Cén Fáth ar chóir go ndíolfadh Díolacháin agus Margaíocht Allamuigh Níos faide ná an CRM Traidisiúnta

Aip Allamuigh

De réir mar a éiríonn an domhan níos neamhphearsanta le himeacht na teicneolaíochta - na meáin shóisialta, físchomhrá, srl. Tá deis curtha i láthair ar bhealach an-dáiríre. Tá coincheap a tháinig nádúrtha, iomasach agus a bhí ann beagnach mar iar-smaoineamh curtha ar ais chuig oiriúnú dochreidte, níos costasaí a thógann am. Dul go fisiciúil os comhair na ndaoine ar mhaith leat caidreamh a thógáil leo. Dealraíonn sé gur coincheap an-soiléir é, ach is é fírinne an scéil gur aistrigh ár sochaí chuig cineálacha cumarsáide nach bhfuil chomh pearsanta in ainm áise. 

Ní hé an pointe a mhothaímid faoin aistriú sochaíoch seo. Is é an aidhm atá agam sa phíosa seo teagmháil a dhéanamh leis an gcaoi a ndeachaigh an réaltacht nua seo i bhfeidhm ar an ngníomh díolachán agus úsáid uirlisí díolacháin. Cuir in iúl go soiléir gur féidir le gairmithe díolacháin leas a bhaint as deiseanna a osclaíodh mar thoradh ar iomarcaíocht ó dhíolacháin dhigiteacha agus ó thaicticí margaíochta chomh maith le spleáchas méadaithe na ngnólachtaí ar ghníomhaíochtaí díolacháin laistigh. 

Bealach éasca chun ionadaí díolacháin a dhifreáil ón bpacáiste is ea dul ón taobh thiar den deasc agus teagmháil a dhéanamh le hionchas i ndáiríre. Tugann sé deis dóibh freisin teagmháil a dhéanamh leis na daoine ar dóigh dóibh an táirge nó an tseirbhís atá á tairiscint acu a cheannach agus caidreamh a bhunú leo. Má tá sé seo fíor, ansin an rud atá fíor freisin is ea an smaoineamh go dteastaíonn an tacaíocht agus an fhaisnéis cheart uathu chun iad a fhorghníomhú i gceart agus iad amuigh sa réimse. Is sampla iontach iad uirlisí agus teicneolaíocht cumasúcháin díolacháin chun tacaíocht a mhéadú.

D'oibrigh mé go fairsing i róil díolacháin laistigh agus lasmuigh. Tá sreabhadh oibre gach feidhme go hiomlán difriúil le hathróga uathúla ag dul i bhfeidhm ar aschur feidhmíochta. Mar ionadaí díolacháin istigh, shuigh mé i mo chubicle, nó oifig, agus rinne mé glaonna teileafóin an lá ar fad idir ríomhphoist a sheoladh agus freagairt dóibh. Bhí tograí gnó, tuairiscí a líonadh agus mo phointí tadhaill do chustaiméirí a dhoiciméadú i CRM na cuideachta mar chuid den lá go lá freisin. Mar ionadaí seachtrach, bheadh ​​orm na rudaí seo a dhéanamh roimh agus tar éis cuairteanna pearsanta go minic uaireanta agus mé i mo shuí i m’fheithicil. Bhí an t-ádh orm má rinne mé trácht go gasta (rud nach dtarlaíonn go minic i Houston). Is cinnte go gcinnfidh fachtóirí cosúil le huainiú an lae chomh maith le coinníollacha aimsire an mbeadh taisteal ag strus nó nach mbeadh. Dá mbeinn ag reáchtáil imeachta ag ceann de mo chuntais chliaint ba mhaith liom a bheith freagrach as na torthaí a ghabháil (go cainníochtúil agus go cáilíochtúil) agus mé ar an láthair. Gearrscéal fada - bhí níos mó tosca bainteach le mo ról ó lá go lá mar dhuine díolacháin lasmuigh, agus mar sin níos mó athróg a raibh tionchar acu ar na féidearthachtaí go n-éireodh liom. 

