TeamKeeper: Coinneáil Tallann a Nuachóiriú le Analytics Bainistíochta

D'fhostaigh fruiliú nua an t-agallamh, ach níor fheidhmigh sé chomh maith agus a rabhthas ag súil leis. Níl baill na foirne ag bualadh cuótaí toisc nach bhfuil siad ag fáil cóitseála ceart. Tá díoltóirí cumasacha ag fágáil na cuideachta toisc nach mbraitheann siad go bhfuil siad gafa leis an obair. Tá ról ríthábhachtach ag an mbainisteoir díolacháin i ngach ceann de na cásanna thuas. Tá bainisteoirí láidre ríthábhachtach chun go n-éireoidh le heagraíocht, ach ní aontaíonn ach 12% d’fhostaithe na SA go láidir go gcuidíonn a mbainisteoirí leo tosaíochtaí oibre a leagan síos -