Mar a Chuireann Rún Aonáin Luach Le Do Phróisis Margaíochta

Cad é Rún Aonáin i Sonraí Margaíochta

Admhaíonn líon mór de mhargaitheoirí B2B - beagnach 27% - é sin chosain easpa sonraí 10% orthu, nó i gcásanna áirithe, níos mó fós i gcaillteanais ioncaim bhliantúla.

Léiríonn sé seo go soiléir saincheist shuntasach atá os comhair an chuid is mó de mhargaitheoirí inniu, agus is é sin: droch-chaighdeán sonraí. D’fhéadfadh tionchar ollmhór a bheith ag sonraí neamhiomlána, in easnamh nó ar dhroch-chaighdeán ar rathúlacht do phróisis mhargaíochta. Tarlaíonn sé seo ós rud é go bhfuil beagnach gach próiseas roinne ag cuideachta - ach go háirithe díolacháin agus margaíocht - á spreagadh go mór ag sonraí eagraíochtúla.

Cibé an radharc iomlán 360 é ar do chustaiméirí, treoraí, nó ionchais, nó faisnéis eile a bhaineann le táirgí, tairiscintí seirbhíse, nó láithreacha seoltaí - is é an mhargaíocht a thagann sé le chéile. Sin é an fáth go mbíonn an chuid is mó ag fulaingt ó mhargaitheoirí nuair nach n-úsáideann cuideachta creataí bainistíochta cáilíochta sonraí chun próifíliú leanúnach a dhéanamh ar shonraí agus chun cáilíocht sonraí a shocrú.

Sa bhlag seo, ba mhaith liom aird a thabhairt ar an bhfadhb cáilíochta sonraí is coitianta agus conas a théann sé i bhfeidhm ar do phróisis ríthábhachtacha margaíochta; féachfaimid ansin ar réiteach féideartha don fhadhb seo, agus ar deireadh, feicfimid conas is féidir linn é a bhunú ar bhonn leanúnach.

Mar sin, déanaimid tús!

An Fhadhb Cáilíochta Sonraí is Mó a Bhfuil Aghaidh ag Margaitheoirí

Cé go bhfuil droch-chaighdeán sonraí ina chúis le liosta fada saincheisteanna do mhargaitheoirí ag cuideachta, ach tar éis réitigh sonraí a sholáthar do 100+ cliant, is í an tsaincheist cáilíochta sonraí is coitianta atá le sárú againn le sárú ag daoine:

Amharc aonair a bhaint amach ar bhunsócmhainní sonraí.

Tagann an tsaincheist seo chun solais nuair a stóráiltear taifid dhúblacha don aonán céanna. Anseo, is féidir leis an téarma eintiteas aon rud a chiallaíonn. Den chuid is mó, i réimse na margaíochta, is féidir leis an bhfocal eintiteas tagairt a dhéanamh do: custaiméir, luaidhe, ionchas, táirge, suíomh, nó rud éigin eile atá lárnach d’fheidhmíocht do ghníomhaíochtaí margaíochta.

Tionchar Taifid Dhúblacha Ar Do Phróisis Margaíochta

Féadfaidh láithreacht taifead dúblach i dtacar sonraí a úsáidtear chun críocha margaíochta a bheith ina tromluí d’aon mhargóir. Nuair a bhíonn taifid dhúblacha agat, seo a leanas roinnt cásanna tromchúiseacha ar féidir leat dul i ngleic leo:

