Straitéisí Modúlach Ábhar do CMOanna chun Laghdú ar Thruailliú Digiteach

Straitéisí Ábhar Modúlach

Ba chóir go gcuirfeadh sé isteach ort, b'fhéidir go gcuirfeadh sé as duit fiú, chun é sin a fhoghlaim Cruthaíonn 60-70% de na margóirí ábhar téann gan úsáid. Ní hamháin go bhfuil sé seo thar a bheith amú, ciallaíonn sé nach bhfuil d'fhoirne ag foilsiú nó ag dáileadh ábhair go straitéiseach, gan trácht ar an ábhar sin a phearsanú le haghaidh taithí an chustaiméara. 

Coincheap na ábhar modúlach nach rud nua é – tá sé fós ann mar mhúnla sách coincheapúil seachas múnla praiticiúil do go leor eagraíochtaí. Cúis amháin atá leis an meon - an t-athrú eagraíochtúil atá riachtanach chun é a ghlacadh go fírinneach - is é an ceann eile an t-athrú teicneolaíochta. 

Ní tactic uatha amháin é ábhar modúlach, ní rud é atá le cur isteach i dteimpléad sreafa oibre táirgthe ábhair nó i modheolaíocht bainistíochta tionscadail ionas nach mbeidh ann ach tasc-bhunaithe. Éilíonn sé tiomantas eagraíochtúil chun an bealach a oibríonn foirne ábhar agus cruthaitheacha a fhorbairt sa lá atá inniu ann. 

Tá an poitéinseal ag ábhar modúlach, déanta i gceart, saolré iomlán an ábhair a athrú agus do lorg ábhar dramhaíola a laghdú go suntasach. Tugann sé eolas agus optamú ar conas a dhéanann d’fhoirne: 

  • Déan straitéis, smaoineamh, agus pleanáil ábhar 
  • Cruthaigh, Bailigh, athúsáid, agus comhtháthú ábhar 
  • Ailtire, múnla, agus coimeádaí ábhar 
  • Rianú, agus léargais ar, ábhar agus feachtais a sholáthar 

Más rud é go bhfuil sé seo scanrúil, smaoinigh ar na buntáistí. 

Tuairiscíonn Forrester go gceadaíonn giaráil athúsáid ábhair trí chomhpháirteanna modúlacha do ghnólachtaí eispéiris dhigiteacha saincheaptha – pearsantaithe nó logánta – a chur le chéile i bhfad níos tapúla ná an tsamhail thraidisiúnta líneach de tháirgeadh agus de bhainistiú inneachair. Tá na laethanta d'eispéiris ábhar aon-agus-déanta thart, nó ar a laghad ní mór dóibh a bheith. Cuidíonn ábhar modúlach leis an gcomhrá leanúnach leanúnach a éascú trí rannpháirtíocht ábhair le do lucht éisteachta trí chur ar chumas na bhfoirne oibriú le bloic aonair ábhair agus tacair ábhair chun eispéiris réigiúnacha nó chainéil-shonracha a mheascadh agus a athmhúnlú i gcodán den am a thógfadh sé go traidisiúnta. . 

Ina theannta sin, an amhlaidh go scoirfidh an t-ábhar sin de bheith ina chumasóir díolacháin agus ina luasaire a bhfuil sé ceaptha a bheith. Ag lua Forrester arís

Caitheann 70% d’ionadaithe díolacháin idir uair amháin agus 14 uair an chloig in aghaidh na seachtaine ag saincheapadh inneachair dá gceannaitheoirí … [agus] thuairiscigh 77% de mhargaitheoirí B2B freisin go bhfuil dúshláin shuntasacha ag tiomáint an tomhaltais cheart ábhair le lucht féachana seachtracha.

Forrester

Níl aon duine sásta. Maidir leis an mbunús:

Má chaitheann fiontar mór thart ar 10% den ioncam ar mhargaíocht, tá costais ábhar 20% go 40% de mhargaíocht, agus ní bhíonn tionchar ag athúsáid ach 10% den ábhar in aghaidh na bliana, tá coigilteas ilmhilliún dollar ann cheana féin. 

