Conas a Chabhraíonn Analytics Deireadh le Deireadh le Gnólachtaí

Analytics Deireadh go Deireadh OWOX BI

Ní tuairiscí agus grafaicí áille amháin iad anailísíocht deireadh go deireadh. Is féidir leis an gcumas cosán gach cliant a rianú, ón gcéad phointe tadhaill go ceannacháin rialta, cabhrú le gnóthais costas bealaí fógraíochta neamhéifeachtacha agus ró-luacháilte a laghdú, PÉ a mhéadú, agus an tionchar a bhíonn ag a láithreacht ar líne ar dhíolacháin as líne a mheas. OWOX BI Tá cúig chás-staidéar bailithe ag anailísithe ag taispeáint go gcuidíonn anailísíocht ardchaighdeáin le gnóthais a bheith rathúil agus brabúsach.

Analytics Deireadh go Deireadh a úsáid chun Ranníocaíochtaí Ar Líne a Mheas

An cás. D'oscail cuideachta siopa ar líne agus roinnt siopaí miondíola fisiciúla. Is féidir le custaiméirí earraí a cheannach go díreach ar shuíomh Gréasáin na cuideachta nó iad a sheiceáil ar líne agus teacht chuig siopa fisiceach le ceannach. Rinne an t-úinéir comparáid idir ioncam ó dhíolacháin ar líne agus as líne agus tháinig sé ar an gconclúid go dtugann siopa fisiceach i bhfad níos mó brabúis.

An cúl. Déan cinneadh ar cheart dul ar ais ó dhíolacháin ar líne agus díriú ar shiopaí fisiciúla.

An réiteach praiticiúil. An chuideachta lingerieDarjeeling Rinne sé staidéar ar éifeacht ROPO - tionchar a láithreachta ar líne ar a dhíolacháin as líne. Tháinig saineolaithe Darjeeling ar an gconclúid gur thug 40% de chustaiméirí cuairt ar an láithreán sular cheannaigh siad i siopa. Dá bharr sin, murach an siopa ar líne, ní tharlódh beagnach leath a gceannach.

Chun an fhaisnéis seo a fháil, bhí an chuideachta ag brath ar dhá chóras chun sonraí a bhailiú, a stóráil agus a phróiseáil:

  • Google Analytics chun faisnéis a fháil faoi ghníomhartha úsáideoirí ar an suíomh Gréasáin
  • CRM na cuideachta maidir le sonraí críochnaithe costais agus ordaithe

Chuir margaíochta Darjeeling sonraí ó na córais seo le chéile, a raibh struchtúir agus loighic dhifriúla acu. Chun tuarascáil aontaithe a chruthú, d’úsáid Darjeeling córas BI le haghaidh anailíse ó dheireadh go deireadh.

Analytics Deireadh go Deireadh a úsáid chun an Toradh ar Infheistíocht a Mhéadú

An cás. Úsáideann gnólacht roinnt bealaí fógraíochta chun custaiméirí a mhealladh, lena n-áirítear cuardach, fógraíocht comhthéacsúil, líonraí sóisialta, agus teilifís. Tá difríocht idir iad uile agus a gcostas agus a n-éifeachtúlacht.

An cúl. Seachain fógraíocht neamhéifeachtach agus costasach agus ná húsáid ach fógraíocht éifeachtach agus saor. Is féidir é seo a dhéanamh trí úsáid a bhaint as anailísíocht deireadh go deireadh chun costas gach cainéil a chur i gcomparáid leis an luach a thugann sé.

An réiteach praiticiúil. SaDochtúir Ryadom slabhra clinicí míochaine, is féidir le hothair idirghníomhú le dochtúirí trí bhealaí éagsúla: ar an suíomh Gréasáin, ar an bhfón, nó ag an bhfáiltiú. Níor leor uirlisí anailíse gréasáin rialta chun a fháil amach cá as a tháinig gach cuairteoir, áfach, ó bailíodh sonraí i gcórais éagsúla agus ní raibh baint eatarthu. Bhí ar anailísithe an tslabhra na sonraí seo a leanas a chumasc in aon chóras amháin:

  • Sonraí faoi iompar úsáideoirí ó Google Analytics
  • Sonraí glaonna ó chórais rianaithe glaonna
  • Sonraí faoi chostais ó gach foinse fógraíochta
  • Sonraí faoi othair, iontrálacha agus ioncam ó chóras inmheánach an chlinic

Léirigh na tuarascálacha a bhí bunaithe ar na sonraí comhchoiteanna seo na bealaí nár íocadh as. Chabhraigh sé seo le slabhra na gclinicí a gcaiteachas ar fhógraí a bharrfheabhsú. Mar shampla, i bhfógraíocht chomhthéacsúil, níor fhág margaíochta ach feachtais le séimeantaic níos fearr agus mhéadaigh siad an buiséad do gheo-sheirbhísí. Mar thoradh air sin, mhéadaigh an Dochtúir Ryadom Roi na gcainéal aonair 2.5 uair agus ghearr sé costais fógraíochta ina dhá leath.