Ó thaobh na bainistíochta de, d’éirigh liom níos mó ná 80 ionadaí díolacháin a bhainistiú ag an am a bhí ag déanamh oibríochtaí díolacháin ar fud a margaí éagsúla ag amanna randamacha gach lá. Agus na hionadaithe seo ag obair go cianda in áiteanna éagsúla sa tír, bhí castacht ann maidir le léargas luachmhar a fháil, a thuiscint agus a úsáid faoi indibhidiúlacht na margaí a raibh muid ag iarraidh dul san iomaíocht iontu. Gan an fhaisnéis seo, bhí sé i bhfad níos deacra straitéis allamuigh straitéis allamuigh oiriúnaithe a thiomáint. 

Fadhbanna le CRM Traidisiúnta 

Tógtar na huirlisí díolacháin atá ar fáil go príomha don ról díolacháin istigh. Tá comhéadan ag an CRM traidisiúnta a ailíníonn níos fearr leis an méid laethúil a bhaineann le glaonna teileafóin a dhéanamh agus ríomhphoist a sheoladh. Tá siad mí-éifeachtach don ionadaí díolacháin lasmuigh atá ar siúl agus nach mbíonn rochtain acu ar dheasc nó ar WiFi i gcónaí.  

Teastaíonn uirlisí ó fhoirne díolacháin lasmuigh agus margaíocht allamuigh a thógtar chun tacú lena sreabhadh oibre uathúil laethúil. Is féidir le aip díolachán allamuigh soghluaiste atá tiomnaithe do ghníomhaíocht díolacháin ar-an-bhealach cabhrú le gnóthais sonraí a fháil agus a lárú, oibríochtaí allamuigh a chaighdeánú, comhoibriú a spreagadh, ionadaithe a choinneáil cuntasach agus táirgiúlacht a mhéadú. 

Conas is Féidir le hIonadaithe Lasmuigh Teicneolaíocht a Ghiaráil 

Mar a luadh, bíonn ionadaí seachtrach ag taisteal go rialta, bíonn cruinnithe duine le duine aige agus bíonn sé ag dul i muinín eachtraí randamacha i rith an lae. Mar shampla, is féidir le drochaimsir, subha tráchta agus uainiú gníomhaíochtaí dul i bhfeidhm ar an lá d’ionadaí allamuigh, agus trína fheidhmíocht nó a feidhmíocht a leathnú. Sin é an fáth nach dtabharfaidh CRM traidisiúnta aghaidh i gceart ar riachtanais cuideachtaí atá in iomaíocht trí ghníomhaíochtaí díolacháin lasmuigh. Teastaíonn réiteach ardteicneolaíochta ó ionadaithe chun aghaidh a thabhairt ar na nuances a fhágann go bhfuil a sreabhadh oibre uathúil. 

Is iomaí bealach is féidir le hionadaithe allamuigh féachaint le feidhmíocht a fheabhsú trí theicneolaíocht a ghiaráil, seo ceithre shampla. 

1. Pleanáil 

Tá pleanáil an lae bunúsach chun go n-éireoidh le hionadaí allamuigh. San am atá caite, tá an iomarca acu tar éis léim amach as an leaba ar maidin agus ar mhaide cinneadh a dhéanamh ar na láithreacha a dtaistealóidh siad an lá sin. Ar ndóigh, is fearr smaoineamh níos fearr ar chuairteanna ionchasacha nó reatha. Mar sin féin, níl sé indéanta i gcónaí bunaithe ar na huirlisí a chuirtear ar fáil do na hionadaithe - tá comhéadain ardteicneolaíochta iomasach simplí anseo. Tabharfaidh siad deis do ionadaithe am a ghlacadh chun a gcuid féilirí a phleanáil go héasca ar feadh cúpla seachtain go mí roimh ré más mian leo.

Cuidíonn sé seo leo stad agus smaoineamh ar gach custaiméir ar a chríoch agus cuireann sé orthu smaoineamh níos straitéisí. Ina theannta sin, is féidir leat do chríoch a fheiceáil ar mhapa beo trí aip díolacháin allamuigh agus am windshield agus am taistil a ghearradh. An níos lú ama a bhíonn siad ag taisteal, is mó ama a fhéadfaidh ionadaithe a bheith ag dúnadh déileálacha agus ag tabhairt aire do chustaiméirí.

