Conas Creat a Roghnú Do Dhaoine Ceannaitheora

Creat Pearsanra Ceannaitheora Daoine Cumhachta

Is ábhar ilchodach é persona ceannaí a thugann pictiúr saibhir mionsonraithe duit de do lucht féachana / éisteachta sprice trí fhaisnéis agus léargais déimeagrafacha agus síceagrafacha a chomhcheangal agus ansin é a chur i láthair ar bhealach atá éasca le tuiscint. 

Ó thaobh praiticiúil de, cuidíonn pearsana ceannaitheoirí leat tosaíochtaí a leagan síos, acmhainní a leithdháileadh, bearnaí a nochtadh agus deiseanna nua a aibhsiú, ach níos tábhachtaí ná sin is é an chaoi a bhfaigheann gach duine margaíocht, díolacháin, ábhar, dearadh agus forbairt ar an leathanach céanna, ag bogadh. sa treo céanna, ag iarraidh teacht ar an gceann scríbe céanna. 

I dtéarmaí simplí, ciallaíonn sé seo go soláthraíonn daoine ceannaitheoirí:

 1. Fócas
 2. Ailíniú
 3. Ceannaireacht

Cé go n-úsáideann foirne éagsúla uirlisí agus tactics éagsúla chun a gcuid oibre a dhéanamh, cuidíonn daoine ceannaitheoirí lena chinntiú go bhfuil na hiarrachtaí aonair sin go léir comhlántach, seachas in iomaíocht lena chéile.

Chun a bheith éifeachtach, ba cheart do dhaoine ceannaitheoirí:

 • Déan ionadaíocht ar phríomhchodanna de do bhonn custaiméirí
 • A bheith forbartha ó mheascán soladach taighde, breathnuithe díreacha agus eispéiris, agus saineolas aonair
 • Bí réalaíoch
 • Cuir san áireamh riachtanais, tiomántáin, spreagthaí, iompraíochtaí dóchúla, agus tréithe eile a éascaíonn iad a thuiscint
 • Bí eagraithe thart ar chreat a bhaineann go díreach le do tháirge nó seirbhís

Is é an próiseas iarbhír a bhaineann le pearsana ceannaitheoirí a chruthú ná páirt-ealaín, páirteolaíocht - is í an ealaín an creat a roghnaíonn tú chun do phearsana a shainiú agus a dhifreáil; is í an eolaíocht na tréithe, na treochtaí agus na tréithe go léir a bhaineann leis na cineálacha daoine sin.

Creat Pearsa Ceannaitheora a Roghnú

Tá go leor bealaí ann chun do chustaiméirí a ghrúpáil, ach ba cheart go léireodh creat maith sonraí do ghnó i gcónaí — cad a dhíolann tú, conas a dhíolann tú é, agus cén fáth a cheannaíonn do chustaiméirí é.

I bhformhór na gcásanna, ciallaíonn sé seo úsáid a bhaint as ceann amháin de na prionsabail eagrúcháin seo a leanas:

 1. Bain úsáid as Cásanna
 2. Pointí Péine
 3. Léarscáileanna Turais
 4. Truicear Cheannach
 5. luach Proposition
 6. Slite Beatha/Céimeanna Saoil

Cén ceann a oibríonn is fearr? 

Tá tóir ar chásanna úsáide, pointí pian, agus truicear ceannaithe do ghnó-go-gnó (B2B(e) daoine; tá tóir ar chásanna úsáide, léarscáileanna turais, agus céimeanna stíleanna maireachtála/saoil do ghnó-go-thomhaltóir (B2C) agus díreach chuig an tomhaltóir (DTC) daoine.

Cé gur féidir leat do phrionsabal eagrúcháin a roghnú go hiondúil sula ndéanann tú do thaighde custaiméara, tá seans ann go mbeidh ort é a athbhreithniú nó é a athsholáthar ar ball, go háirithe má léiríonn do thorthaí rud éigin iontasach nó gan choinne.

