Leas a bhaint as Amanna nach bhfacthas riamh roimhe chun an chaoi a n-oibrímid a athmhúnlú

Oifig Baile

Tá an oiread sin athraithe ar an mbealach a oibrímid le cúpla mí anuas go mb’fhéidir nach dtuigfeadh cuid againn láithreach na cineálacha nuálaíochtaí a bhí ag fáil gaile cheana féin sular bhuail an paindéim dhomhanda. Mar mhargaitheoirí, leanann teicneolaíocht an ionaid oibre ag tabhairt níos gaire dúinn mar fhoireann ionas gur féidir linn freastal ar ár gcustaiméirí sna hamanna struis seo, fiú agus muid ag nascleanúint dúshláin inár saol féin.

Tá sé tábhachtach a bheith macánta le custaiméirí, chomh maith le baill foirne, faoin scéal. Níl muid ag obair ach ón mbaile anois, táimid ag obair ón mbaile le linn paindéime. Chuir sé iontas ar an gcóras. Ba phríomhghné í an teicneolaíocht chun ár naisc le custaiméirí agus le fostaithe a neartú inár bhfreagra ar na hamanna fíor-gan fasach seo.

Freagra a thabhairt ar athrú trí dhaoine a chur ar dtús

Cén chaoi ar cheart do mhargaitheoirí freagairt? Ag Faisnéisíocht, déanaimid níos mó ná 10 trilliún idirbheart scamall a phróiseáil in aghaidh na míosa. Is léir anois go bhfuil daoine ag ithe ábhair i lasmuigh d'uaireanta oibre agus go bhfuil nádúr iomlán an chaoi a bhfuil obair á déanamh ag athrú. 

Sa spás traidisiúnta B2B, ní mór dúinn athshocrú agus breathnú nua a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanaimid cumarsáid, ag aithint go bhfuil teaghlaigh agus riachtanais phráinneacha eile ag custaiméirí. An coincheap de 9 a 5 tá sé ag éirí níos as dáta, agus ciallaíonn sin nach bhfaigheann muid pioc agus muid ag éisteacht le custaiméirí. Caithfimid a bheith ar glao lasmuigh de na gnáthfhuinneoga ama.

Chun freastal is fearr ar ár gcustaiméirí, tá sé tábhachtach cuimhneamh fostaithe a chur ar dtús, ag cinntiú go bhfuil na hacmhainní acu a theastaíonn uathu le go n-éireoidh leo. Tá sé sin tábhachtach go háirithe anois go bhfuilimid go léir ag obair ón mbaile ag déileáil le cúinsí pearsanta agus dálaí oibre an-difriúla. 

Mar ghnó, ní mór dúinn spriocanna soiléire a leagan síos a dhíríonn ar chustaiméirí agus ar rannpháirtíocht na gcustaiméirí a mhéadú agus folláine ár bhfostaithe a choinneáil ar aon intinn trí cheannaireacht thacúil.

Freastal ar Riachtanais Chustaiméirí Trí Fhiosracht, Aclaíocht agus Íogaireacht

Éilíonn an paindéim aclaíocht mhéadaithe chun freastal ar riachtanais nua custaiméirí sa ghéarchéim. Táimid ag freagairt níos íogaire ionas go dtuigfimid an tionchar a bhíonn ag gach custaiméir. Táimid in áit uathúil sa mhéid is go bhfuil daoine ag iarraidh labhairt linn. Tá cuideachtaí ag dul trí chlaí agus laghdú méide, agus ag athluacháil a n-iarratas leagáide freisin. Chaith ár bPríomhfheidhmeannach am go pearsanta le custaiméirí, agus táimid ag scálú chun freastal ar a gcuid riachtanas.

Fuaireamar amach go bhfuil cuideachtaí áirithe buailte níos deacra ná cuideachtaí eile sa ghéarchéim. Mar sin, in ionad cur chuige foriomlán a ghlacadh i leith na margaíochta, caithfimid a bheith níos fiosraí agus níos cruinne ná riamh inár dteachtaireachtaí. Tá sé riachtanach go n-úsáidfimid an fhaisnéis nua go léir atá againn ag teacht isteach chun deiseanna a aithint, agus eispéiris shaothraithe níos saibhre agus níos spriocdhírithe a sholáthar. Ní mór dúinn na sonraí saibhre seo a chur i lámha ár ndíoltóirí ionas gur féidir leo freagairt ar an mbealach is fearr do chustaiméirí. Táimid ag tabhairt tosaíochta d’fhaisnéis rún, a thagann chugainn trí DemandBase, ionas gur féidir linn dashboards saibhir a thógáil agus foirne a chumasú chun freagairt do chustaiméirí ar bhealach bríoch.

Tá sé ríthábhachtach smaoineamh ar conas is féidir leat cabhrú le custaiméirí an ghéarchéim seo a nascleanúint i bhfianaise na n-athruithe deacra atá rompu. Chuir Informatica níos mó rochtana ar tháirgí ar fáil ag fo-thacar de chustaiméirí ag an am seo, ionas go mbeadh níos mó capall-chumhachta acu agus níos lú constaicí ar a gcuid cruthaitheachta.

