5 Chéim chun Straitéis Margaíochta Ábhair Bhuaiteach a Chruthú

Straitéis Margaíochta Ábhar Buaite

Is í margaíocht ábhair an bealach is mó fáis agus is éifeachtaí chun do ghnó a mhargú, ach is deacair straitéis bhuaiteach a chruthú. Tá an chuid is mó de mhargaitheoirí ábhair ag streachailt lena straitéis toisc nach bhfuil próiseas soiléir acu chun í a chruthú. Tá siad ag cur am amú ama ar bheartaíocht nach n-oibríonn in ionad díriú ar straitéisí a dhéanann. 

Tugann an treoir seo breac-chuntas ar 5 chéim a bheidh uait chun do straitéis buaiteach margaíochta inneachair féin a chruthú ionas gur féidir leat do ghnó a fhás ar líne. 

Treoir Céim ar Chéim maidir le Straitéis Éifeachtach Margaíochta Ábhar a Chruthú Do Do Bhranda

Céim 1: Socraigh Do Mhisean agus Do Spriocanna

Is é an chéad rud a chaithfidh tú a dhéanamh ná do mhisean a shoiléiriú agus do spriocanna a scríobh síos. 

Cabhróidh sé seo ní hamháin leis an straitéis seo a threorú ach freisin leis na straitéisí eile go léir a fhorbróidh tú sa todhchaí.

Smaoinigh air ar an mbealach seo, saineolaithe ó gníomhaireachtaí margaíochta lánpháirtithe seirbhíse Aontaigh gurb é spriocanna a leagan síos an chéad chéim is tábhachtaí i do straitéis margaíochta ábhair.  

Ní féidir leat cinneadh a dhéanamh conas ábhar tarraingteach a chruthú mura bhfuil a fhios agat cad atá tú ag iarraidh a bhaint amach.

Tá do spriocanna difriúil ó ráiteas misin ós rud é go ndíríonn siad ar ghníomhartha agus ar thorthaí sonracha, mar rannpháirtíocht custaiméirí a mhéadú nó níos mó tráchta a thiomáint chuig do láithreán gréasáin.

Cad iad na Spriocanna ar Chóir duit a Shocrú?

D’fhéadfadh go mbeadh sé mar sprioc agat an trácht iomlán chuig do shuíomh Gréasáin a mhéadú, níos mó cuairteoirí a thiomáint ó innill chuardaigh, nó níos mó treoraí a thiontú ina gcustaiméirí. 

Nó b'fhéidir gur mhaith leat díriú ar ghníomhartha sonracha cosúil le líon na síntiúsóirí a mhéadú nó daoine a fháil chun d'inneachar a roinnt ar na meáin shóisialta.

Cuimsíonn straitéis mhaith ní hamháin misean ach freisin spriocanna atá sainiúil, intomhaiste, insroichte agus ábhartha do do ghnó.

Mar shampla, má leagann tú misean amach le bheith ar an gcéad imreoir i do thionscal laistigh de chúig bliana, d'fhéadfadh sé seo brú ollmhór a chur ort féin agus ar gach duine eile i do chuideachta. 

Tá an sprioc seo chomh mór go bhfuil sé beagnach dodhéanta a bhaint amach. 

Mar sin b’fhéidir gur mhaith leat spriocanna níos lú a shocrú don chéad bhliain, mar shampla líon do chustaiméirí a dhúbailt i mbliain nó $1 milliún a bhaint amach in ioncam.

Céim 2: Tuig do Lucht Féachana agus Cá bhfuil siad

Ní féidir leat straitéis mhargaíochta éifeachtach a chruthú mura dtuigeann tú cé air a bhfuil tú ag iarraidh a bhaint amach agus cén fáth a mbeidh imní orthu faoina bhfuil le rá agat.

Ní hamháin go dtuigeann tú do lucht féachana cé mhéad duine atá ann agus cén chuma atá ar a bpróifílí déimeagrafacha. 

Is pointe tosaigh maith é seo, ach ba cheart duit smaoineamh freisin ar cad eile a dhéanann gach ball de do spriocghrúpa uathúil.

Is é an bealach is fearr chun é seo a dhéanamh ná trí thaighde a dhéanamh ar na fadhbanna a bhíonn rompu go laethúil agus ar na ceisteanna a bhíonn siad ag iarraidh a fhreagairt.

  • Cad iad na ceisteanna atá á gcur ag do spriocghrúpa?  
  • Cad iad na fadhbanna atá á réiteach agat dóibh? 
  • Cén cineál ábhair atá úsáideach dóibh agus cén t-eolas a chuirfeadh am iomlán amú?

Conas is féidir leat ábhar a chruthú a thugann ní amháin na freagraí atá á lorg acu ach a thugann rud breise dóibh freisin, ar nós píosa léargais luachmhara nó leid úsáideach?