Anailísíocht Deireadh go Deireadh a Úsáid chun Réimsí Fáis a Aimsiú

An cás. Sula bhfeabhsaíonn tú rud éigin, ní mór duit a fháil amach cad é go díreach nach n-oibríonn i gceart. Mar shampla, b’fhéidir go bhfuil méadú chomh gasta ar líon na bhfeachtais agus na bhfrásaí cuardaigh i bhfógraíocht comhthéacsúil nach féidir a thuilleadh iad a bhainistiú de láimh. Mar sin socraíonn tú bainistíocht tairiscintí a uathoibriú. Chun seo a dhéanamh, ní mór duit éifeachtacht gach ceann de na mílte frásaí cuardaigh a thuiscint. Tar éis an tsaoil, le measúnú mícheart, féadfaidh tú do bhuiséad a chumasc le haghaidh rud ar bith nó níos lú custaiméirí ionchasacha a mhealladh.

An cúl. Déan feidhmíocht gach eochairfhocail a mheas maidir leis na mílte fiosrúchán cuardaigh. Deireadh a chur le caiteachas amú agus éadáil íseal mar gheall ar mheasúnú mícheart.

An réiteach praiticiúil. Bainistíocht tairiscintí a uathoibriú,Dóchas, Miondíoltóir hipearmhargaidh troscáin agus earraí tí, a cheangail gach seisiún úsáideora. Chabhraigh sé seo leo glaonna teileafóin, cuairteanna stórais, agus gach teagmháil leis an láithreán a rianú ó aon ghaireas.

Tar éis na sonraí seo go léir a chumasc agus anailísíocht deireadh go deireadh a chur ar bun, thosaigh fostaithe na cuideachta ag cur i bhfeidhm - an dáileadh luacha. De réir réamhshocraithe, úsáideann Google Analytics an tsamhail leithdháilte cliceáil indíreach deireanach. Ach déanann sé neamhaird ar chuairteanna díreacha, agus faigheann an cainéal agus an seisiún deireanach sa slabhra idirghníomhaíochta luach iomlán an tiontaithe.

Chun sonraí cruinne a fháil, bhunaigh saineolaithe Hoff sannadh bunaithe ar thonnadóir. Déantar an luach tiontaithe ann a dháileadh idir na cainéil go léir a ghlacann páirt i ngach céim den tonnadóir. Agus staidéar á dhéanamh acu ar na sonraí cumaiscthe, rinne siad meastóireacht ar bhrabús gach eochairfhocail agus chonaic siad a bhí neamhéifeachtach agus a thug níos mó orduithe.

Socraíonn anailísithe Hoff an fhaisnéis seo a nuashonrú go laethúil agus a aistriú chuig an gcóras bainistíochta tairiscintí uathoibrithe. Déantar tairiscintí a choigeartú ansin ionas go mbeidh a méid comhréireach go díreach le PÉ an eochairfhocail. Mar thoradh air sin, mhéadaigh Hoff a PÉ maidir le fógraíocht comhthéacsúil faoi 17% agus dúbailt líon na n-eochairfhocail éifeachtacha.

Analytics Deireadh-le-Deireadh a Úsáid chun Cumarsáid a Phearsanú

An cás. In aon ghnó, tá sé tábhachtach caidrimh a thógáil le custaiméirí chun tairiscintí ábhartha a dhéanamh agus athruithe ar dhílseacht branda a rianú. Ar ndóigh, nuair a bhíonn na mílte custaiméirí ann, tá sé dodhéanta tairiscintí pearsantaithe a dhéanamh do gach ceann acu. Ach is féidir leat iad a roinnt ina roinnt deighleoga agus cumarsáid a dhéanamh le gach ceann de na codanna seo.

An cúl. Roinn na custaiméirí go léir i roinnt deighleoga agus déan cumarsáid le gach ceann de na codanna seo.

Réiteach praiticiúil. Butik, Chuir ionad i Moscó le siopa ar líne d’éadaí, coisbheart agus gabhálais, feabhas ar a gcuid oibre le custaiméirí. Chun dílseacht do chustaiméirí agus luach ar feadh an tsaoil a mhéadú, déanann margaíochta Butik cumarsáid phearsantaithe trí ionad glaonna, r-phost, agus teachtaireachtaí SMS.

