SOCXO: Margaíocht Abhcóideachta le Praghsáil Bunaithe ar Fheidhmíocht

socxo

Mar chuid den tírdhreach Margaíochta Ábhar, ba í an Mhargaíocht Dhigiteach go dtí seo an cur chuige is fearr le Brandaí a lucht féachana a bhaint amach agus a mhealladh ar líne. Cuimsíonn an tsamhail tipiciúil Margaíochta Digití meascán de Margaíocht Ríomhphoist, Cuardaigh agus na Meán Sóisialta agus go dtí seo tá cur chuige foirmiúil íoctha in úsáid aige chun ábhar branda a chruthú agus a dháileadh ar líne.

Mar sin féin, bhí dúshláin agus díospóireachtaí ann maidir le straitéis, intomhaisteacht, torthaí agus PÉ de chur chuige na meán íoctha maidir le margaíocht dhigiteach. Cé go bhféadfadh Ríomhphost agus Cuardach luach caighdeánach tomhais margaíochta a sholáthar, tá athruithe algartamacha leanúnacha agus luach inláimhsithe íseal os comhair Margaíocht na Meán Sóisialta. rannpháirtíocht le húsáideoirí ar bhealaí meán sóisialta.

Ba dhúshlán leanúnach é an t-uafás naofa maidir le sroicheadh ​​orgánach ábhar íoctha nó fógraí ar na meáin shóisialta.

Is léir go dtugtar níos mó tábhacht d’ábhar a ghineann úsáideoirí ná poist / fógraí branda agus bíonn níos mó ábharthachta agus rannpháirtíochta ag úsáideoirí ó bhealaí meán sóisialta le hábhar ó chairde, ó theaghlaigh agus ó phiaraí.

Margaíocht na Meán Sóisialta a Dhaonnú trí Abhcóidí Branda Iontaofa

Tá sé mar aidhm ag Abhcóideacht Margaíochta, coincheap atá ag teacht chun cinn nó feiniméan margaíochta ábhair, cuid de na dúshláin thuas do Bhrandaí a réiteach. Is bealach cuimsitheach margaíochta sóisialta é Abhcóideacht Margaíochta do Bhrandaí trína gheallsealbhóirí.

Abhcóideacht Margaíocht trí ardáin mar SOCXO tugann sé cur chuige cliathánach maidir le margaíocht branda trí chreatlach meán sóisialta a chruthú d’fhiontair a chuimsíonn na tenets agus a dhéanann aithris ar iompar na meán sóisialta laistigh d’Fhiontair.

Cuireann Margaíocht Abhcóideachta, i bhfocail shimplí, ar chumas Brandaí:

 • Geallsealbhóirí (fostaithe, alumnis, comhpháirtithe, custaiméirí agus lucht leanúna) Branda a ghiaráil
 • Curate agus a thairiscint dóibh ábhar difreáilte agus géar a bhaineann le branda
 • Cruthaigh muinín, trédhearcacht agus gabháil go hintuigthe mar Abhcóidí Branda
 • An t-ábhar Branda Ábhartha sin a dháileadh agus a mhéadú ina líonraí meán sóisialta agus cumarsáide
 • Feabhas a chur ar bhaint agus rannpháirtíocht orgánach ábhar ar na meáin shóisialta
 • Luach branda doláimhsithe agus luach gnó inláimhsithe do Bhrandaí a mhéadú

Sochair Margaíochta Abhcóideachta

Ceangail

 • Nascann sé geallsealbhóirí uile (fostaithe, alumnis, comhpháirtithe, custaiméirí agus lucht leanúna) Cuideachta ar aon ardán forleatach gréasáin agus soghluaiste chun an Brand a nascadh agus teagmháil a dhéanamh leis áit ar bith, am ar bith
 • Cruthaíonn sé bealach cumarsáide iontaofa agus trédhearcach don Chuideachta / Brand lena lucht saothair inmheánach agus seachtrach
 • Tugann sé cumhacht d’fhostaithe agus do chomhpháirtithe eolas a fháil ar thionscnaimh Companys, treochtaí tionscail / margaidh, faisnéis iomaitheora, nuálaíochtaí táirgí agus seirbhíse
 • Soláthraíonn sé rochtain ar ábhar Branda i dtéarmaí feachtais margaíochta, feachtais poist, feachtais táirgí, blaganna, ábhar foghlama agus faisnéis faoin margadh seachtrach
 • Giaráil a chuid fostaithe a gcuid smaointe agus tuairimí a chur in iúl mar ábhar ceannaireachta smaoinimh agus eolais

Amplify

 • Spreagann sé fostaithe, comhpháirtithe, custaiméirí agus lucht leanúna mar Abhcóidí Branda chun ábhar a mhéadú trína líonraí sóisialta agus cumarsáide agus chun a bheith ina micrea-thionchair ar an mBranda
 • Éascaíonn sé brandáil phearsanta a chuid fostaithe ar na meáin shóisialta - brandáil fostaithe
 • Cumasaíonn sé tionscnaimh Díol Sóisialta, Fruiliú Sóisialta agus Aimpliú Branda trí Abhcóidí