 • Am amú, buiséad, agus iarrachtaí – Ós rud é go bhfuil taifid iolracha i do thacar sonraí don aonán céanna, féadfaidh tú am, buiséad agus iarrachtaí a infheistiú go minic don chustaiméir céanna, don ionchas céanna nó don luaidhe chéanna.
 • Ní féidir eispéiris phearsantaithe a éascú – Is minic go mbíonn codanna éagsúla faisnéise faoi eintiteas i dtaifid dhúblacha. Má rinne tú feachtais mhargaíochta ag baint úsáide as radharc neamhiomlán ar do chustaiméirí, b'fhéidir go n-aireoidh tú faoi dheireadh do chustaiméirí nach gcloistear nó nach dtuigtear go bhfuil siad in ann.
 • Tuarascálacha margaíochta míchruinn – Agus taifid sonraí dúblacha agat, seans go dtabharfaidh tú léargas míchruinn ar d’iarrachtaí margaíochta agus ar a n-aischur. Mar shampla, sheol tú ríomhphost chuig 100 treoir, ach ní bhfuair tú ach freagraí ó 10 gcinn – d’fhéadfadh nach raibh ach 80 den 100 sin uathúil, agus ba dúblaigh an chuid eile den 20.
 • Éifeachtúlacht oibriúcháin laghdaithe agus táirgiúlacht fostaithe – Nuair a fhaigheann baill foirne sonraí maidir le haonán áirithe agus nuair a aimsíonn siad taifid iolracha arna stóráil thar fhoinsí éagsúla nó arna mbailiú le himeacht ama san fhoinse chéanna, feidhmíonn sé mar bhac mór ar tháirgiúlacht fostaithe. Má tharlaíonn sé seo go minic, bíonn tionchar suntasach aige ar éifeachtúlacht oibriúcháin eagraíochta ar fad.
 • Ní féidir sannadh tiontaithe ceart a dhéanamh – Má thaifead tú an cuairteoir céanna le haonán nua gach uair a thug siad cuairt ar do bhealaí sóisialta nó do shuíomh Gréasáin, beidh sé beagnach dodhéanta duit sannadh tiontaithe cruinn a dhéanamh, agus fios a bheith agat ar an gcosán beacht a lean an cuairteoir i dtreo an chomhshó.
 • Ríomhphost fisiceach agus leictreonach neamhsheachadta – Is é seo an iarmhairt is coitianta a bhaineann le taifid dhúblacha. Mar a luadh níos luaithe, is gnách go mbíonn dearcadh páirteach ar an eintiteas i ngach taifead dúblach (is é seo an fáth ar chríochnaigh na taifid mar dúblaigh i do thacair sonraí ar an gcéad dul síos). Ar an gcúis seo, d'fhéadfadh go mbeadh láithreacha fisiceacha nó faisnéis teagmhála in easnamh ar thaifid áirithe, rud a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le teip ar sheachadadh ríomhphoist.

Cad is Rún Aonáin ann?

Taifeach aonáin (ER(e) an próiseas lena gcinntear cathain is coibhéis (eintiteas céanna) nó nach ionann iad (eintitis éagsúla) nó tagairtí d’eintitis fhíorshaoil. I bhfocail eile, is é an próiseas a bhaineann le taifid iolracha a shainaithint agus a nascadh leis an aonán céanna nuair a dhéantar cur síos difriúil ar na taifid agus a mhalairt.

Rún Aonáin agus Cáilíocht Faisnéise le John R. Talburt

Rún Aonáin a Chur i bhFeidhm I Do Thacair Sonraí Margaíochta

Tar éis an tionchar uafásach atá ag dúbailt ar rathúlacht do ghníomhaíochtaí margaíochta a fheiceáil, tá sé ríthábhachtach modh simplí, ach cumhachtach, a bheith agat chun do thacair sonraí a dhídhúbailt. Seo i gcás an próiseas réiteach eintiteas Go simplí, tagraíonn réiteach aonáin don phróiseas chun na taifid a bhaineann leis an aonán céanna a shainaithint.

Ag brath ar chastacht agus ar staid cháilíochta do thacair sonraí, féadfaidh roinnt céimeanna a bheith sa phróiseas seo. Tá mé chun tú a thabhairt trí gach céim den phróiseas seo ionas gur féidir leat a thuiscint cad go díreach atá i gceist leis.

Nóta: Úsáidfidh mé an téarma cineálach ‘eintiteas’ agus mé ag cur síos ar an bpróiseas thíos. Ach tá an próiseas céanna infheidhme agus is féidir d'aon eintiteas a bhfuil baint aige le do phróiseas margaíochta, mar shampla custaiméir, luaidhe, ionchas, seoladh suímh, etc.

