Jifflenow: Cén tionchar a bhíonn ag an Ardán Uathoibrithe Cruinnithe seo ar Imeacht PÉ

Ardán Uathoibrithe Margaíochta Imeachta Jifflenow

Déanann tromlach na bhfiontar mór infheistíochtaí suntasacha in imeachtaí corparáideacha, comhdhálacha agus ionaid faisnéise agus iad ag súil le dlús a chur le fás gnó. Thar na blianta, rinne tionscal na n-imeachtaí turgnaimh le samhlacha agus modhanna éagsúla chun luach a chur i leith na gcaiteachas seo. Gintear na tuiscintí is mó ar na meáin shóisialta, imprisean ar na meáin shóisialta, agus suirbhéanna ar lucht freastail chun tionchar imeachtaí ar fheasacht branda a thuiscint. Mar sin féin, is cuid bhunúsach de ghnó a dhéanamh cruinnithe. Chun go n-éireoidh leo, ní mór do ghnóthais cruinnithe straitéiseacha B2B a reáchtáil go pearsanta. Go deimhin, léiríonn staidéir go is fearr le ochtar as gach deichniúr feidhmeannaigh cruinnithe pearsantachuig cruinnithe fíorúla. Cén fáth? Cruthaíonn cruinniú duine le duine muinín, cinntí gnó tráthúla agus cothaíonn sé smaointeoireacht straitéiseach níos casta ag oscailt an dorais do dhéileálacha gnó agus ioncam méadaithe. 

Tugann imeachtaí mar thaispeántais trádála agus cuairteanna ar ionaid faisnéise faisnéis do na cruinnithe straitéiseacha B2B seo. Mar sin féin, is minic a bhíonn ualach ar na páirtithe uile a sceidealú cruinnithe den sórt sin. Ina theannta sin, is minic a bhíonn sé deacair ar mhargaitheoirí imeachtaí luach na gcruinnithe seo a thaispeáint agus an tionchar a imríonn siad ar an bpíblíne díolacháin agus ar ghiniúint ioncaim. De réir suirbhé a rinneadh le déanaí, Ceapann 73 faoin gcéad de na POF nach bhfuil creidiúnacht ghnó ag margaíochta. Agus margaíocht á stiúradh go minic ag costas, bíonn dúshlán suntasach roimh mhargaitheoirí imeachta toradh a thaispeáint ar infheistíocht chun a gcuid den bhuiséad a choinneáil nó a mhéadú. 

Tá pleanálaithe imeachta ag bainistiú go leor imeachtaí ag aon am faoi leith ag láimhseáil iliomad sceideal, ag déileáil le ríomhphoist anonn is anall agus go minic uaireanta ag úsáid scarbhileog chun an fhaisnéis seo go léir a ionchur de láimh. Chun luach a thaispeáint go fírinneach san obair chrua ar fad a chuireann margaíochta ar imeachtaí, ní mór dóibh uirlisí a aimsiú a chabhróidh leo sonraí a eagrú, a anailísiú agus Roi a thaispeáint do gach imeacht.

Ravi Chalaka, CMO ag Jifflenow

Ag bogadh ar shiúl ó bhainistíocht scarbhileog-bhunaithe 

Ardán Uathoibrithe a ChruinniúIs catagóir bogearraí é (MAP) a uathoibríonn sreafaí oibre a bhaineann le pleanáil réamhchruinnithe, bainistíocht in-chruinnithe agus anailís iar-chruinnithe agus obair leantach. Trí MAP a úsáid, méadaítear an seans atá ag gnólachtaí líon agus cáilíocht na gcruinnithe straitéiseacha a threisiú. Tá sé éifeachtach go háirithe d’fhiontair a gcaithfidh líon ard cruinnithe straitéiseacha a bhainistiú ag imeachtaí, ionaid faisnéise, seónna bóthair, cruinnithe díolacháin agus fóraim oiliúna.

Déan é seo a chur i gcomparáid le húsáid bainistíochta cruinnithe straitéiseacha bunaithe ar scarbhileog. Nuair a úsáideann margaíochta scarbhileoga chun a gcruinnithe straitéiseacha a láimhseáil, tagann roinnt fadhbanna chun cinn do mhargaitheoirí agus do rannpháirtithe na gcruinnithe seo. 

