Athbhrandáil: Conas a Fhásfaidh Glactha le hAthrú Branda do Chuideachta

Cathain ar chóir do Ghnó Athbhrandáil

Ní féidir a rá gur féidir le hathbhrandáil torthaí dearfacha iontacha a thabhairt do ghnó. Agus tá a fhios agat go bhfuil sé seo fíor nuair is iad na fíorchuideachtaí a dhéanann speisialtóireacht ar bhrandaí a chruthú na cuideachtaí a athbhrandáil ar dtús.

Tá thart ar 58% de ghníomhaireachtaí ag athbhrandáil mar bhealach chun fás easpónantúil a threisiú trí phaindéim COVID.

Cumann Trádála na Gníomhaireachta Fógraíochta

Táimid ag líomóid.io tar éis taithí a fháil go díreach ar an méid athbhrandála agus ionadaíocht chomhsheasmhach branda is féidir a chur chun tosaigh ar do chomórtas. Mar sin féin, tá an bealach crua foghlamtha againn freisin a d’fhéadfadh a bheith chomh simplí le hathbhrandáil, níos mó ná lógó nua a fhorbairt nó ainm nua a fháil. Ina áit sin, is próiseas leanúnach é féiniúlacht nua a chruthú agus a chothabháil - an teachtaireacht a chur in iúl go seasta a theastaíonn uait go gcomhcheanglóidh do chustaiméirí le do bhranda.

Méadaíonn branda maith ar gach ardán ioncam eagraíochta suas le 23 faoin gcéad go suntasach.

LucidPress, Staid na Comhsheasmhachta Branda

Agus seo gan ach cúpla a lua. San alt gairid seo agus go dtí an pointephointe, siúlfaimid tú tríd an bpróiseas athbhrandála, roinnfimid leideanna, nochtfaimid na gaistí coitianta, agus taispeánfaimid duit conas iad a sheachaint.

Scéal Athbhrandála Lemon.io

Ní thógann sé ach 7 soicind chun an chéad tuiscint láidir a dhéanamh.

Forbes

Ciallaíonn sé sin go mb’fhéidir gurb é seacht soicind gach rud a chaithfidh tú a chur ina luí ar chliant ionchasach tú a roghnú thar do chomórtas. Cé gur constaic é seo as féin, tá sé níos deacra fós custaiméirí a chur ina luí ort iad a roghnú. Mar thoradh ar an réadú seo d’éirigh linn sa lá atá inniu ann.

Roimh an Athbhrandáil:

Lig dom go hachomair tú a chur isteach ar stair líomóide.io.

Forbraíodh Lemon.io i dtosach in 2015 nuair a d’aithin an bunaitheoir (Aleksandr Volodarsky) bearna sa nideoige fruilithe saorateangairí. Ag an bpointe sin, ba é an brandáil an rud deireanach ar ár n-intinn. Cosúil le mórchuid na ngnólachtaí nua, rinneamar botúin ag tús ár dturas, agus “Coding Ninjas” a bhí ar cheann acu. Creid dom, bhí sé ceart ag an am toisc go raibh sé trendy, agus bhí an chuid is mó dár bhfócas curtha ar chruthú ábhair.

Mar sin féin, fuair muid múscailt drochbhéasach nuair a fuaireamar amach go raibh fás gnó tar éis moilliú agus nach raibh ábhar ina aonar gar do bheith leordhóthanach chun go n-éireodh lenár ngnó. Bhí i bhfad níos mó ná sin ag teastáil uainn chun é a dhéanamh sa domhan fruilithe neamhspleácha an-iomaíoch. Seo nuair a thosaigh ár scéal athbhrandála.

Is iomaí ceacht corraitheach a d’fhoghlaim muid inár dturas athbhrandála, agus tá súil againn, agus muid ag insint ár scéil, go bhféadfá cúpla ceann a thógáil a rachaidh chun leasa do bhranda.

An Fáth go raibh Athbhrandáil de dhíth 

B’fhéidir go bhfuil tú ag fiafraí cén fáth go raibh orainn athbhrandáil a dhéanamh agus cén tábhacht a bhí leis.

Bhuel, seachas go rabhamar i bhfad thart ar ré Ninjas agus Rockstars agus gur roinn muid ainm primitive-sounding le scoil chlársceidealaithe san India, thuig muid freisin go gcaithfimid a bheith réamhghníomhach chun maireachtáil sa mhargadh neamhspleách neamhspleách iomaíoch. Tá an nideoige de mhargaí neamhspleácha grinnfhiosrúcháin chomh plódaithe gurb é an t-aon bhealach le seasamh amach ná branda láidir stellar a bheith acu.