Bain úsáid as Cásanna

Is éard is cás úsáide ann ná cur síos gairid a mhíníonn cén fáth, conas agus/nó nuair a úsáideann duine táirge nó seirbhís ar leith. Is feistí frámaithe coitianta iad cásanna úsáide do cheannaitheoirí mar go n-oibríonn siad i mbeagnach gach cás. Is é an sprioc le cásanna úsáide ná dhá shampla ar a laghad a roghnú, agus de ghnáth idir trí agus cúig shampla atá ar leith agus inaitheanta — murar féidir leat aon cheann de na príomhthréithe atá i gcoiteann ag cineálacha éagsúla úsáideoirí a aithint, amhail déimeagrafaic, céimeanna saoil, slite beatha, roghanna stíl mhaireachtála, dearcthaí, cleamhnachtaí, iompraíochtaí, etc., ní mór duit do chásanna úsáide a athbhreithniú nó roghnaigh gléas frámaithe eile.

Creataí Pearsan Cumhachta Bileoga Oibre - Cásanna Úsáide

Pointí Péine

Is fadhbanna leanúnacha nó athfhillteacha iad pointí pian a chuireann isteach ar chustaiméirí ionchasacha nó a chuireann isteach orthu. Tá an réiteach i gcónaí do tháirge nó seirbhís. Is é an rud is tábhachtaí maidir le pointí pian a úsáid le daoine ceannaitheoirí ná a bheith in ann gach ceann acu a cheangal le sraith shainiúil de shaintréithe déimeagrafacha agus/nó síceagrafacha. Sa chiall is leithne, tá ceithre chineál pointí pian ann, a raon ó thaithí go dtí an eiseach:

 • Fisiciúil
 • Meabhrach
 • Mothúchánach
 • Spioradálta

Má tá sainmhíniú ró-leathan ar do chuid pointí pian, d'fhéadfadh go mbeadh grúpaí custaiméirí mar a chéile agat; má tá sainmhíniú ró-chúng orthu, d'fhéadfadh go mbeadh custaiméirí agat nach bhfuil in aon ghrúpa.

Creataí Daoine Cumhachta Bileoga Oibre - Pointí Péine

Is é cleas amháin ná pointí pian a chomhcheangal le creat tánaisteach, cosúil le cásanna úsáide nó céimeanna saoil.

Léarscáileanna Turais

Léiriú grafach is ea léarscáil thurais ar an bpróiseas a théann ionchas tríd chun bheith ina cheannaitheoir. Is féidir le léarscáileanna turais a bheith sách sonrach, ach de ghnáth lean na bunchéimeanna foriomlána céanna:

 1. A thuiscint riachtanas
 2. Déan taighde agus luacháil roghanna (níos tábhachtaí do B2B; níos lú tábhachta do B2C)
 3. Déan rogha
 4. Úsáid táirge/seirbhís
 5. Athúsáid táirge/seirbhís nó cuir ceann nua ina ionad

Nuair a úsáidtear léarscáileanna mar ghléas frámaithe do phearsana ceannaitheoirí, tá sé tábhachtach a bheith in ann na príomhthréithe is dóichí a bheidh i gcoiteann ag gach pointe bealaigh ar leith a shainaithint, amhail déimeagrafaíocht, imeachtaí saoil & céimeanna, gairmeacha, dearcthaí, cleamhnachtaí, roghanna stíl mhaireachtála, etc. 

Bileoga Oibre um Chreata Daoine Cumhachta - Léarscáileanna Turais

Murar féidir leat aon cheann de na sonraí sonracha seo a shainaithint, ba cheart duit gléas frámaithe eile a roghnú nó léarscáileanna turais a chomhcheangal le gléas frámaithe tánaisteach.

Truicear Cheannach

Is éard is truicear ceannaigh ann ná imeacht a léiríonn rún nó suim mhéadaithe ag custaiméir. Toisc gur féidir le truicir a bheith cineálach go leor (go háirithe nuair a bhíonn siad digiteach), is féidir leo a bheith beagán deacair a úsáid le daoine.