  • Comhoibriú - Bíonn iliomad geallsealbhóirí i gceist le cruinniú a sceidealú. Go minic, athraíonn cúinsí agus caithfear nuashonruithe a sholáthar do chruinnithe le rannpháirtithe chun gach duine a choinneáil ar an leathanach céanna. Mar sin féin, agus scarbhileog á úsáid acu, caillfidh margaíochta radharc ar cé atá ag nuashonrú na scarbhileoige nó an bhfuil an scarbhileog chéanna nó ceart á úsáid ag na rannpháirtithe uile.
  • Próiseas seans maith earráide
  • - Mar dhaoine, nílimid foirfe rud a chiallaíonn go bhfuil seans maith againn botúin a dhéanamh. Tá an rud céanna fíor nuair a chuirtear sonraí isteach i scarbhileog. Tá sé de chumas ag na botúin seo na milliúin dollar a chostas ar chuideachtaí.  
  • Cuirí le cruinnithe - Cé nach iad féilirí agus scarbhileoga an uirlis is fearr chun cruinnithe straitéiseacha a phleanáil, soláthraíonn siad seirbhís chun linnte móra sonraí statacha a ghabháil agus ríomhanna a dhéanamh. Ar an drochuair, níl siad oilte chun mórán eile a dhéanamh cosúil le cruinnithe sceidealta a bhainistiú agus súil a choinneáil orthu nó athruithe a dhéanamh ar mhionsonraí cruinnithe.
  • Integrations - Níl i mbainistíocht imeachtaí ach píosa amháin den phíosa maidir leis an bpróiseas díolachán foriomlán. Is minic a bhíonn margaíochta ag bainistiú roinnt uirlisí ag an am céanna chun clárúcháin imeachtaí taifeadta a rianú, sonraí a ghabháil ó scananna suaitheantais, seiceáil seiceálacha cruinnithe a rianú, rochtain a fháil ar shonraí chuig an CRM agus uathu agus níos mó. Déanann córais scarbhileog-bhunaithe an próiseas seo a dhéanamh níos dúshlánaí mar is minic nach mbíonn siad in ann comhtháthú leis na hardáin sin chun eispéireas gan uaim a chruthú. 
  • Méadrachtaí agus léargas - Soláthraíonn imeachtaí, seónna trádála agus ionaid faisnéise faisnéis éagsúla do mhargaitheoirí. Tá méadrachtaí cosúil le líon na gcuirí cruinnithe a nglactar leo, meánmhéid na mbeart, líon na gcruinnithe in aghaidh an mhargaidh a dúnadh, srl., An-úsáideach agus rath feachtais á mheas agus Roi á bhunú. 

Ní leor scarbhileoga a thuilleadh i saol an lae inniu chun líon mór cruinnithe straitéiseacha a bhainistiú. 

Méadaíonn an cumas sceidealú, bainistíocht agus anailís a dhéanamh ar chruinnithe straitéiseacha líon na n-idirghníomhaíochtaí sin 40% go 200% bunaithe ar cé chomh héifeachtúil agus a chuireann custaiméirí in oiriúint d’úsáid na dteicneolaíochtaí sin. Fuair ​​a lán cuideachtaí Fortune 1000 amach gur réiteach an-éifeachtach ó thaobh costais é Ardán Uathoibrithe Cruinnithe (MAP) a fhostú a tháirgeann torthaí gasta laistigh den chéad dá imeacht agus laistigh den chéad chúpla mí ó úsáid ag ionaid faisnéise.

Cruinnithe a bhainistiú agus déileálacha a dhúnadh le Jifflenow

Cruthaíodh Jifflenow chun réiteach a sholáthar do mhargaitheoirí maidir le pleanáil cruinnithe, sceidealú, bainistíocht agus anailísiú cruinnithe B2B. Trína ardán, tá rochtain ag úsáideoirí ar dhá tháirge lena n-áirítear Cruinnithe Imeachta Jifflenow agus Ionad Mionteagaisc Jifflenow a mbíonn tionchar acu ar na trí chomhpháirt de shreabhadh oibre na gcruinnithe straitéiseacha: réamhchruinniú, cruinniú agus iarchruinniú. 