Ar dtús, chreid muid gur mar gheall ar ár ndearadh ba chúis lenár dteip, agus bhíomar ar ár gcosa dul i dteagmháil le dearthóir agus d’iarramar air an blag a athdhearadh, ar dhiúltaigh sé go béasach dó agus mhol sé athbhrandáil iomlán. Ba í sin an ingne deiridh sa chiste, agus ba ag an bpointe sin a tháinig an gá le hathbhrandáil chun solais. Déanta na fírinne, thuig muid nach raibh branda againn ar chor ar bith, agus dá bharr sin, bhí orainn ceann a chruthú. Tá sé seo fós ar cheann de na cinntí is dána agus is sásúla a rinneamar riamh mar eagraíocht.

Ag foghlaim ó Lemon.io

Seo fuip céim ar chéim ar an gcaoi a rinneamar an próiseas athbhrandála. Níl ár dtreoirlínte uileghabhálach; áfach, beimid chomh flaithiúil agus is féidir le faisnéis ónár dtaithí. Seo achoimre ar na céimeanna a leanamar:

 1. Chruthaíomar pearsa branda agus mascot branda - Tá an caidreamh idir an dá rud mar seo: Is é do phearsa branda príomhcharachtar do scéil, a thiocfadh constaicí air ar an mbealach chun a gcuspóra. Is é mascot branda ceann a chuideodh leo gach cruatan a shárú agus a gcuspóirí a bhaint amach sa deireadh. Go bunúsach, is ionann pearsa an bhranda agus ár spriocghrúpa nó ár gcustaiméirí, agus is ionann an mascot agus é mar aidhm againn a gcuid fadhbanna a réiteach.
 2. Thángamar ar mhapa Cinneadh Ceannaigh Branda Persona (BPBD) - Is é atá i léarscáil BPBD ná liosta de na cúiseanna a chuirfeadh iallach ar ár spriocghrúpa rud éigin a cheannach uainn agus na cúiseanna a chuirfeadh orthu gan é a dhéanamh. Chabhraigh sé seo linn cinntí ceannaigh ár bpearsa branda a thuiscint agus fios a bheith againn cén iompar a chuirfeadh as dóibh. Is éard a bhí i gceist leis an bpróiseas ná cúiseanna a liostáil cén fáth nó cén fáth nach gceannódh ár spriocghrúpa uainn.
 3. Maitrís bunúsach branda - Ba é seo páirc ardaitheora ár mbranda a thug cuntas ar na rudaí go léir a bhí ann agus a bhí inár ngnó. Taispeánann sé an méid a dhéanann ár ngnó agus cuireann sé luachanna ár mbranda in iúl.
 4. Brand Story - Mar thoradh ar scéal an bhranda ainmníodh muid is iomchuí, a ghlacamar sa deireadh.

Torthaí Athbhrandála Lemon.io 

Áirítear ar na buntáistí doláimhsithe a bhaineann le hathbhrandáil gur thug sé muinín, inspioráid, tuiscint ar bhrí agus cuspóir dúinn, gan trácht ar an sní isteach inmhaíte de luaidhe.

Agus, ar ndóigh, an rud is tábhachtaí ná an éifeacht a bhí ag athbhrandáil ar ár mbunlíne. Is é an bealach is fearr chun é seo a chur in iúl ná trí na figiúirí toisc nach luíonn na huimhreacha.

Bhí na torthaí iontach agus chonacthas dúinn beagnach 60% den tagarmharc tráchta iomlán a gnóthaíodh sna cúig bliana roimhe sin laistigh de dheich mí ó seoladh ár mbranda Lemon.io.

Le hathbhrandáil iomlán bhogamar ó chuairteoirí 4K go 20K ar an meán ar an mí is fearr a bhí againn. Tháinig méadú suntasach 5 oiread ar ár gcuairteoirí agus ar ár ndíolachán agus chuir muid ar an mbóthar iad le haghaidh GMV 10M in 2021. Seiceáil na léirithe grafacha seo den fhás seo:

Roimhe seo: Trácht Ninjas a chódú ó thús na cuideachta agus suas go dtí athbhrandáil:

 • Google Analytics Roimh Athbhrandáil Lemon.io
 • anailísíocht google roimh athbhrandáil 1

Tar éis: Dul chun cinn déanta laistigh de naoi mí ón athbhrandáil.

 • Google Analytics Tar éis Lemon.io a Athbhrandáil
 • Google Analytics Tar éis Lemon.io a Athbhrandáil

Cathain ar cheart duit athbhrandáil a dhéanamh más tosaithe tú (bunaithe ar thaithí Lemon.io)?

Is é an t-am gach rud. Éilíonn athbhrandáil go leor oibre agus ídíonn sí a lán acmhainní, agus tá sé tábhachtach cinntí ríofa a dhéanamh.

Cathain a bhíonn an t-am foirfe le haghaidh athbhrandáil?