2. Sonraí Cuntais

Tá raidhse sonraí ag ionadaithe a theastaíonn uathu a rochtain agus a eagrú. Nuair a bhíonn tú ag obair taobh istigh de dhíolacháin, bíonn an só agat painéal CRM a tharraingt suas le linn glao chun breathnú siar ar nótaí. Níl an sochar sin ag ionadaí allamuigh an t-am ar fad. Caithfidh siad a bheith in ann rochtain a fháil ar phríomhfhaisnéis maidir le stair na gcuntas ar an toirt. Caithfidh siad a bheith in ann faisnéis chuntais a nuashonrú tar éis stad ar bhealach éifeachtach. Cuideoidh rochtain soghluaiste ar shonraí cuntais le hionadaithe go mór. 

3. Anailís a dhéanamh ar Shonraí

Anois go bhfuil na sonraí agat, ní mór duit rud éigin a dhéanamh leis. Tá tú chun titim taobh thiar den iomaíocht mura ndéanann tú anailís ar shonraí maidir le hoibríochtaí, spriocmhargaí, agus custaiméirí. Tá sé seo níos mó ná féachaint ar líon na ndíolachán. Is éard atá i gceist leis ná scrúdú a dhéanamh i ndáiríre an bhfuil an méid atá á dhéanamh agat ag obair nó nach bhfuil. Le teicneolaíocht an lae inniu, níor cheart go mbeadh ar ionadaí brath ar dhuine eile sa chuideachta chun breathnú ar a gcuid sonraí agus iad a chur in iúl ar ais. Leis an teicneolaíocht atá ar fáil inniu, tá go leor próiseas anailíse á n-uathoibriú anois, rud a ligeann do phearsanra díolacháin infheistíocht a dhéanamh san anailís sonraí iad féin. 

4. Cumarsáid 

Dúshlán mór d’fhoirne díolacháin lasmuigh ná go n-oibríonn siad ar leithligh óna chéile. Cuireann sé seo teorainn leis an aistriú eolais a d’fhéadfadh tarlú ó fhoirne ag obair le chéile. Gan an t-aistriú eolais sin, is dóichí go ndéanfaidh ionadaithe botúin a gcomhghleacaithe a athdhéanamh. Tá an oiread buntáistí ag baint le hidirghníomhú le comhghleacaithe go rialta ar nós na cleachtais is fearr a roinnt, comrádaíocht agus iomaíocht chairdiúil a fhorbairt. Bealach iontach chun feidhmíocht a threisiú is ea uirlisí a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh agus comhoibriú le hionadaithe eile. 

Conas is Féidir le Bainisteoirí Díolacháin Teicneolaíocht a Úsáid 

Níl aip díolacháin allamuigh ar ardchaighdeán ach do na hionadaithe. I roinnt cásanna, d’fhéadfadh luach níos mó a bheith aige do bhainisteoirí díolacháin. De réir ár bhfionnachtana, tá imní ar atleast 60% de bhainisteoirí díolacháin faoi ró-léargas ar ghníomhaíochtaí a n-ionadaithe. Is é an tasc deacair atá acu eolas a bheith acu ar a bhfuil á dhéanamh ag gach ionadaí i ngach críoch, coinneáil suas le treochtaí difriúla an mhargaidh agus na hathróga éagsúla a mbíonn tionchar acu ar lá oibre ionadaí. Tá an oiread sin sonraí acu a chaithfidh siad a ghabháil d’fhonn an t-am agus na hacmhainní a leithdháileadh is fearr don PÉ is mó. Seo cúpla príomhbhealach is féidir le bainisteoir díolacháin an teicneolaíocht a ghiaráil.