Is é an rud is tábhachtaí ná truicear a bhaineann le tréithe sonracha inaitheanta a roghnú nó truicear úsáide a roghnú i gcomhar le creat tánaisteach a bhaineann le tréithe sonracha inaitheanta. Murar féidir leat na tréithe bunúsacha a aithint, ní féidir leat do chustaiméirí a shórtáil i ngrúpaí ar leith.

Bileoga Oibre um Chreata Daoine Cumhachta - Léarscáileanna Turais

luach Proposition

Ag baint úsáide as do thairiscint luacha nó prop luach mar ghléas frámaithe do phearsana ceannaitheoirí tá sé ar cheann de na bealaí is mó ama a thógann sé chun daoine ceannaitheoirí a chruthú. I bhformhór na gcásanna, ciallaíonn sé luach bunúsach do tháirge nó do sheirbhíse a nascadh le bunriachtanais dhaonna agus ansin iad sin a nascadh ar ais le fo-thacair inaitheanta do chustaiméirí.

Bain & Company's Eilimintí de Phirimid Luach Is bealach maith é do luach prop a thuiscint níos fearr.

bain co gnéithe de phirimid luacha

Stíleanna Maireachtála / Life Stages

Stíleanna Beatha agus céimeanna saoil is comhcheangail iad de thréithe déimeagrafacha is féidir a úsáid chun fothacar uathúil den daonra a aithint, mar:

 • Inscne
 • Aois
 • Giniúint
 • Céim Forbartha (naíonacht, luath-óige, meán-óige, ógántacht, luath-aosacht, meán-aosacht, nó aibíocht)
 • Stádas Pósta
 • Méid an Teaghlaigh
 • Ioncam teaghlaigh
 • An Cheantar
 • oideachas
 • Gairm
 • Agus eile…

Uaireanta déantar iad a úsáid mar ghléas frámaithe do dhaoine ceannaitheoirí a dhíbhe mar rud “róchineálach,” ach is féidir leis a bheith an-úsáideach. 

Is é an rud is tábhachtaí ná a chinntiú go bhfuil nasc soiléir idir do tháirge nó do sheirbhís agus cibé sainchritéir dhéimeagrafacha atá á n-úsáid agat chun do stíl mhaireachtála nó do chéim saoil a shainiú.

Creataí Daoine Cumhachta Bileoga Oibre - Céimeanna Saoil / Stíleanna Maireachtála

Ag Úsáid Do Chreat Pearsanra Ceannaitheora

Nuair a bheidh sonraí do chreat oibre oibriú amach agat, tá an próiseas chun é a úsáid chun do phearsana ceannaitheora a thógáil simplí leis na céimeanna seo a leanas:

 1. Comhdhlúthaigh do thaighde custaiméara ionas go bhfaighidh tú pictiúr foriomlán maith de do bhonn custaiméirí.
 2. Bain úsáid as do chreat chun do chustaiméir a shórtáil agus a scagadh i ngrúpaí aonair 
 3. Sainaithin na cáilíochtaí agus na tréithe atá i bpáirt ag baill gach grúpa
 4. Déan na comóntachtaí seo a chomhdhlúthú agus a chomhdhlúthú agus iad a phacáistiú ina gceannaitheoirí aonair

Próiseas Creata Pearsan Cumhachta

Céim 1: Do Thaighde agus do Chinntí a Chomhdhlúthú

Má rinne tú taighde foirmiúil, is dócha go mbeidh cairteacha, graif, táblaí, agus achoimre scríofa agat ó d’fhoireann taighde, chomh maith le roinnt scarbhileog atá lán d’acmhainní, d’airmheánaigh, do raonta, de cheathairíleanna, de bhraislí k-acmhainní, etc.

Má rinne tú do chuid taighde leat féin, is dócha go gciallaíonn sé go mbeidh pictiúir iPhone de do sheisiúin clár bán agat.

I gceachtar cás, is é an smaoineamh a bhfuil ar eolas agat faoi do chustaiméirí a mhapáil, go háirithe sonraí faoi cé hiad féin, cén fáth, cathain, agus conas a cheannaíonn siad, agus aon rud eile a bhaineann go díreach le do tháirge nó seirbhís.

