Teastáil Úsáideora: Léargais Daonna ar Éileamh chun Eispéireas an Chustaiméara a Fheabhsú

Baineann an custaiméir le margaíocht nua-aimseartha. D’fhonn a bheith rathúil i margadh atá dírithe ar an gcustaiméir, ní mór do chuideachtaí díriú ar an eispéireas; caithfidh siad ionbhá a dhéanamh le haiseolas ó chustaiméirí agus éisteacht leo chun na heispéiris a chruthaíonn siad agus a sholáthraíonn siad a fheabhsú go leanúnach. Tá cuideachtaí a chuimsíonn léargas daonna agus a fhaigheann aiseolas cáilíochtúil óna gcustaiméirí (agus ní sonraí suirbhéireachta amháin) in ann caidreamh níos fearr a dhéanamh lena gceannaitheoirí agus a gcustaiméirí agus ceangal a dhéanamh leo ar bhealaí níos bríomhaire.

Is cosúil le léargas daonna a bhailiú tú féin a chur faoi bhróga do chustaiméirí chun a gcuid riachtanas a fhoghlaim, a thuiscint agus a fhorbairt. Le léargas an duine, tá cuideachtaí in ann an fhaisnéis is gá a ghabháil chun an custaiméir a bhaint amach ar bhealaí nua, nuálacha agus éifeachtacha ar féidir leo tionchar dearfach a imirt ar ioncam, coinneáil agus dílseacht.

UserTesting: Forbhreathnú ar Tháirge

Ní amháin go mbíonn droch-eispéiris ar shuíomhanna Gréasáin agus aipeanna, agus sa saol mór, frustrach do chustaiméirí, cosnaíonn siad na milliúin dollar in aghaidh na bliana ar chuideachtaí. ÚsáideoirTesting déanann sé éasca d’eagraíochtaí aiseolas ar éileamh a fháil óna spriocmhargadh - cibé áit a bhfuil siad. Le hardán ar-éileamh UserTesting, is féidir le heagraíochtaí ‘an fáth’ atá taobh thiar d’idirghníomhaíochtaí custaiméirí a nochtadh. Trí rún a thuiscint, is féidir le gnóthais eispéiris iontacha a fheabhsú agus a sholáthar, an branda a chosaint, agus sástacht chustaiméirí níos mó a spreagadh. Leis an ardán UserTesting, is féidir le gnóthais:

Sprioc- Faigh agus ceangail leis an lucht féachana cruinn atá ag teastáil, gan an iarracht, timthriallta fada nó costais a bhaineann le daoine a earcú de láimh chun aiseolas a sholáthar.

 • Rochtain a fháil ar thomhaltóirí agus ar ghairmithe gnó ó gach cearn den domhan ar éileamh leis an bpainéal rannpháirtithe staidéir fíoraithe is mó agus is éagsúla.
 • Beartaíonn ar chustaiméirí, fostaithe, agus comhpháirtithe trí ríomhphost, na meáin shóisialta nó bealaí eile.
 • Cuir isteach ar phearsantachtaí ar leith, ag baint úsáide as cumais scagtha, mar chritéir gheografacha, dhéimeagrafacha agus shocheacnamaíocha.
 • Ceangail le lucht féachana speisialtachta agus painéalaithe atá deacair a bhaint amach le cabhair ónár bhfoireann saineolaithe.
 • Déan cinnte go bhfaighidh tú an t-aiseolas den chaighdeán is airde chun d’iarrachtaí CX a threorú le painéal gairmithe tomhaltóra agus gnó 1ú páirtí fíoraithe agus grinnfhiosrúcháin UserTesting.

Dul- Roghnaigh na cineálacha tástálacha a thabharfaidh na léargais is úsáidí agus is inghníomhaithe gan na hassles riaracháin ná an gá le saineolas taighde.