  1. Coinnigh Bunachar Sonraí - Tá sé ríthábhachtach aon díolachán a bheith agat ar gach pointe tadhaill stairiúil le cliant. D’fhéadfadh sé seo a bheith deacair i ndíolacháin allamuigh toisc go bhfuil sé ag tarlú ar shiúl ón oifig in áiteanna randamacha. Trí uirlis a bheith acu chun ionadaithe a thaifeadadh cá fhad a bhíonn siad ag stopadh agus an méid a dhéantar ansin ligtear do bhainisteoirí tuiscint níos fearr a bheith acu ar an áit a bhfuil gach cuntas ciallmhar ó thaobh stádais de. 
  2. Seiceálacha Cáilíochta - Bíonn bainisteoirí agus ionadaithe i gcónaí ag lorg comhréitigh idir saoirse agus cuntasacht. I ndíolacháin allamuigh, is féidir le bainisteoirí a bheith buartha faoi ghníomhaíocht ionadaí toisc nach bhfeiceann siad iad ag gníomhú an t-am ar fad. Féadann aip díolachán allamuigh bunaithe ar an ngréasán agus soghluaiste foirmeacha agus ceistneoirí a chur ar fáil do ionadaithe le comhlánú agus iad ag stopadh chun a ngníomhaíocht a rianú ar bhealach neamh-ionrach a chabhraíonn le imní na mbainisteoirí a mhaolú. 
  3. Oibríochtaí a Chaighdeánú - Is minic gurb é ionadaí díolacháin aghaidh na cuideachta. Ba mhaith leat a chinntiú go bhfuil siad ag léiriú an bhranda go maith. Ina theannta sin, má tá tú ag eagrú agus ag rianú foireann iargúlta iomlán, ba mhaith leat a bheith cinnte go bhfuil siad go léir ag leanúint na nósanna imeachta céanna. Líonann ionadaithe na bhfoirmeacha agus na gceistneoirí le haghaidh cuntasachta agus tuairiscithe, soláthraíonn siad bealach do bhainisteoirí freisin chun oibríochtaí a chaighdeánú ar fud a gcuid foirne.
  4. Amharc Píblíne - Ní mór go mbeadh a fhios ag bainisteoir cá bhfuil cuntais éagsúla laistigh den phíblíne. Teastaíonn uathu an cumas chun céimeanna éagsúla an timthrialla díolacháin a struchtúrú, a thaifeadadh agus monatóireacht a dhéanamh orthu. Le aip díolacháin allamuigh ar ardchaighdeán, is féidir le hionadaithe nuashonruithe ar chuntais a thaifeadadh agus is féidir le bainisteoirí na nuashonruithe sin a fheiceáil agus a eagrú go radhairc i gcás go bhfuil cliaint ionchasacha ar na bacáin. 

Allamuigh - Uirlis Tógtha le haghaidh Díolachán Allamuigh

Allamuigh Is aip bunaithe ar an ngréasán agus soghluaiste-CRM agus díolachán allamuigh a thairgeann aipeanna do iPhone, Android agus gréasáin. Freastalaíonn an t-ardán ar fhoirne díolacháin agus margaíochta lasmuigh i dtíortha os cionn na 70idí. Cuidíonn Outfield le bainisteoirí díolacháin agus ionadaithe allamuigh araon. Maidir le bainisteoirí allamuigh, tugann sé deis dóibh léargas a fháil ar a margadh, gníomhaíocht foirne a rianú agus a fhíorú, agus cumarsáid a dhéanamh ar fud na bhfeistí. Soláthraíonn siad na cuideachtaí tuairiscithe agus anailíse a theastaíonn óna gcuid clár díolacháin agus margaíochta allamuigh a reáchtáil. Maidir le hionadaithe allamuigh, cabhraíonn Outfield le táirgiúlacht a mhéadú, ioncam a thiomáint agus a gcuid gníomhaíochtaí a bhainistiú. Soláthraíonn an aip soghluaiste comhéadan iomasach chun a gcríoch agus a gcuntais a bhainistiú agus iad ar siúl. Is féidir le hionadaí gníomhaíocht cuairte a chruthú go tapa, nótaí a shannadh, chomh maith le faisnéis chriticiúil faoi cheannaitheoirí a chothabháil agus rochtain a fháil uirthi. Tugann Outfield an cumas do ionadaithe fanacht i dteagmháil le comh-ionadaithe allamuigh, leis an mbainistíocht nó le pearsanra eile.

Aip Díolacháin Allamuigh

Dearadh Outfield leis an bhfoireann díolacháin allamuigh i gcuimhne. Soláthraíonn siad réitigh do mhargaíocht allamuigh, bainistíocht críocha, pleanáil bealaigh, marsantacht, díolacháin agus mapáil cuntas agus díolacháin allamuigh. 

Seo roinnt de na huirlisí a sholáthraíonn Outfield chun cabhrú le táirgeadh ó ionadaithe a mhéadú. 