Ag Lemon.io, bhí a fhios againn go raibh sé in am íomhá corparáideach ár n-eagraíochta a athrú nuair:

 • Ní raibh sé ag obair! Ba é an t-údar is mó atá againn le hathbhrandáil a bhaint amach nach raibh na torthaí inmhianaithe á dtabhairt isteach ag ár mbranda reatha. Inár gcás féin, ba é an trácht teoranta a bhí á fháil againn faoi “Coding Ninjas”. Chreid muid go raibh orainn ár n-ábhar a fheabhsú go dtí gur thuig muid sa deireadh go raibh muid suite go neamhfhiosach sa mhargadh, agus go gcaithfimid athbhrandáil a dhéanamh chun seasamh amach.
 • Bhí athruithe suntasacha inár ngnó - Forbraíonn cuideachtaí i gcónaí. Má athraíonn do ghnó nó má tá mionchoigeartú déanta agat ar an déimeagrafach branda atá uait agus má theastaíonn uait leas níos éifeachtaí a bhaint as, b’fhéidir go mbeadh athbhrandáil ina rogha. Sula ndeachaigh muid chuig Lemon.io, d’oibríomar amach pearsantachtaí inláimhsithe branda agus custaiméirí eile, rud a chabhraigh linn roghanna níos fearr a dhéanamh agus na spotaí cearta a bhualadh.
 • Sula raibh clú agus cáil orainn - Bhí ​​sé de phribhléid againn athbhrandáil a dhéanamh sula raibh cáil orainn faoin ainm roimhe seo. Ní féidir linn a shéanadh go méadaíonn na rioscaí a bhaineann le hathbhrandáil le méadú ar cháil. Sula n-aithnítear tú, bíonn na rioscaí íseal mar is ar éigean a thabharfaidh daoine faoi deara iad.
 • Bhí acmhainní leordhóthanacha againn - Tá athbhrandáil dian ar acmhainní, mar sin tá sé oiriúnach nuair atá gnó agat cheana féin a thuill go leor acmhainní duit chun an próiseas athbhrandála a sheoladh.

Cathain nach é an t-am ceart é le hathbhrandáil?

Níor cheart athbhrandáil a dhéanamh riamh gan chúis láidir. Tá a fhios agat go bhfuil do spreagadh chun athbhrandáil amiss nuair a eascraíonn sé as mothúcháin seachas fíricí. 

 • Leamh le dearadh an lógó? Cúis uafásach le hathbhrandáil is ea an leamh. Ní chiallaíonn go gcaithfidh tú é a athrú toisc nach bhfaigheann tú an lógó tarraingteach go leor a thuilleadh. Ní fiú an sochar an costas.
 • Nuair nach bhfuil aon rud athraithe i d’eagraíocht - Mura bhfuil aon athruithe suntasacha i d’eagraíocht, tá athbhrandáil gan phointe. Ní gá córas atá feidhmiúil cheana féin a athrú.
 • Díreach mar go bhfuil do chuid iomaitheoirí ag athbhrandáil freisin - Ní gá dul leis an slua. Ba chóir go mbeadh do chinneadh athbhrandála bunaithe ar do riachtanais aonair agus ar do thuiscint ar do spriocanna fadtéarmacha agus ar an gcoincheap iomlán.

Athbhrandáil mar infheistíocht sa todhchaí do do ghnó

Is fíric aontaithe é, in ainneoin na gcaiteachas tromchúiseach ama agus acmhainní le linn an phróisis athchóirithe, gur infheistíocht sa todhchaí i gcónaí an athbhrandáil. Tugann an deireadh údar leis na hustles go léir a bhfuil baint acu leis an bpróiseas. Mar a léirigh muid roimhe seo, léiríonn na huimhreacha méadú suntasach ar dhíolacháin tar éis dúinn athbhrandáil a dhéanamh. Bhí an próiseas cineálta dár mbunlíne agus dár n-íomhá corparáideach. 

Méadaíonn athbhrandáil inniúil éifeachtacht fhoriomlán na cuideachta, cuireann sí suíomh soiléir chun cinn, forbairt margaí nua agus réimsí gníomhaíochta.

Is tasc an-cháinteach é an próiseas brandála nó athbhrandála arb é is sainairíonna ann níos mó buaicphointí agus ísle ná mar a dhealraíonn sé ónár scéal. Tógann sé pleanáil stuama, uainiú ceart, agus dóthain acmhainní chun é a chur ina cheart agus branda a chruthú a dhéanfaidh ráiteas i ndáiríre, a fheabhsóidh do thuilleamh agus a fheabhsóidh d’íomhá poiblí. Ciallaíonn athbhrandáil feabhsúcháin a dhéanamh freisin chun coinneáil suas leis na hamanna. 

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.