 • Faigh freagraí i chomh beag le 1-2 uair an chloig ag baint úsáide as teimpléid, earcú uathoibríoch, agus gnéithe chun aon taithí a thástáil.
 • Faigh aiseolas ar aon rud, mar shampla deasc, aip soghluaiste, nó eispéiris ar an mbonn, agus táirgí ag céim ar bith forbartha.
 • Socrú éasca ionas gur féidir le duine ar bith ar d’fhoireann staidéir bheo nó thaifeadta a chruthú do gach tionscadal, ag am ar bith.
 • Ciallaíonn torthaí laistigh d’uaireanta gur féidir leat aon rud a theastaíonn uait léargas ó chustaiméirí a thástáil, agus an buille faoi thuairim taobh thiar d’infheistíochtaí gnó a bhaint - bíodh sé sin mar fhréamhshamhlacha táirge, atriallta dearaidh, teachtaireachtaí margaíochta, íomhánna feachtais, cóip gréasáin.
 • Oibrigh lenár saineolaithe nuair a bhíonn cúnamh uait chun staidéir níos casta a dhearadh.

Tuig- Frithghníomhartha agus freagraí bríocha a ghabháil agus a aibhsiú, ansin aimpliú ar fud na heagraíochta chun comhoibriú agus comhthoil a mhéadú.

 • Agus léargas uile na gcustaiméirí in aon áit amháin, is féidir anailís thapa a dhéanamh trí tharraingt ó Cruinne iomlán na sonraí.
 • Faisnéis chriticiúil ó chustaiméirí a bhaint agus aird a tharraingt uirthi chun comhthoil a spreagadh maidir leis na cinntí cearta agus na chéad chéimeanna eile.
 • De bharr cumais a roinnt tá sé éasca torthaí a shóisialú ar fud na heagraíochta ar fad.
 • Faigh páirt ó gheallsealbhóirí trí fhianaise shoiléir dhosháraithe a chur i láthair faoi na rudaí a theastaíonn, a theastaíonn agus a bhfuil súil ag custaiméirí leo.

UserTesting: Conas a Oibríonn sé

UserTesting: Príomhghnéithe

Leanann UserTesting ag feabhsú a ardán léargas daonna agus tá gailearaí teimpléid nua curtha leo, gnéithe sreafa formheasa, tástáil crainn, comhtháthú le hArdán Qualtrics XM, agus clibeanna cliste.

 • Anailísíocht bheirte agus aiseolas físe chun na “cúiseanna” atá taobh thiar d’ionchais na gcustaiméirí a thuiscint
 • A n-ardán Qualtrics XM a chomhtháthú chun sonraí suirbhé a mhéadú le léargas cáilíochtúil, ag tabhairt comhthéacs níos mó don “fáth” atá taobh thiar de thorthaí an tsuirbhé.
 • Foghlaim meaisín a ghiaráil chun dromchla tapa a dhéanamh ar na chuimhneacháin is tábhachtaí do chustaiméirí
 • Úsáid clibeanna cliste chun na chuimhneacháin is tábhachtaí laistigh de sheisiún aiseolais físe a aimsiú agus a thuiscint
 • Bain tairbhe as samhail foghlama meaisín chun aiseolas agus anailís físe a mheas i bhfíor-am. 

UserTesting My Recruit - MyRecruit tugann sé cumhacht do chuideachtaí leas a bhaint as a mbunachar sonraí custaiméirí, fostaithe agus comhpháirtithe féin chun léargas agus aiseolas a bhailiú. Agus suirbhé á dhéanamh acu ar eispéiris lucht féachana a bhí ann cheana, is féidir le cuideachtaí a chinntiú go bhfuil siad ag sainaithint sainriachtanais ghnó nach bhfuil á gcomhlíonadh faoi láthair.

Le Mo Earcaíocht, is féidir leat:

 • Cruinnigh aiseolas ó chustaiméirí, saineolaithe tionscail agus go leor eile ar éileamh, inghníomhaithe.
 • Faigh léargas níos gasta fós le tástáil go hiomlán féinseirbhíse le lucht féachana ard-spriocdhírithe.
 • Déan fostaithe a fhostú agus spleodar a ghiniúint faoi do bhranda agus do tháirgí.