Dul

 • Éisteann sé le nathanna na bhfostaithe, na gcomhpháirtithe maidir le hábhar, tuairimí
 • Abhcóidí a aithint, a chearrbhachas agus a luaíocht as tacú leis an mBranda
 • Feabhsaíonn sé rannpháirtíocht, coinneáil agus sástacht na bhfostaithe
 • Feabhsaíonn sé cultúr agus rannpháirtíocht san ionad oibre ar fud foirne líne gnó

Conas a dhéanann SOCXO é seo?

Ardán SOCXO

Bhí SOCXO ar cheann de na hiontrálaithe luatha agus iomaitheoir láidir sa tírdhreach margaíochta ábhar agus abhcóideachta. Ní raibh an chuid is mó de na hardáin reatha sa spás Margaíochta Abhcóideachta ag tabhairt aghaidh ach ar riachtanais mhargaitheoirí i dtéarmaí dáileadh ábhair nó riachtanais cumarsáide inmheánacha san ionad oibre.

Mar sin féin, tá difreáil déanta ag SOCXO trí riachtanais na margóirí i gCuideachta a shásamh, chuir sé ar a gcumas dóibh féin agus d’fhoirne líne gnó eile mar PR, HR, Díolachán, Táirge agus an Cheannaireacht teagmháil leanúnach a dhéanamh lena ngeallsealbhóirí trí iliarratais idirghabhála agus rannpháirtíochta chun na fostaithe a choinneáil bainteach leis an mBranda agus leis an gCuideachta.

Tá sé mar aidhm ag SOCXO tairiscint shimplí dhifreáilte a sholáthar in éineacht le córas láidir bainistíochta ar bord agus bainistíochta rathúlachta chun margaíocht agus rannpháirtíocht abhcóideachta a chur i bhfeidhm ar fud gach Branda.

Chomh maith le cuidiú le Cuideachtaí a n-Ábhar Branda ar na Meáin Shóisialta a mhéadú trína n-abhcóidí branda, cabhraíonn SOCXO le Cuideachtaí a gcuid Fostaithe a mhéadú agus brandáil phearsanta a chruthú ar na Meáin Shóisialta freisin.

Tá SOCXO ina cheannaire ar choincheap na margaíochta abhcóideachta a chur chun cinn san India agus iontrálaí le déanaí sna SA le níos mó ná 25 Branda mar chustaiméirí laistigh de thréimhse bliana ó lainseáladh a thairiscint in 2017.

Gnéithe Táirge SOCXO agus Difreálaithe

 • Cruthú agus Fionnachtana Ábhar - D’fhonn deireadh a chur leis an dúshlán leanúnach a bhaineann le hábhar úr a chruthú agus a aithint, cuireann SOCXO na cumais chun ábhar branda a fháil ó bhlaganna, leathanaigh na meán sóisialta, agus fothaí eile, an t-ábhar sin a scagadh, agus moltaí ábhair a chur leis.

Fionnachtana Ábhar SOCXO

 • Modhnóireacht agus Foilsitheoireacht Ábhar - Trí mhodhnú ábhar cliste, is féidir le Brandaí a chinntiú go gcloíonn sé leis na beartais chumarsáide agus ábhar ábhartha / eolasach a thairiscint dá fhostaithe, dá chomhpháirtithe agus dá chustaiméirí. Is féidir le Riarthóirí Ábhar scagairí a shocrú chun ábhar a fhoilsiú go huathoibríoch dá n-úsáideoirí ag baint úsáide as féilirí Ábhar agus dul in éag ábhair chun iad a bhaint den seilf. Is féidir le húsáideoirí abhcóide sceidil a shocrú chun ábhar a roinnt ar a leathanaigh Meán Sóisialta faoi seach.

Modhnóireacht Ábhar SOCXO

 • Cearrbhachas agus Duaiseanna - Sannann gamification ionsuite pointí do ghníomhaíocht úsáideora ar an ardán chun ábhar a chruthú, a fhoilsiú agus a roinnt, gabháil le feidhmchláir inmheánacha. Cuireann boird ceannaire agus Suaitheantais ar chumas margaíochta abhcóidí atá gníomhach agus a chuireann le habhcóideacht agus rannpháirtíocht branda a dhámhachtain agus a aithint. Gné luaíochta agus fuascailte luaíochta chun ligean do riarthóirí rannpháirtíocht na bhfostaithe le hábhar branda a spreagadh.