Céimeanna Sa Phróiseas Réitigh Aonáin

 1. Taifid sonraí aonáin a bhailiú thar fhoinsí sonraí éagsúla – Is í seo an chéad chéim agus an chéim is tábhachtaí den phróiseas, nuair a shainaithníonn tú é Sa chás go go díreach a stóráiltear taifid an eintitis. D’fhéadfadh gur sonraí iad seo a thagann ó fhógraí meán sóisialta, ó thrácht ar an suíomh Gréasáin, nó a d’fhéadfadh ionadaithe díolacháin nó baill foirne margaíochta a bheith clóscríofa de láimh. Nuair a aithnítear na foinsí, ní mór na taifid go léir a thabhairt le chéile in aon áit amháin.
 2. Taifid chomhcheangailte a phróifíliú – Nuair a thugtar na taifid le chéile in aon tacar sonraí amháin, tá sé in am anois na sonraí a thuiscint agus na sonraí ceilte faoina struchtúr agus faoina n-ábhar a aimsiú. Déanann próifíliú sonraí anailís staitistiúil ar do shonraí agus faigheann sé amach an bhfuil luachanna sonraí neamhiomlán, bán, nó an leanann patrún agus formáid neamhbhailí. Nochtann próifíliú do thacair sonraí sonraí eile den sórt sin, agus leagtar béim ar dheiseanna féideartha glanta sonraí.
 3. Taifid sonraí a ghlanadh agus a chaighdeánú – Tugann próifíl dhomhain sonraí liosta míreanna inghníomhaithe chun do thacair sonraí a ghlanadh agus a chaighdeánú. D’fhéadfadh céimeanna a bheith i gceist leis seo chun sonraí atá in easnamh a líonadh, cineálacha sonraí a cheartú, patrúin agus formáidí a shocrú, chomh maith le réimsí casta a pharsáil ina bhfo-eilimintí le haghaidh anailíse sonraí níos fearr.
 4. Taifid a bhaineann leis an aonán céanna a mheaitseáil agus a nascadh – Anois, tá do thaifid sonraí réidh le bheith meaitseáilte agus nasctha, agus ansin na taifid a bhaineann leis an aonán céanna a thabhairt chun críche. Is iondúil go ndéantar an próiseas seo trí halgartaim meaitseála de ghrád tionscail nó dílsithe a chur i bhfeidhm a dhéanann meaitseáil bheacht ar shaintréithe sainaitheanta, nó meaitseáil doiléir ar mheascán de shaintréithe aonáin. I gcás go bhfuil na torthaí ón algartam meaitseála míchruinn nó go bhfuil dearfacha bréagacha iontu, b’fhéidir go mbeidh ort an t-algartam a mhionchoigeartú nó meaitseanna míchearta a mharcáil de láimh mar dhúblaigh nó mar neamhdhúblaigh.
 5. Rialacha cur chun feidhme chun eintitis a chumasc i dtaifid órga – Seo an áit a dtarlaíonn an cumasc deiridh. Is dócha nach dteastaíonn uait sonraí a chailleadh faoi aonán atá stóráilte thar thaifid, mar sin baineann an chéim seo le rialacha a chumrú chun cinneadh a dhéanamh:
  • Cén taifead é an máistirthaifead agus cá bhfuil a chuid dúblaigh?
  • Cé na tréithe as dúblaigh ar mhaith leat a chóipeáil anonn go dtí an máistirthaifead?

Nuair a bheidh na rialacha seo cumraithe agus curtha i bhfeidhm, is é an t-aschur ná sraith de thaifid órga de do chuid eintiteas.

Creat Réitigh Aonáin Leanúnach a bhunú

Cé go ndeachaigh muid trí threoir shimplí céim ar chéim chun aonáin i dtacar sonraí margaíochta a réiteach, tá sé tábhachtach a thuiscint gur cheart déileáil leis seo mar phróiseas leanúnach ag d’eagraíocht. Tá fás i bhfad níos geallta ag gnólachtaí a infheistíonn chun a gcuid sonraí a thuiscint agus a bpríomhcheisteanna cáilíochta a réiteach.

Chun próisis den sórt sin a chur i bhfeidhm go tapa agus níos éasca, is féidir leat bogearraí réitigh aonáin atá éasca le húsáid a sholáthar d’oibreoirí sonraí nó fiú margóirí ag do chuideachta, ar féidir leo iad a threorú trí na céimeanna thuasluaite.

Go críochnaitheach, is féidir linn a rá go sábháilte go bhfeidhmíonn tacar sonraí saor ó dhúblach mar imreoir ríthábhachtach chun ROI gníomhaíochtaí margaíochta a uasmhéadú agus cáil branda a neartú ar fud na bealaí margaíochta go léir.