Céim 2: Úsáid Do Chreat chun Custaiméirí a Shórtáil agus a Scag ina nGrúpaí

Nuair a bheidh do bhonn custaiméirí mapáilte agat, bain úsáid as do chreat chun do chustaiméirí a shórtáil i ngrúpaí éagsúla bunaithe ar na critéir a chomhlíonann siad.

Coinnigh i gcuimhne, fiú amháin sna himthosca is fearr, gur féidir leis seo a bheith ina dhúshlán - uaireanta caithfidh tú boinn tuisceana bunúsacha a dhéanamh, tomhaiseanna oilte a dhéanamh, nó oibriú trí atriallta iolracha sula ndéanann tú bailchríoch ar cé a théann, cén áit agus cén fáth.

Murar féidir leat do chustaiméirí go léir a shórtáil i ngrúpaí, b’fhéidir go mbeidh ort do chreat nó do chritéir bhunúsacha a athoibriú.

Céim 3: Aithin Bunréithe Déimeagrafacha agus/nó Síceacha

Nuair a bheidh do chustaiméirí curtha in eagar agat i ngrúpaí ar leith, caithfidh tú teacht ar shraith uathúil saintréithe a chuideoidh leat idirdhealú a dhéanamh idir grúpa amháin agus grúpa eile.

Chun é seo a dhéanamh níos éasca, molann “dea-chleachtais” díriú ar shaintréithe a thagann faoi na catagóirí seo a leanas a shainaithint:

 • Riachtanais agus Teastaíonn
 • Tiomántáin agus Spreagthaí
 • Céimeanna Saoil
 • Éachtaí agus Clocha Míle
 • Roghanna Stíl Mhaireachtála
 • Leibhéil Ioncaim Teaghlaigh
 • Leibhéil Oideachais
 • Rang
 • An Cheantar
 • Gairm
 • Tréithe Pearsantachta ar Leith — m.sh. nuálach, frugal, sóisialta,” aireach, coinsiasach, etc.

Cosúil le custaiméirí a shórtáil i ngrúpaí ar leith bunaithe ar do chreat-chritéir, d’fhéadfadh go gciallódh sainaithint tacair shainiúla saintréithe a bheith ag déanamh toimhdí, ag déanamh tomhais oilte agus/nó ag obair agus ag athoibriú do roghanna.

Cleas amháin ná patrúin a lorg.

Daoine Cumhachta - Patrúin a aithint

Cad iad na tréithe atá i gcoiteann ag baill de gach grúpa? An roinneann siad na príomhdhéimeagrafaic? Príomhshíceagrafaic? An bhfuil aon cheann de na tréithe seo uathúil? An féidir iad a úsáid chun baill an ghrúpa seo a idirdhealú ó na cinn eile?

Cleas eile is ea na comhainmneoirí is ísle a lorg: tréithe uathúla (ach gan a bheith ró-uathúil), ardleibhéil atá comónta do gach duine laistigh de ghrúpa ar leith. Cé gur féidir go dtógfaidh sé seo beagán iarracht freisin sula dtagann tú ar liosta oiriúnach de na comóntachtaí, ach is minic a bhíonn torthaí maithe.

Céim 4: Do Dhaoine Aonair a Shimpliú agus a Phacáiste

Anois go bhfuil príomhthuairisceoirí déimeagrafacha agus síceacha aitheanta agat do gach grúpa, is é an rud deireanach atá le déanamh ná an fhaisnéis seo a chomhdhlúthú agus a chomhdhlúthú chun pearsana ceannaitheoirí aonair a chruthú.

Pearsan Cumhachta maidir le hEagarthóireacht Íomhánna

Is próiseas simplí go leor é seo de ghnáth: coinnigh an rud is uathúla, is brí agus/nó ionadaíoch, agus fáil réidh leis an rud nach bhfuil.

Má tá cúpla tuairisceoir agat atá cosúil le chéile, beidh tú ag iarraidh iad a chur le chéile; má bhíonn níos mó ná sraith tuairisceoirí ar leith agat d’aon ghrúpa ar leith, beidh tú ag iarraidh iad a roinnt ina dhá phearsa dhifriúla.