Le linn na céime réamhchruinnithe, déantar sceidealú agus pleanáil. Is éard atá i gceist leis seo cuirí a sheoladh amach, seomra a chur in áirithe agus féilirí a ailíniú. Tá go leor lóistíochta le bainistiú, ach tá sé tábhachtach gan dearmad a dhéanamh cuspóirí an chruinnithe seo a shainiú. Le linn na céime cruinnithe, tarlaíonn an bhainistíocht, seiceáil lucht freastail isteach, bainistíocht ar an ábhar go léir a theastaíonn, monatóireacht a dhéanamh ar infhaighteacht acmhainní agus dul chun cinn an chruinnithe a rianú. Faoi dheireadh, tar éis don chruinniú a bheith críochnaithe, is féidir anailís a dhéanamh. Sa chéim seo, tá sé ríthábhachtach méadrachtaí a thomhas, a anailísiú agus an tionchar ioncaim a mheas. Tá siad seo go léir ríthábhachtach chun fíorthorthaí gnó a bhaint amach trí chruinnithe straitéiseacha B2B. 

“Ní gá do mhargaitheoirí a bheith ag brath a thuilleadh ar chóras bainistíochta scarbhileog atá as líne, de láimh, seans maith go hearráideach, neamhchinnte agus nach bhfuil inscálaithe,” a dúirt Hari Shetty, POF ag Jifflenow. “Trí Ardán Uathoibrithe Cruinnithe Jifflenow, táimid ag tabhairt lámh chúnta do mhargaitheoirí a éascaíonn an tasc cruinnithe a bhainistiú ionas gur féidir leo díriú ar na gnéithe eile dá bpost agus a chinntiú go mbíonn gach cruinniú ina eispéiris gan uaim do gach custaiméir." 

Rath an chustaiméara le Jifflenow

Cuimsíonn ceann de chliaint Jifflenow cuideachta aontaithe trealaimh cumarsáide fuaime. Le linn an ailt seo, déanfaimid tagairt don chuideachta seo mar Fuaim. Baineann gairmithe nua-aimseartha, píolótaí aerlíne, gníomhairí lárionaid glaonna, lucht ceoil agus gamers úsáid as fuaime ar fud an domhain. Agus iad ina cuideachta dhomhanda, bhí roinnt dúshlán roimh fhoireann fuaime lena n-áirítear:

  • Cruinnithe a chur in áirithe agus a chomhordú ag a n-ionaid faisnéise ar fud na cruinne
  • Deacracht feidhmeannaigh agus díolacháin a fháil le ceannach isteach don chlár 

Trí úsáid a bhaint as Ionad Mionteagaisc Jifflenow, ghnóthaigh foireann lárionad faisnéise an fhuaime am ar ais trí laghdú a dhéanamh ar an iarracht a chaitear ag seoladh ríomhphoist anonn is anall chun iarratais a bhainistiú, láithreoirí a roghnú agus sonraí cruinnithe agus dearbhuithe a fháil. Ina theannta sin, tá foireann margaíochta corparáideach fuaime in ann comhráite bunaithe ar chomhthéacs a sholáthar a sholáthraíonn eispéiris phearsantaithe do chustaiméirí. Tríd an gclaochlú a sholáthraíonn Ardán Uathoibrithe Cruinnithe Jifflenow, mhéadaigh an clár rannpháirtíocht agus tacaíocht ó na foirne feidhmiúcháin agus díolacháin. 

Tá sé tar éis a bheith anáil an aer úr. D’éirigh liom céim siar a thógáil agus díriú ar na rudaí ar fiú mo aird a thabhairt orthu.

Feidhmeannach Sinsearach ag Fuaim

Iarr Taispeántas Jifflenow [/ nasc]

Ba cheart do chuideachtaí atá ag iarraidh cruinnithe imeachta a bhainistiú go rathúil, eispéireas gan uaim a sholáthar do chustaiméirí agus ioncam a ghiniúint smaoineamh ar Ardán Uathoibrithe Cruinnithe Jifflenow a úsáid, ag seachaint an riosca agus na gcostas deise a thagann as bainistíocht bunaithe ar scarbhileog. Trí athmhachnamh a dhéanamh ar an gcur chuige i dtreo uathoibriú cruinnithe straitéiseacha ar fud pointí tadhaill na gcustaiméirí, is féidir le gairmithe margaíochta fás gnó a chur i leith na n-infheistíochtaí agus iad a dhéanamh mar chuid fíor-riachtanach de chláir mhargaíochta agus díolacháin. Chun níos mó a fhoghlaim faoi conas is féidir le Jifflenow cabhrú leat cruinnithe a bhainistiú níos fearr ag do chéad imeacht eile nó ag d’ionad faisnéise, tabhair cuairt ar jifflenow.com.

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.