Gearrtar cáin mhothúchánach ar dhaoine anois. Trí bheith íogair don am a bhfuilimid inár gcónaí, is féidir linn ré nua fiosracht agus cruthaitheachta a úsáid, ag taispeáint do chustaiméirí go bhfuilimid aclaí agus inoiriúnaithe agus muid ag baint sult as freisin. 

Teicneolaíocht Leas a bhaint as Táirgiúlacht

Le dúshláin nua ar phláta gach duine, tá sé tábhachtach an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir a bheith nuálaíoch agus cabhrú le do mhuintir fanacht dírithe ar an obair cheart. Tá sé sin tábhachtach go háirithe anois go bhfuilimid uile scoite amach go fisiciúil agus ag obair i dtimpeallachtaí éagsúla. Mar fhoireann margaíochta, trí dhíriú ar an obair cheart uasmhéadaíonn ár dtáirgiúlacht, tugann sé an toradh is fearr dúinn ar infheistíocht, agus cabhraíonn sé linn dul os comhair na gcustaiméirí cearta.

Seo an áit a bhfuaireamar teicneolaíocht bainistíochta oibre isteach inti féin. Chuireamar i bhfeidhm Ag Obair ar fud ár rannóige margaíochta agus chomhdhlúthaigh muid ár sreafaí oibre go léir sa chóras. Cuireann an t-ardán aonair seo ar chumas gach duine i bhfoirne agus in áiteanna éagsúla faisnéis a roinnt, dul chun cinn a fheiceáil i gcoinne tascanna, ábhar a chruthú i gcomhar, smaointe a roinnt, agus próisis chasta a bhainistiú.

Cabhraíonn sé lenár ndaoine a fheiceáil conas a ailíníonn a gcuid oibre le hobair foirne eile - agus lenár gcuspóirí gnó foriomlána. Cinntíonn sí go dtagann an nuálaíocht lenár straitéis agus lenár dtosaíochtaí. Cuireann sé obair gach duine i gcomhthéacs, toisc go bhfeiceann siad a bhfuil á dhéanamh ag foirne eile, agus an chaoi a n-oireann a gcuid oibre do gach tionscadal.

Dúinn, má bhíonn ardán bainistíochta oibre amháin againn a nascann ár gcuid oibre go léir, beidh trédhearcacht níos fearr, infheictheacht níos fearr, cinntí níos fearr agus torthaí gnó níos fearr ann. Cuireann an teicneolaíocht seo ar ár gcumas oibriú níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla - ag cinntiú gur féidir le gach duine díriú ar a bheith táirgiúil, seachas a bheith gnóthach amháin.

Impleachtaí do Thodhchaí na hOibre

Má mhúin an ghéarchéim reatha aon rud dúinn, is é sin go gcaithfimid tosaíocht a thabhairt do riachtanais daoine thar aon rud eile. Sílim go mbeidh sé sin ríthábhachtach do thodhchaí na hoibre. Creidim gur mar sin a bhí sular bhuail an paindéim, ach dhírigh na hathruithe a cuireadh ar ár saol intinn gach duine ar bhealach níos géire ar riachtanais daoine aonair.

Maidir liom féin, cuirfidh ionaid oibre rathúla sa todhchaí ar chumas agus cumhacht a thabhairt do dhaoine oibriú ar a mbealach féin. Is í an chomhairle atá agam do cheannairí gnó ná a fháil amach cad a chuireann ar chumas daoine a gcuid oibre is fearr a dhéanamh, agus cad a théann ina dtreo. Ansin bain úsáid as an teicneolaíocht cheart chun a chur ar chumas daoine a gcuid cruthaitheachta a chur in oiriúint agus a mbuanna a úsáid ar an mbealach is fearr, gan seachráin nó constaicí a bhaineann le TF. Más féidir le daoine an chuid is fearr díobh féin a chur ag obair gach lá, ardóidh táirgiúlacht, nuálaíocht agus - i ndeireadh na dála - abhcóideacht do chustaiméirí.

Thug an taithí ar obair le linn paindéime aois íogaireachta níos airde agus tú ag déileáil le comhghleacaithe. Boilgeann folláine mar ábhar ag tús gach comhrá. Is féidir an t-athrú meoin seo a úsáid mar chatalaíoch don athrú i dtodhchaí na hoibre.

Beidh ar chuideachtaí anois infheistíocht a dhéanamh i gcláir bhríocha sláinte agus folláine chun na daoine is fearr a mhealladh agus a choinneáil. Agus chun cabhrú lena ndaoine cothromaíocht shláintiúil oibre-saoil a choinneáil. Beidh ról lárnach le himirt ag an teicneolaíocht. Beidh ardáin bhainistíochta oibre comhoibrithe ríthábhachtach chun daoine a choinneáil ceangailte, nuálaíocht a éascú, agus an fócas a choinneáil ar chustaiméirí a shásamh i measc daoine nach bhfuil an oifig nó na sceidil oibre céanna acu a thuilleadh.

Rud ríthábhachtach, trí theicneolaíocht a roghnú a thacaíonn le comhoibriú agus trí riachtanais ár ndaoine a thuiscint, is féidir linn a chinntiú nach ndéantar dearmad ar an gcineáltas agus an chomaoin a léirigh muid le linn na géarchéime seo gan fasach. Ní amháin ár bhfostaithe a bheidh sna buaiteoirí, ach freisin ár ngnólachtaí agus na custaiméirí a ndéanaimid freastal orthu. 

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.