Comhrá Beo UserTesting - Comhrá Beo cuireann sé agallamh beo modhnaithe ar fáil a thaifeadtar agus a thras-scríobhtar go huathoibríoch é chun a chinntiú go bhfuil gach foghlaim gafa agus inroinnte ar fud na heagraíochta. Cumasaíonn Comhrá Beo plé idirghníomhach 1:1 le custaiméirí ar an lá céanna agus tacaíonn sé le glór na dtionscnamh custaiméirí. Bíonn agallóirí in ann leideanna neamhbhriathartha a mheas, ar nós gnúise agus ton gutha chun ionbhá níos fearr a dhéanamh leis an úsáideoir deiridh – agus is féidir leo an plé a bhrú nó a threorú go tapa chun druileáil a dhéanamh ar ábhair ar leith nó tuiscint bhreise a fháil ar dhearcadh an chustaiméara. Le Comhrá Beo, tugtar an deis do rannpháirtithe níos mó comhthéacs a chur ar fáil do cheisteanna, a roinnt ar na dúshláin a bhí le sárú, agus smaointe le haghaidh feabhsúcháin a sholáthar don chuideachta.

Léiríonn taighde tríú páirtí gur féidir go leor dúshlán a bheith ag grúpaí fócais pearsanta. Ina measc seo tá rannpháirtíocht ama, deacracht ag earcú tástálaithe ábhartha, grúpthink, agus ardchostas agus claonadh samplála. Maolaíonn UserTesting na constaicí seo trí thaighde úsáideoirí a dhéanamh (measartha nó neamh-mheasartha), trí aiseolas ó chustaiméirí a lorg, agus/nó trí agallaimh 1:1 a riaradh a bheith simplí, neamhchostasach, ar éileamh agus fíor-ama.

Luach Gnó Eispéireas Mór do Chustaiméirí

De réir Forrester, Measann 73 faoin gcéad de chuideachtaí taithí an chustaiméara mar phríomhthosaíocht, ach ní sholáthraíonn ach aon faoin gcéad de na cuideachtaí eispéireas den scoth - ach más mian leat go bhfanfadh do chustaiméirí dílis caithfidh tú tiomantas do thógáil ar an taithí. Chun tionchar dearfach a bheith agat ar ioncam bunlíne, ní mór duit eispéireas an chustaiméara a bhainistiú agus infheistíocht a dhéanamh ann agus glacadh le foghlaim agus fionnachtain leanúnach chun a bheith i gcónaí ag atriall agus ag feabhsú an eispéiris a thugann tú don úsáideoir deiridh. Sa lá atá inniu ann, déantar cinneadh níos mó anois ar cheannaireacht an mhargaidh agus ar dhifreáil iomaíoch maidir le cé a sholáthraíonn an t-eispéireas is fearr do chustaiméirí. Baineann cuideachtaí a infheistíonn in CX leas as coinneáil feabhsaithe custaiméirí, sástacht chustaiméirí, agus deiseanna méadaithe trasdhíola agus uasdíola.

Táimid anois ag am nuair a bhíonn eispéireas an chustaiméara riachtanach do bhunlíne cuideachta. Bunaíonn custaiméirí taithí mhaith ar an rud a shamhlaíonn siad a bhfuil taithí mhaith acu; níl sé bunaithe ar eispéiris a bhí acu roimhe seo. Mar gheall air seo, tá sé ríthábhachtach na léargas a theastaíonn ó chuideachtaí a sholáthar do chuideachtaí chun ionchais na gcustaiméirí a chomhlíonadh. 

Andy MacMillan, POF UserTesting

ÚsáideoirTesting go gcomhlíonann sé an tAcht um Inaistritheacht agus Cuntasacht Árachas Sláinte (HIPAA), dlí na SA, agus rialacháin ghaolmhara a leagann síos caighdeáin náisiúnta do shlándáil faisnéise sláinte agus príobháideacht. Comhlíonann comhlíonadh HIPAA UserTesting riachtanais slándála sonraí agus cosanta eagraíochtaí cúram sláinte atá ag iarraidh fíor-léargas daonna a úsáid chun eispéiris dhigiteacha othar den chéad uair a thógáil. 

Cláraigh le haghaidh Triail In Aisce Úsáideora

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.