  • Féilire Pleanála - Soláthraíonn Outfield féilire gréasáin agus soghluaiste do ionadaithe chun cabhrú leo a gcuairteanna a phleanáil roimh an am chun iad a choinneáil eagraithe. Féadfaidh siad meabhrúcháin a chur ar bun san fhéilire chun rudaí mar stad ag custaiméirí áirithe a dhéanamh. Ligeann sé freisin do mhaoirseoirí fanacht sa lúb ar a bhfuil á dhéanamh ag ionadaithe.  
  • Optamú Bealaigh - Tá sé thar a bheith luachmhar comaitéireacht a bharrfheabhsú. Tá a fhios ag aon ionadaí gur athrú cluiche é an t-am windshield a ghearradh. Déanann Outfield do chuairteanna a mhapáil agus cabhrú leat do bhealaí il stad a sceidealú dá réir. Féadann Outfield do chomaitéireacht a thuar agus a bharrfheabhsú bunaithe ar shonraí stairiúla agus ar imeachtaí fíor-ama. 

Optamú Bealach Díolacháin Allamuigh Allamuigh

  • Gníomhaíocht Foirne - Trí Outfield, is féidir leat súil a choinneáil ar ionadaithe i bhfíor-am, cumarsáid a dhéanamh lena chéile agus is féidir le bainisteoirí ionadaithe a chóitseáil. Seolfaidh an aip fógraí lena chinntiú go bhfaigheann comhghleacaithe faisnéis go tráthúil. 

Rianú Ionadaí Díolacháin Allamuigh

  • Gaming - Níl i ndíolachán cearrbhachais ach modh chun prionsabail agus eispéiris chearrbhachais a úsáid laistigh d’oibríochtaí díolacháin chun dreasacht a sholáthar agus iomaíocht chairdiúil a spreagadh. Ligeann ardán Outfield d’úsáideoirí a gcuid oibríochtaí díolacháin a chearrbhachas agus ar an gcaoi sin feidhmíocht na bhfostaithe a threisiú. 

Allamuigh i nGníomh 

Pallaidiam, soláthróir ospíse agus cúraim mhaolaithigh, úsáideann Outfield as a gcuid iarrachtaí díolacháin agus margaíochta lasmuigh. Bíonn sé ina chuidiú acu ó lá go lá agus go fadtéarmach. Luann Raymond Lewis, VP um Fhorbairt Ghnó ag Pallaidiam an buntáiste is mó a bhaineann le Outfield ná go gcuidíonn sé leo a bheith ullamh. Maidir le tionscal cosúil le cúram sláinte, féadfaidh sé sé mhí go bliain a thógáil sula mbeidh tú os comhair cinnteora iarbhír.

Trí Outfield, tá Pallaidiam in ann na pointí tadhaill go léir a dhéanann a gcuid ionadaithe a rianú - cé leis iad, cad a dúradh, cad iad na ceisteanna a cuireadh agus níos mó. Ligeann sé seo dóibh a bheith ullmhaithe níos fearr nuair a bhíonn sé in am bualadh leis an gcinnteoir deiridh. Sa lá atá inniu ann, baineann Pallaidiam leas as barrfheabhsú bealaí. Tá siad in ann foinsí nua atreoraithe a aithint gar dóibh, bealach a phleanáil agus é a nascadh leis an gcóras nascleanúna is rogha leo. Ligeann sé seo dá n-ionadaithe oibriú go héifeachtúil.

Bíonn ionadaí allamuigh ar siúl i gcónaí agus teastaíonn uirlis uathu atá gasta, simplí le húsáid agus atá in ann dul leo go héasca. Níl sé chomh héifeachtúil le ríomhaire a fháil amach, ceangal le wifi agus faisnéis logála le d’fhón cliste a tharraingt amach agus faisnéis a ionchur laistigh de chomhéadan iomasach. I ndeireadh na dála tá rochtain deisce agus rochtain soghluaiste ag teastáil ó eagraíocht. Tá sé i gceist go dtacóidh na réitigh soghluaiste le sreabhadh oibre ionadaí agus iad ag imeacht. Freastalaíonn Outfield ar na céadta custaiméirí ar fud an domhain faoi láthair. I measc na n-ingearach is fearr tá CPG, CE agus árachas.

Bain triail as Outfield saor in aisce

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.