Retina AI: AI Réamh-mheasta a Úsáid chun Feachtais Margaíochta a Optamú agus Luach Saoil do Chustaiméirí (CLV) a Bhunú

Luach Saoil Réamh-mheasta Custaiméir Réamh-mheasta CLV

Tá an timpeallacht ag athrú go tapa do mhargaitheoirí. Leis na nuashonruithe nua iOS atá dírithe ar phríobháideacht ó Apple agus Chrome ag fáil réidh le fianáin tríú páirtí i 2023 - i measc athruithe eile - tá ar mhargaitheoirí a gcluiche a oiriúnú chun go n-oirfidh sé do rialacháin nua. Ceann de na hathruithe móra is ea an luach méadaitheach atá le fáil i sonraí céadpháirtí. Caithfidh brandaí a bheith ag brath anois ar shonraí rogha an diúltaithe agus an chéad pháirtí chun feachtais a thiomáint.

Cad é Luach Saoil do Chustaiméirí (CLV)?

Luach Saoil do Chustaiméirí (CLV) méadrach a dhéanann meastachán ar an luach (corrlach ioncaim nó brabúis de ghnáth) a thabharfaidh aon chustaiméir ar leith do ghnó le linn an ama iomlán a idirghníomhaíonn sé le do bhranda - san am a chuaigh thart, san am i láthair agus sa todhchaí.

De bharr na n-athruithe seo tá sé riachtanach go straitéiseach do ghnólachtaí luach shaolré an chustaiméara a thuiscint agus a thuar, rud a chabhraíonn leo codanna lárnacha tomhaltóirí a shainaithint dá mbranda roimh an bpointe ceannaigh agus a straitéisí margaíochta a bharrfheabhsú chun dul san iomaíocht agus rathú.

Ní chruthaítear gach samhail CLV go cothrom, áfach - gineann an chuid is mó díobh ag an gcomhiomlán seachas ag an leibhéal aonair, mar sin, dá bhrí sin, ní féidir leo CLV sa todhchaí a thuar go cruinn. Leis an CLV ar leibhéal an duine aonair a ghineann Retina, tá custaiméirí in ann na rudaí atá ann a fhágann go bhfuil a gcuid custaiméirí is fearr difriúil ó gach duine eile a chuimilt óna chéile agus an fhaisnéis sin a ionchorprú chun brabúsacht a gcéad fheachtais fála custaiméirí eile a ró-mhuirearú. Ina theannta sin, tá Retina in ann tuar dinimiciúil CLV a sholáthar bunaithe ar idirghníomhaíochtaí an chustaiméara leis an mbranda roimhe seo, ag ligean do chustaiméirí a bheith ar an eolas faoi na custaiméirí ar cheart dóibh díriú orthu le tairiscintí speisialta, lascainí agus ardú céime.  

Cad é Retina AI?

Úsáideann Retina AI intleacht shaorga chun luach shaolré an chustaiméara a thuar roimh an gcéad idirbheart.

Reitine AI Is é an t-aon táirge a thuar CLV fadtéarmach custaiméirí nua a chuireann ar chumas margaíochta fáis feachtas a dhéanamh nó cinntí barrfheabhsú buiséid a dhéanamh i bhfíor-am. Sampla d’ardán an reitine atá in úsáid ná ár gcuid oibre le Madison Reed a bhí ag lorg réiteach fíor-ama chun feachtais ar Facebook a thomhas agus a bharrfheabhsú. Roghnaigh an fhoireann ansin tástáil A / B a reáchtáil dírithe ar an CLV: CAC (costais fála custaiméirí) cóimheas. 

Cás-Staidéar Madison Reed

Le feachtas tástála ar Facebook, bhí sé mar aidhm ag Madison Reed na haidhmeanna seo a leanas a bhaint amach: Feachtas ROAS agus CLV a thomhas i bhfíor-am, buiséid a ath-leithdháileadh i dtreo feachtais níos brabúsaí agus tuiscint a fháil ar na fógraí cruthaitheacha a raibh na cóimheasa CLV: CAC is airde mar thoradh orthu.

Bhunaigh Madison Reed tástáil A / B ag baint úsáide as an spriocghrúpa céanna don dá dheighleog: mná 25 bliana d’aois nó níos sine sna Stáit Aontaithe nach raibh riamh ina gcustaiméir Madison Reed.

  • Ba é Feachtas A an feachtas gnó mar is gnách.
  • Mionathraíodh Feachtas B mar an deighleog tástála.

Agus luach saoil an chustaiméara á úsáid, rinneadh an deighleog tástála a bharrfheabhsú go dearfach maidir le ceannacháin agus go diúltach i gcoinne díliostálaithe. D'úsáid an dá mhír an ad cruthaitheach céanna.

Reáchtáil Madison Reed an tástáil ar Facebook le scoilt 50/50 ar feadh 4 seachtaine gan aon athruithe lár-fheachtais. An cóimheas CLV: CAC tháinig méadú 5% air láithreach, mar thoradh díreach ar an bhfeachtas a bharrfheabhsú trí luach saoil an chustaiméara a úsáid laistigh de bhainisteoir fógraí Facebook. Mar aon le cóimheas CLV: CAC níos fearr, thuill an feachtas tástála níos mó imprisean, níos mó ceannachán láithreán gréasáin, agus níos mó síntiúis, agus ioncam méadaithe dá bharr. Shábháil Madison Reed costas in aghaidh an tuiscint agus costas in aghaidh an cheannaigh agus fuarthas custaiméirí fadtéarmacha níos luachmhaire freisin.

