Seicliosta: Conas Ábhar atá Uilechuimsitheach a Chruthú

Cuimsitheacht agus Éagsúlacht

De réir mar a dhíríonn margaíochta ar ábhar a tharraingíonn aird lucht féachana, is minic a bhíonn feachtais á gceapadh agus á ndearadh againn le grúpaí beaga daoine cosúil linne féin. Cé go mbíonn margaíochta ag iarraidh pearsanú agus rannpháirtíocht, déantar dearmad i bhfad ró-mhinic ar a bheith éagsúil inár dteachtaireachtaí. Agus, trí bhreathnú ar chultúir, inscne, roghanna gnéis agus míchumais… bhí sé i gceist ag ár dteachtaireachtaí dul i mbun féidir i ndáiríre imeallú daoine nach bhfuil cosúil linne.

Ba cheart go mbeadh uilechuimsitheacht mar thosaíocht i ngach teachtaireacht margaíochta. Ar an drochuair, tá an marc fós in easnamh ar thionscal na meán:

 • Is mná iad 51% den daonra ach níl ach 40% de thoradh craolta.
 • Is iad daoine ilchultúrtha 39% den daonra ach 22% de thoradh craolta.
 • Aithníonn 20% de na Meiriceánaigh 18-34 bliana d’aois mar LBGTQ ach níl iontu ach 9% de rialtóirí príomha.
 • Tá 13% de Mheiriceánaigh faoi mhíchumas ach níl ach 2% de rialtóirí príomha faoi mhíchumas.

Trí dhíriú ar chuimsitheacht, is féidir leis na meáin cabhrú le steiréitíopaí a chomhrac agus cuidiú le claontacht gan aithne a laghdú.

Sainmhínithe Cuimsitheachta

 • Comhionannas - iarracht a dhéanamh cothroime a chur chun cinn ach ní fhéadfaidh sé oibriú ach má thosaíonn gach duine ón áit chéanna agus go dteastaíonn an cúnamh céanna uaidh.
 • Cothromas - ag tabhairt gach a theastaíonn uathu le go n-éireoidh leo ach tá an comhionannas ag caitheamh mar an gcéanna le gach duine.
 • Trasghearrthacht - nádúr idirnasctha na gcatagóirí sóisialta mar chine, aicme agus inscne mar a bhaineann siad le duine nó grúpa ar leith, a mheastar a chruthaíonn córais forluiteacha agus idirspleácha idirdhealaithe nó míbhuntáiste.
 • Comharthaíocht - an cleachtas gan ach iarracht shiombalach a dhéanamh chun daoine faoi ghannionadaíocht a chuimsiú, go háirithe trí líon beag daoine faoi ghannionadaíocht a earcú d’fhonn cuma an chomhionannais a spreagadh.
 • Claonadh neamhfhiosrach - dearcaí nó steiréitíopaí a théann i bhfeidhm go neamhfhiosach ar ár dtuiscint, ár ngníomhartha agus ár gcinntí.

seo infographic ó Youtube soláthraíonn sé seicliosta mionsonraithe is féidir leat a úsáid le haon fhoireann chruthaitheach chun a chinntiú go spreagann uilechuimsitheacht an t-ábhar atá á chruthú agat a phleanáil, a chur i gcrích agus a spriocghrúpa. Seo liosta anuas den seicliosta… a rinne mé a mhodhnú le húsáid ag aon eagraíocht le haghaidh aon ábhair… ní hamháin físeán:

Ábhar: Cad iad na hábhair a chuimsítear agus cad iad na peirspictíochtaí atá san áireamh?

 • Maidir le mo thionscadail ábhair reatha, an bhfuil peirspictíochtaí éagsúla á lorg agat go gníomhach, go háirithe iad siúd atá difriúil ó do chuid féin?
 • An oibríonn d’ábhar chun aghaidh a thabhairt ar steiréitíopaí faoi ghrúpaí imeallaithe nó chun iad a dhíbirt agus chun cabhrú leis an lucht féachana daoine eile a fheiceáil le castacht agus ionbhá?
 • An dtugann d’ábhar (go háirithe nuacht, stair, agus eolaíocht-ghaolmhar) guth do pheirspictíochtaí agus do chultúir iomadúla?

Scáileán Scáileáin: Cad a fheiceann daoine nuair a thugann siad cuairt orm?

 • An bhfuil éagsúlacht i mo chuid ábhair? An bhfuil saineolaithe agus ceannairí smaoinimh ó chúlraí éagsúla feadh toisí iolracha aitheantais (inscne, cine, eitneachas, cumas, srl.) I mo chuid ábhair?
 • I measc mo 10 bpíosa ábhair dheireanacha, an bhfuil éagsúlacht i measc na nguthanna a léirítear?
 • Má úsáidim beochan nó léaráidí, an bhfuil éagsúlacht toin craicinn, uigeachtaí gruaige agus inscne iontu?
 • An bhfuil éagsúlacht i measc na nguthanna a insíonn mo chuid ábhair?

Rannpháirtíocht: Conas a fhéadaim cruthaitheoirí eile a thacú agus tacú leo?

 • Maidir le comhoibrithe agus tionscadail nua, an bhfuilim ag féachaint ar phíblíne éagsúil iarrthóirí ag céimeanna éagsúla gairme, agus an gcuirtear idirspleáchas san áireamh?
 • An dtapóidh mé deiseanna chun m’ardán a ghiaráil chun cruthaitheoirí ó chúlraí tearcionadaithe a ardú agus tacú leo?
 • An bhfuilim ag cur oideachas orm féin faoi pheirspictíochtaí imeallaithe trí phobail / ábhar éagsúil a chur i dteagmháil?
 • Cén chaoi a bhfuil m’eagraíocht ag obair chun guthanna éagsúla a chothú agus cumarsáid / lucht tionchair na chéad ghlúine eile a chumhachtú?
 • Conas a sheachnaíonn m’eagraíocht tokenism? An bhfostaímid saineolaithe agus cumarsáidí ó chúlraí tearcionadaithe le haghaidh deiseanna a shíneann níos faide ná ábhar a bhaineann leis an éagsúlacht?
 • Conas a léiríonn buiséid agus infheistíochtaí an tiomantas don éagsúlacht agus don chuimsiú?

Lucht Féachana: Conas a smaoiním ar lucht féachana agus iad ag déanamh ábhair?

 • Cé hé an lucht féachana atá beartaithe? Ar smaoinigh mé ar mo chuid ábhair a thógáil chun lucht féachana leathan éagsúil a lorg agus a mhealladh?
 • Má chuimsíonn mo chuid ábhair ábhar atá claonta go cultúrtha i gcoinne grúpaí áirithe, an bhfuil comhthéacs á sholáthar agam ar féidir leis fáilte a chur roimh lucht féachana éagsúil?
 • Agus taighde úsáideora á dhéanamh agam, an gcinntíonn m’institiúid go ndéantar peirspictíochtaí éagsúla a lorg agus a áireamh?

Cruthaitheoirí Ábhar: Cé atá ar m'fhoireann?

 • An bhfuil éagsúlacht i measc na bhfoirne atá ag obair ar mo chuid ábhair?
 • An léiríonn déimeagrafaic m'fhoireann an daonra i gcoitinne, ní amháin an lucht féachana atá ann faoi láthair?
 • An bhfuilim ag gabháil do shaineolaithe agus do cheannairí smaoinimh ó chúlraí éagsúla ar feadh toisí iolracha aitheantais (inscne, cine nó eitneachas, cumas, srl.) Mar chomhairleoirí ar mo thionscadail?

seicliosta um chuimsiú margaíochta

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.