fiú mura bhfuil aon cheann de na dlíthe atá ar feitheamh ag teacht le caighdeáin California, tá an seans an-ard go mbeidh rialachán i do stát sna cúig bliana amach romhainn. Más féidir leat do chuideachta a bheith comhlíontach le CCPA anois, beidh sé níos tapúla, níos éifeachtaí agus níos saoire a mheaitseáil le riachtanais amach anseo.

Fíneálacha, Táillí, Urghairí, Ó Mo!

Níl aon rud níos measa do ríomhthráchtáil ná sárú sonraí. Is minic a bhíonn droch-phoiblíocht náire mar thoradh ar hacks, ach cuireann siad buille ar do cháil freisin le tomhaltóirí, rud a chiallaíonn díolacháin caillte agus ioncam laghdaithe.

Ní bhaineann sé ach le muinín an tomhaltóra, áfach. Tá fíorriosca airgeadais i gceist le neamhchomhlíonadh freisin a d’fhéadfadh do chúlchistí a dhraenáil fad is atá do dhíolacháin laghdaithe.

Faoi CCPA, d’fhéadfadh urghaire a bheith mar thoradh ar mhainneachtain saincheisteanna neamhchomhlíonta a réiteach laistigh de 30 lá ón bhfógra a d’fhéadfadh do ghnó a dhúnadh. D'fhéadfá a bheith faoi réir pionós $2,500-7,000 in aghaidh an taifead ó stát California. Is é tairseach CCPA do bhailiú sonraí ná 50,000 taifead in aghaidh na bliana. Is airgead go leor é $2,500 nó $7,500 a ghearradh as fiú codán den iliomad taifead sin.

Ina theannta sin, is féidir le custaiméirí aonair tú a agairt go díreach má sháraítear sonraí neamh-athdhéanta nó neamhchriptithe ar luach $100-750 in aghaidh an taifid. 

Traenáil, Traenáil, Traenáil

Measann taighde go 30% de na hacks is féidir a chur i leith earráid dhaonna inmheánach agus beagnach 95% de sháruithe scamall-bhunaithe botúin fostaithe is cúis leo go neamhaireach.

Teipfidh fiú ar chláir mhóra sonraí príobháideachais mura dtuigeann do chuid fostaithe agus díoltóirí é. Cuir tús le d’fhostaithe a thraenáil anois maidir le comhlíonadh CCPA agus cleachtais phríobháideachta sonraí. Mura féidir nó mura gcomhlíonfaidh do dhíoltóirí d’ionchais, faigh cinn nua. 

Sula dtéann tú ag smaoineamh go mbaineann príobháideacht le saol na n-oibrithe TF amháin, cuimhnigh ar an domhan idirnasctha, hipearnasc, comhroinnte faisnéise ina mairimid. Ó do chuid roinn margaíochta le d’fhoireann díolacháin le d’ionadaithe seirbhíse custaiméara, ba chóir díriú ar chomhlíonadh príobháideachta agus oiliúint ag gach leibhéal de do ghnó. 

Tógann sé am chun cultúr láidir feasachta príobháideachta a fhorbairt, mar sin ná cuir amú a thuilleadh de.

Bí An Fear Maith

Ní uirlis amháin atá i sonraí tomhaltóirí - is é an t-airgeadra is luachmhaire ar domhan. Ní mór duit é a chosaint chomh cúramach agus a dhéanann tú do phaitinní, cóipchearta agus foirmlí táirgí. Fiú mura mbaineann CCPA leat go teicniúil, is beag lamháltas atá ag tomhaltóirí do ghnóthais a bhíonn ag imirt go tapa agus scaoilte lena gcuid faisnéise pearsanta.

In ionad breathnú ar riachtanais phríobháideachta mar ionad costais, smaoinigh orthu mar chroí-bhreisluach a chothaíonn muinín le do chustaiméirí agus a dhéanann a dtaithí ar leith.

Ag Tógáil Do Thodhchaí Digiteach

Beidh muinín dhigiteach, nó an méid muiníne atá ag úsáideoirí go bhfuil gnó ag iompar go heiticiúil ar líne, ina príomhcheist don tomhaltóir sna deich mbliana atá romhainn. Trí CCPA a bheith comhlíontach anois, cruthófar an dúshraith láidir a chaithfidh tú a chur in oiriúint don bhonneagar príobháideachta sonraí atá á thógáil timpeall ort i bhfíor-am. Seachas dul i mboscaí, tóg an scafall cleachtais príobháideachta a shábhálfaidh tú am agus airgead san fhadtréimhse.

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.