Tá na cineálacha torthaí seo tipiciúil agus Retina á úsáid. Ar an meán, méadaíonn Retina éifeachtúlacht margaíochta 30%, treisíonn sé CLV incriminteach 44% le lucht féachana cuma, agus tuilleann sé Tuairisceán 8x ar Ad Spend (Roas) ar fheachtais fála i gcomparáid le gnáth-mhodhanna margaíochta. Tá pearsanú bunaithe ar luach tuartha na gcustaiméirí ar scála i bhfíor-am ag athrú cluiche sa teicneolaíocht mhargaíochta sa deireadh. De bharr a fhócas ar iompar custaiméirí seachas ar dhéimeagrafaic, is úsáid uathúil iomasach sonraí é chun feachtais mhargaíochta a iompú ina mbuaiteoirí éifeachtacha, comhsheasmhacha.

Cuireann Retina AI na cumais seo a leanas ar fáil

  • Scóir Luaidhe CLV - Soláthraíonn Retina an bealach do ghnólachtaí scór a thabhairt do gach custaiméir chun ceannairí cáilíochta a aithint. Níl go leor gnólachtaí cinnte cé na custaiméirí a thabharfaidh an luach is airde thar a saolré. Trí Retina a úsáid chun meántoradh bunlíne ar chaiteachas fógraíochta (ROAS) a thomhas ar fud na bhfeachtais go léir agus trí luaidhe a scóráil go leanúnach agus CPAnna a nuashonrú dá réir, gineann tuartha Retina ROAS i bhfad níos airde ar an bhfeachtas a optamaíodh trí úsáid a bhaint as eCLV. Tugann an úsáid straitéiseach seo d’eolas saorga an bealach do ghnólachtaí custaiméirí a léiríonn luach iarmharach a aithint agus rochtain a fháil orthu. Seachas scóráil na gcustaiméirí, is féidir le Retina sonraí a chomhtháthú agus a dheighilt trí ardán sonraí do chustaiméirí chun tuairisciú a dhéanamh ar fud na gcóras.
  • Optamú Buiséid Feachtais - Bíonn margóirí straitéiseacha i gcónaí ag lorg bealaí chun a gcaiteachas ar fhógraí a bharrfheabhsú. Is í an tsaincheist ná go gcaithfidh mórchuid na margóirí fanacht suas le 90 lá sula bhféadann siad feidhmíocht feachtais roimhe seo a thomhas agus buiséid amach anseo a choigeartú dá réir. Tugann Retina Early CLV cumhacht do mhargaitheoirí roghanna cliste a dhéanamh maidir le cá háit a gcaitheann siad a gcuid fógraí a dhíriú i bhfíor-am, trí na CPAnna is airde a chur in áirithe do chustaiméirí agus ionchais ardluacha. Déanann sé seo uasmhéadú tapa ar CPAnna d’fheachtais ar luach níos airde chun ROAS níos airde agus rátaí comhshó níos airde a thabhairt. 
  • Lucht Féachana Féachana - Retina thugamar faoi deara go bhfuil ROAS an-íseal ag go leor cuideachtaí - timpeall 1 nó níos lú ná 1. de ghnáth. Tarlaíonn sé seo go minic nuair nach mbíonn caiteachas ad cuideachta comhréireach le hionchas nó luach saoil a gcustaiméirí reatha. Bealach amháin chun ROAS a mhéadú go suntasach is ea lucht féachana cuma luach-bhunaithe a chruthú agus caipíní tairiscintí comhfhreagracha a shocrú. Ar an mbealach seo, is féidir le gnóthais caiteachas ar fhógraí a bharrfheabhsú bunaithe ar an luach a thabharfaidh a gcuid custaiméirí dóibh san fhadtréimhse. Is féidir le gnóthais a dtuairisceán ar chaiteachas fógraíochta a mhéadú faoi thrí le lucht féachana cuma luach-bhunaithe chustaiméirí Retina.
  • Tairiscintí Luach-Bhunaithe - Tá tairiscintí bunaithe ar luach bunaithe ar an smaoineamh gur fiú custaiméirí ar luach níos ísle a fháil 一 fad nach gcaitheann tú an iomarca á bhfáil. Leis an toimhde sin, cabhraíonn Retina le custaiméirí tairiscintí bunaithe ar luach (VBB) a chur i bhfeidhm ina bhfeachtais Google agus Facebook. Is féidir le caipíní tairisceana a shocrú cuidiú le cóimheasa ard LTV: CAC a chinntiú agus tugann sé níos mó solúbthachta do chliaint paraiméadair feachtais a mhodhnú chun spriocanna gnó a oiriúnú. Le caipíní tairiscintí dinimiciúla ó Retina, chuir cliaint feabhas mór ar a gcóimheasa LTV: CAC trí chostais fála a choinneáil faoi bhun 60% dá gcaipíní tairisceana.
  • Sláinte Airgeadais & Custaiméirí - Tuairiscigh ar shláinte agus luach do bhonn custaiméirí. Soláthraíonn Tuarascáil ar Cháilíocht na gCustaiméirí ™ (QoC) anailís mhionsonraithe ar bhonn custaiméirí cuideachta. Díríonn an QoC ar mhéadrachtaí custaiméirí atá ag breathnú chun cinn agus tugann sé cuntas ar chothromas na gcustaiméirí a tógadh le hiompar athcheannaigh.

Sceideal Glao chun Níos Mó a Fhoghlaim