Cearrbhachas agus Duaiseanna SOCXO

 • Analytics agus Rannpháirtíocht - Sonraí anailíseacha sainiúla ó gach bealach meán sóisialta ar ábhar agus ar rannpháirtíocht úsáideoirí, lena n-áirítear giniúint luaidhe, amharc leathanaigh, seisiúin agus méadrachtaí idirghníomhaíochta. Comhtháthú le Google Analytics chomh maith le príomhthuairisciú ar ábhar treochta, an t-ábhar is comhroinnte agus na clibeanna úsáideora is gníomhaí.

Tuairisciú Abhcóideachta Fostaithe SOCXO

 • Aipeanna Soghluaiste Brandáilte - Cuireann SOCXO aipeanna soghluaiste brandáilte uathúla agus aonair ar fáil do gach Brand chun mothú an aip dá Abhcóidí (Úsáideoirí) a phearsanú.

 

Difreáil SOCXO

Cé nach ndíríonn imreoirí ardáin eile ach ar chomhroinnt ábhair mar phríomhfheidhm dá dtáirge, is é creideamh láidir SOCXOnna gurb iad na fostaithe fostaithe na habhcóidí is fearr. Chuige sin, tá SOCXO ag cruthú meascán moltach de ghnéithe breisluacha chun gamut chuspóirí na margaíochta abhcóideachta a shásamh.

Chomh maith leis an ngné bhunúsach de chomhroinnt agus thomhas ábhar branda, cuireann SOCXO feidhmeanna láidre rannpháirtíochta fostaithe, gnéithe maighnéad luaidhe agus léargas cognaíocha sonraí-tiomáinte chun na habhcóidí branda a choinneáil ceangailte leis an mBranda agus leis an Ardán trí Fheidhmeanna Micrea-Sheirbhíse:

 • Cuidíonn fionnachtain ábhar ríomhchláraithe uathúil SOCXO ag baint úsáide as eochairfhocail shéimeantach le hábhar a bhaineann le branda a fháil agus a scagadh go huathoibríoch ón ngréasán i bhfíor-am - ar an gcaoi sin an iarracht chun ábhar úr a chuardach gach lá a laghdú.
 • Soláthraíonn pobalbhreitheanna agus micrea-aipeanna suirbhéireachta rannpháirtíocht fíor-ama agus aiseolas leanúnach ó abhcóidí
 • Tomhas ar thaithí an fhostaí chun léargas a fháil ar rannpháirtíocht agus sástacht na bhfostaithe
 • Comhtháthú le Córais Bainistíochta Ábhar Foghlama agus CRManna
 • Breiseáin Giniúna Luaidhe Tógtha agus Glao-chun-Gníomhaíochta ar aimpliú ábhair ar ábhar branda / ábhartha chuig láithreáin sheachtracha
 • Rianú agus Tomhas gach Feachtais Giniúna Luaidhe
 • Analytics Cognaíoch ar rannpháirtíocht Úsáideoirí agus Ábhar chun ábhar a phearsanú

Sochair SOCXO

Praghsáil Bunaithe ar Fheidhmíocht SOCXO

Is é SOCXO an t-aon ardán margaíochta abhcóideachta a thairgeann samhail praghsála bunaithe ar fheidhmíocht, seachas praghsáil bunaithe ar úsáideoirí a mheasann margaíochta a bheith ina chostas neamh-inúsáidte. Tá samhail uathúil íoc in aghaidh na scaire SOCXOanna ailínithe go soiléir leis an ngníomhaíocht agus an toradh a bhfuil súil leis maidir le hiompar Úsáideoirí ar an ardán, is é sin ábhar branda a roinnt ina líonraí Meán Sóisialta.

Tá margóirí tar éis méadrachtaí aonaid agus praghsáil feidhmíochta a ghlacadh le fada maidir le margaíocht ábhair i dtéarmaí Costas in aghaidh an Imprisin, Costas in aghaidh an Cliceáil agus Costas in aghaidh na Luaidhe srl. Soláthraíonn samhail praghsála SOCXO an tsolúbthacht ar bhuiséid margaíochta le praghsáil bunaithe ar luach, rud a ligeann do mhargaitheoirí Roi agus luach a fheiceáil as SOCXO i dtreo a gcuspóirí i margaíocht abhcóideachta.

Praghsáil SOCXO

Tá abhcóideacht mar choincheap agus mar fheiniméan margaíochta in ann infheictheacht agus tarraingt mhór a bhaint amach i measc Brandaí agus Gníomhaireachtaí in 2018. Fuair ​​Margaíocht Abhcóideachta a spás sa spás Margaíochta Ábhar in aice le Margaíocht Ríomhphoist, Cuardaigh agus na Meán Sóisialta agus beidh ról tábhachtach aige mar cainéal malartach chun ábhar a chur leis, a chur chun cinn agus a mhéadú trí mhodhanna orgánacha, iontaofa agus barántúla.

Tá fonn ar SOCXO, lena ardán difreáilte SaaS agus Mobile, tacú le Brandaí a bhfuil fonn orthu é a ghiaráil.

Faigh Triail SOCXO In Aisce

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.