Maidir le CMOanna, is iad na hábhair imní is mó ná:

  • Luas ar an margadh – conas is féidir leas a bhaint as deiseanna margaidh, leas a bhaint as a bhfuil ar siúl faoi láthair ach ag maighdeogú freisin nuair a thagann imeachtaí gan choinne chun cinn. 
  • Riosca a mhaolú – an bhfuil an t-ábhar réamhcheadaithe go léir a theastaíonn uathu réidh le dul ag Creative chun laghdú a dhéanamh ar léirmheasanna agus formheasanna agus chun ábhar ar-bhranda comhlíontach a chur ar an margadh in am? Cad é an costas a bhaineann le droch-cháil branda? Ní thógann sé ach taithí amháin chun meon na milliún (colm) a athrú. 
  • Dramhaíl a laghdú – An truaillitheoir digiteach thú? Cén chuma atá ar do phróifíl dramhaíola i dtéarmaí ábhair nár úsáideadh? An bhfuil tú fós ag leanúint samhail saolré fada, ábhar líneach? 
  • Pearsanú Inscálaithe – An bhfuil ár gcórais saintógtha chun tacú le comhthionól neamhlíneach eispéiris phearsanta comhthéacsaithe thar bhealaí bunaithe ar roghanna, stair cheannaigh, réigiún nó teanga? An bhfuil tú in ann ábhar a thógáil go straitéiseach le húsáid ag tráth an ghátair ar leith – an tráth atá déanta duit féin – ach freisin comhlíonadh, brandáil, agus rialú agus dearbhú cáilíochta a chinntiú thar shaolré an ábhair gan próiseas crua, am-íditheach?
  • Muinín i do chruach martech – An bhfuil comhpháirtithe teicneolaíochta láidre agus seaimpíní gnó agat? Agus, chomh tábhachtach céanna, an bhfuil do shonraí ailínithe idir do thacair uirlisí? An bhfuil cleachtaí á reáchtáil agat chun na sonraí salacha a nochtadh agus an bhfuil spás déanta agat do bhainistíocht castachta agus d’athrú eagraíochtúil a theastaíonn chun do theicneolaíocht mhargaíochta a ailíniú leis an ngnó? 

Anuas air seo, tá an Príomhoifigeach Margaíochta (CMO) post é do bhranda a bhogadh ó mheán go genius. Cibé an n-éiríonn leat nó nach n-éiríonn leat, is léiriú díreach é ar an CEM féin - conas a bhainistigh siad caipiteal polaitiúil, a n-áit sa c-suite, a gcumas tionscadail agus teachtaireachtaí ar theip orthu a laghdú nó a dhíchur, agus dramhaíl ar ndóigh, agus conas a dhéantar monatóireacht agus mapáil ar an méid sin go léir le go n-éireoidh leis an bhfoireann agus leis an ngnó.  

Téann an aclaíocht, an infheictheacht agus an trédhearcacht a theastaíonn san athrú intinne seo níos faide ná táirgeadh ábhair agus taithí dhigiteach. Tiomáineann an tsamhail seo straitéisí margaíochta inneachair d’aon ghnó a bhfuil cuspóir leo agus ábhar ar chaighdeán níos airde ag baint úsáide as níos lú acmhainní, agus na comhpháirteanna go léir tógtha chun tacú le gach taithí, do mhicrea-ábhar nó do bhlocanna modúlaithe, ag éirí ina iolraitheoirí fórsa chun d’ábhar is fearr a ghiaráil go heaspónantúil thar do lucht féachana.

Trí ábhar modúlach a ghiaráil mar chatalaíoch le haghaidh athraithe, le haghaidh bealach nua oibre, tá tú ag socrú rudaí a bhí dodhéanta roimhe seo do bhrandaí móra a bhaint amach. Agus téann sé níos faide ná inscalability glan - tá tú ag cabhrú le d'fhoirne a bheith níos dírithe ar an todhchaí, tá tú ag cur le do chuid daoine cruthaitheacha chun dóiteán agus tarraingt eagraíochtúil a laghdú. Tá tú ag seasamh le béim a leagan ar ábhar atá chomh tábhachtach leis na táirgí agus na seirbhísí a dhíolann tú, agus ar deireadh, tá tú ag cur tiomantas chun srian a chur le dramhaíl agus do theachtaireacht, do fhís agus d’aitheantas branda a chinntiú, don’ t a bheith comhchuimsithe ag torann an truaillithe dhigitigh.