Nuair a bheidh tú críochnaithe ba chóir go mbeadh tacair aonair tuairisceoirí agat a léiríonn do chreat agus a léiríonn tréithe ilchodacha do phríomhghrúpaí custaiméirí.

Do Phearsanra Ceannaitheora a Dhéanamh Níos Inrochtana agus Níos Tionchair

Cé gur féidir leat liosta de na tréithe tuairisciúla a bhaineann le gach ceann de do phearsanra ceannaitheora a thabhairt do d’fhoireann, is féidir an fhaisnéis seo a dhéanamh i bhfad níos inrochtana le roinnt rudaí breise simplí.

Tréithe Pearsantachtaí Cumhachta d'Eilimintí Úsáideacha

Tosaigh trí ainm uathúil a thabhairt do gach ceannaitheoir a bhaineann siar le do chreat eagrúcháin - m.sh 4-Roth Fred An Tioncharoir Easbhóthair, Tia An Múinteoir, An Dearthóir Faisin Neamhspleách, Etc. 

Ansin, cuir san áireamh beathaisnéis ghairid nó achoimre phearsantachta a ailíníonn le do thuairisceoirí bunúsacha agus le haon déimeagrafaic. Agus ar deireadh, cuir íomhá nó léaráid leis sin cuireann aghaidh ar do phearsa.

Má úsáideann tú tógálaí persona ar líne (nó má tá tú sásta an obair a dhéanamh tú féin), is féidir leat do phearsana a dhéanamh níos tarraingtí agus níos tumtha fós trí shonraí breise a chur san áireamh, amhail brandaí agus roghanna stíl mhaireachtála, caitheamh aimsire & spéiseanna, tréithe pearsantachta ar leith, agus/nó treochtaí a bheadh ​​bainteach go coitianta leis an gcineál duine a bhfuil tú ag cur síos air, nósanna na meán sóisialta, stíleanna idirghníomhaíochta, riachtanais rannpháirtíochta, roghanna insinte, etc.

Seans gur mhaith leat léarscáil comhbhá a leagan amach freisin:

Léarscáileanna Ionbhá le Daoine Cumhachta

Nuair a bheidh do phearsana ceannaithe pacáistithe agat, is é an rud deireanach le déanamh ná iad a roinnt le díolacháin, margaíocht, dearadh & forbairt, rath an chustaiméara, agus aon duine eile ar d'fhoireann a bhfuil tuiscint níos fearr aige ar cé atá tú ag iarraidh a bheith páirteach agus conas is fearr dul i ngleic leo.

Réiteach Pearsan Cumhachta

Cruthaigh go héasca pearsana ceannaitheora sonraí-tiomáinte, ICPanna, léarscáileanna comhbhá, agus leabhair shimplí margaíochta agus díolacháin le haghaidh páirceanna imeartha, cur i láthair agus seisiúin pleanála straitéisí. 

Glacann ár n-ardán faoi thiomáint AI faisnéis shimplí thuairisciúil — cibé acu a fuarthas ó thaighde foirmiúil nó ó d'instincts, saineolas, agus breathnuithe pearsanta — agus déanann sé anailís go huathoibríoch air in aghaidh 50 bliain de thaighde acadúil san eolaíocht phearsantachta agus in eacnamaíocht iompraíochta chun na tréithe, na treochtaí agus na tréithe ábhartha go léir a shainaithint agus ansin na torthaí a phacáistiú ar bhealach a éascaíonn iad a thuiscint agus gníomhú air. 

Chomh maith le tiomántáin lárnacha, spreagthaí, agus go leor léargais fheidhmiúla ard-spriocdhírithe, tá go leor moltaí praiticiúla agus oirbheartaíochta ann atá deartha go sonrach chun cabhrú le foirne margaíochta, brandála, ábhar agus díolacháin.

Seo iad treoracha, bileoga oibre, agus acmhainní eile. Má tá suim agat, Martech Zone is féidir le léitheoirí 20% a shábháil ar phlean gairmiúil freisin:

Acmhainní Persona Daoine Cumhachta

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.