Roinneadh custaiméirí ina deighleoga bunaithe ar a ngníomhaíocht ceannaigh. Ba é an toradh a bhí air ná sonraí scaipthe toisc gur féidir le custaiméirí táirgí a cheannach ar líne, a ordú ar líne agus táirgí a thógáil i siopa fisiceach, nó gan an suíomh a úsáid ar chor ar bith. Mar gheall air seo, bailíodh agus stóráladh cuid de na sonraí in Google Analytics agus sa chuid eile sa chóras CRM.

Ansin d’aithin margaíochta Butik gach custaiméir agus a gceannach go léir. Bunaithe ar an bhfaisnéis seo, shocraigh siad deighleoga oiriúnacha: ceannaitheoirí nua, custaiméirí a cheannaíonn uair sa ráithe nó uair sa bhliain, custaiméirí rialta, srl. San iomlán, d’aithin siad sé mhír agus bhunaigh siad rialacha maidir le haistriú go huathoibríoch ó dheighleog amháin go mír eile. Thug sé seo deis do mhargaitheoirí Butik cumarsáid phearsantaithe a thógáil le gach deighleog custaiméirí agus teachtaireachtaí fógraíochta éagsúla a thaispeáint dóibh.

Anailísíocht Deireadh le Deireadh a úsáid chun Calaois i bhFógraíocht Costas-in-Ghníomhaíochta (CPA) a Chinneadh

An cás. Úsáideann cuideachta an tsamhail costais in aghaidh an ghnímh le haghaidh fógraíochta ar líne. Ní chuireann sé fógraí agus íocann sé ardáin ach má dhéanann cuairteoirí gníomh spriocdhírithe ar nós cuairt a thabhairt ar a suíomh Gréasáin, clárú, nó táirge a cheannach. Ach ní oibríonn comhpháirtithe a chuireann fógraí go hionraic i gcónaí; tá calaoisí ina measc. Níos minice, cuireann na calaoisí seo an fhoinse tráchta in ionad sa chaoi is go bhfuil an chuma air gur athraíodh a líonra. Gan anailísíocht speisialta a ligeann duit gach céim sa slabhra díolacháin a rianú agus a fheiceáil cé na foinsí a mbíonn tionchar acu ar an toradh, tá sé beagnach dodhéanta calaois den sórt sin a bhrath.

Raiffeisen Banc Bhí fadhbanna aige le calaois margaíochta. Thug a gcuid margaíochta faoi deara go raibh méadú tagtha ar chostais tráchta cleamhnaithe agus gur fhan an t-ioncam mar an gcéanna, agus mar sin shocraigh siad obair na gcomhpháirtithe a sheiceáil go cúramach.

An cúl. Calaois a bhrath trí úsáid a bhaint as anailísíocht deireadh go deireadh. Rianaigh gach céim sa slabhra díolacháin agus tuig cé na foinsí a mbíonn tionchar acu ar an ngníomh spriocdhírithe ar chustaiméirí.

Réiteach praiticiúil. Chun obair a gcomhpháirtithe a sheiceáil, bhailigh margaíochta ag Raiffeisen Bank sonraí amha faoi ghníomhartha úsáideora ar an láithreán: faisnéis iomlán, neamhphróiseáilte agus neamh-scagtha. I measc na gcliant go léir leis an gcainéal cleamhnaithe is déanaí, roghnaigh siad iad siúd a raibh sosanna neamhghnácha gearra acu idir seisiúin. Fuair ​​siad amach gur aistríodh an fhoinse tráchta le linn na sosanna seo.

Mar thoradh air sin, fuair anailísithe Raiffeisen roinnt comhpháirtithe a bhí ag leithreasú tráchta eachtraigh agus á athdhíol don bhanc. Mar sin stop siad ag comhoibriú leis na comhpháirtithe seo agus stop siad a mbuiséad a chur amú.

Analytics Deireadh go Deireadh

Táimid tar éis aird a tharraingt ar na dúshláin mhargaíochta is coitianta is féidir le córas anailíse ó dheireadh go deireadh a réiteach. Go praiticiúil, le cabhair ó shonraí comhtháite ar ghníomhartha úsáideoirí ar shuíomh Gréasáin agus as líne, faisnéis ó chórais fógraíochta, agus sonraí rianaithe glaonna, is féidir leat freagraí a fháil ar go leor ceisteanna maidir le conas do ghnó a fheabhsú.

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.