Céim 3: Faigh an Ceann is Fearr ó d'Fhoireann

Le tuiscint iontach ar do lucht éisteachta agus do spriocanna leagtha amach go soiléir, tá sé in am agat ionchur a fháil ó gach duine i d’eagraíocht a bhfuil saineolas acu a chuideoidh leat go n-éireoidh leat.

Ní hamháin gur cheart go mbeadh baint ag ranna eile cosúil le margaíocht nó caidreamh poiblí ach tacaíocht do chustaiméirí agus díolacháin freisin.

Tá rochtain ag na daoine seo go léir ar fhaisnéis atá uait. 

Faigheann daoine díolacháin amach ó chustaiméirí cad iad na fadhbanna agus na hábhair imní is mó atá acu. 

Is féidir le foireann tacaíochta custaiméara a insint duit cé na gnéithe a iarrann custaiméirí orthu is minice.

Smaoinigh air seo mar sheisiún tobsmaointeoireachta – cruinnigh na smaointe, na léargais agus na moltaí go léir le chéile agus ansin tóg am le dul tríd go cúramach sula ndéanann tú aon chinntí deiridh. 

Seans nach mbeadh smaoineamh iontach ar dtús chomh maith má thógann tú an t-am le smaoineamh air.

Céim 4: Bíodh Do Lucht Féachana ar Eolas agat agus Conas iad a Bhaint amach

Nuair a bheidh tuiscint agat ar cé hé do lucht féachana, nó ar a laghad spriocghrúpa féideartha, is é an rud is gá duit a dhéanamh ná a fháil amach conas is maith leo faisnéis a úsáid ar líne - go háirithe, conas is fearr leo ábhar a fháil ó do ghnó.

Bíonn i bhfad níos mó lucht leanúna tráchta gréasáin agus meáin shóisialta ag go leor gnólachtaí ná mar is féidir leo coinneáil suas leis mar go bhfuil an cineál céanna ábhair á chruthú acu do gach duine. 

Fágann sin go mbíonn sé níos fusa ag iomaitheoirí teacht ar na daoine a bhfuil suim acu ina gcuid táirgí nó seirbhísí seachas mise.

Mar sin, cad ba cheart duit a dhéanamh ina ionad?

Faigh amach cé na bealaí sóisialta is mó a úsáideann do spriocghrúpa agus cén áit ar féidir iad a fháil. Sainaithin iad siúd atá ina lucht leanúna, ina leantóirí agus ina gcustaiméirí d’iomaitheoirí.

Cruthaigh plean maidir le conas dul i ngleic leo. Má tá píosa ábhair ann a bhfuil an-mheas air, dírigh ar níos mó den chineál sin a chruthú. 

Má tá ábhar nó téama ar leith a bhfuil a fhios agat go bhfuil suim ag do spriocghrúpa ann, dírigh ar níos mó ábhar a chruthú timpeall ar na téamaí sin.

Céim 5: Cruthaigh Ábhar Breataine

Ceann de na dúshláin is mó atá roimh aon úinéir gnó ná fios a bheith aige conas ábhar tarraingteach agus úsáideach a chruthú gan an iomarca ama nó airgid a chaitheamh.

 Leis na huirlisí margaíochta go léir atá ar fáil, is féidir leat a bheith templaithe chun Rush isteach agus triail a bhaint as gach ceann acu.

Is í an fhadhb atá leis an gcur chuige seo ná nach n-oibríonn sé. 

Sa deireadh caitheann tú i bhfad an iomarca ama ag iarraidh an ghníomhaíocht ar fad atá á giniúint agat a bhainistiú ach is fíorbheagán ama i ndáiríre ag cruthú an ábhair a chabhróidh le do ghnó fás.

An réiteach?

Cruthaigh féilire ábhair a chuireann san áireamh aon ghníomhaíocht mhargaíochta eile a bhfuil baint agat léi, amhail feachtais ríomhphoist nó gníomhaíocht meán sóisialta. 

Ná bac fiú ábhar a chruthú ach amháin má tá sé mar chuid den sceideal - ansin cloí leis an bplean agus ná imeacht uaidh is cuma cé chomh temporúil is atá sé rud éigin eile a dhéanamh ina ionad.

An Straitéis Ábhar Buaiteach

Tá go leor cúiseanna ann gur féidir le straitéis ábhair a chruthú do do ghnó a bheith thar a bheith úsáideach. 

Ní hamháin go dtabharfaidh sé léargas soiléir duit ar cad ba cheart duit a bheith ag déanamh agus conas do spriocanna a bhaint amach, ach freisin cé mhéad ama agus iarracht atá i gceist chun iad a bhaint amach.

Tá sé tábhachtach a mheabhrú nach dtagann deireadh leis an bpróiseas – nuair a bhíonn sprioc amháin bainte amach, tá sé in am tosú ag féachaint ar an gcéad cheann eile. 

Agus nuair a bheidh an sprioc sin agat, tóg roinnt ama le breathnú níos faide ar aghaidh agus pleanáil conas a choinneoidh tú do ghnó ag fás nuair a bheidh an sprioc sin bainte amach agat.