Gnéithe Ardán Margaíochta Meán Sóisialta Fiontar

Gnéithe Ardán Meán Sóisialta Fiontar

Más eagraíocht mhór thú, de ghnáth bíonn sé ghné chriticiúla de bhogearraí fiontraíochta de dhíth ort i gcónaí:

 • Ordlathas Cuntais - b’fhéidir gurb í an ghné is mó a iarrtar ar aon ardán fiontar ná an cumas ordlathais chuntais a thógáil laistigh den réiteach. Mar sin, is féidir le máthairchuideachta foilsiú thar ceann branda nó saincheadúnais fúthu, rochtain a fháil ar a gcuid sonraí, cuidiú le ilchuntais a imscaradh agus a bhainistiú, agus rochtain a rialú.
 • Próisis Cheadaithe - is gnách go mbíonn sraitheanna formheasa ag eagraíochtaí fiontar chun déileáil le seichimh dlí, rialála agus comhoibrithe inmheánaigh. Féadfaidh nuashonrú ar na meáin shóisialta, mar shampla, bogadh ó chomhlach go dearthóir grafach, go bainisteoir, go dlíthiúil, ar ais go heagarthóir, go foilsitheoir. Is féidir smacht a fháil ar na dícheangail seo a dhéanamh trí ríomhphost nó scarbhileoga
 • Comhlíonadh, Slándáil, Logaí, agus Cúltacaí - I gcuideachtaí an-rialaithe nó poiblí, tá slándáil thar a bheith tábhachtach agus mar sin de ghnáth bíonn ar ardáin dul faoi phróisis iniúchta tríú páirtí, agus cartlannú inmheánach agus cúltacaí a bheith acu ar ghníomhaíocht laistigh den chóras.
 • Síniú Aonair (SSO) - Teastaíonn cuideachtaí ó rialú inmheánach ar na feidhmchláir a logálann siad isteach agus mar sin de ghnáth déantar logáil isteach san ardán a bhainistiú tríd an roinn TF nó a n-ardán oifige.
 • Rialuithe Rochtana - Tá róil agus ceadanna ríthábhachtach do bhogearraí fiontraíochta lena chinntiú nach féidir le duine próisis cheadaithe a sheachbhóthar nó gníomhaíochtaí a dhéanamh nach bhfuil siad údaraithe dóibh.
 • Comhaontuithe Leibhéal Seirbhísí (SLA) - I suíomh domhanda, tá an t-am-am ríthábhachtach agus mar sin de ghnáth teastaíonn ar CLS conradh a shíniú le haon ardán fiontar. Chomh maith leis sin, nochtar cothabháil agus downtime go poiblí lena chinntiú nach gcuireann siad isteach ar oibríochtaí.
 • Tacaíocht Il-Teanga - Tá cónaí orainn i ngeilleagar domhanda, mar sin tá an cumas tacú le go leor teangacha laistigh de chomhéadan úsáideora an ardáin chomh maith le foilsiú i dteangacha éagsúla. Ar an drochuair, is minic a dhéantar iar-smaoineamh ar theangacha ceart go clé mar scála ardáin agus ansin bíonn sé deacair dul ar ais agus an réiteach a ath-innealtóireacht.
 • Crios Il-Ama - D’fhéadfadh sé go mbeadh iontas ort faoin gcaoi nach gcuireann cuideachtaí óga criosanna ama san áireamh agus cumarsáid á fhoilsiú. Seachas crios ama gach úsáideora a shocrú go hinmheánach don ardán, an féidir leat do chumarsáid spriocdhírithe a sceidealú go crios ama na sprice ceann scríbe? Tá suíomhanna crios ama ar fud an chuntais ag go leor cuideachtaí seachas criosanna ama a ionchorprú ar fud.
 • Integrations - Comhéadain Clárúcháin Feidhmchláir Tá (APIs) agus comhtháthú táirgithe le córais eile ríthábhachtach maidir le huathoibriú, rochtain ar shonraí agus tuairisciú fíor-ama.
 • Árachas - Tá cónaí orainn i ndomhan dlíthíochta, agus mar sin tá an riachtanas go bhfuil dóthain árachais ag ardán chun aon chúirt dlí a chumhdach laistigh d’ardáin bogearraí fiontar. B’fhéidir go ndearnadh an t-ardán a hackáil agus go dtiocfadh lawsuits ó chustaiméirí deiridh… d’fhéadfadh go mbeadh do sholáthraí faoi dhliteanas na costais a chlúdach.

Ardáin Meán Sóisialta Enteprise

Is gá gach ceann de na rudaí thuas a ionchorprú i d’ardán meán sóisialta más cuideachta fiontar tú. Is gnách go mbíonn na gnéithe seo a leanas ag Ardáin Meán Sóisialta:

 • Bainistíocht Próisis - Tá sé riachtanach an cumas seichimh a spreagadh ó ghrúpa úsáideoirí amháin laistigh den chóras go grúpa eile. Tá a róil agus a gceadanna féin ag gach úsáideoir a chuireann teorainn lena gcumas. Samplaí:
  • Luaitear do bhranda ar líne (le clibeáil nó gan é). An féidir an t-iarratas a chur chuig díolacháin más fiosrúchán ionchais é? Chun tacaíocht do chustaiméirí más ceist cliant é? Chun margaíochta más iarratas ó na meáin é?
  • Tá sceideal feachtais agat a chuimsíonn foilsitheoireacht shóisialta le spriocdhátaí sainithe. An spreagann agus a scuaine d’ardán meán sóisialta atá ag bogadh trí d’fhoireann ábhair, chuig d’fhoireann grafaicí nó físe, chuig d’fhoireann dlí nó bainistíochta, go dtí ceadú agus sceidealú?
 • Sceidealú agus Féilirí - Ar leibhéal corparáideach agus fo-chuntas, an féidir leat d’fhéilire meán sóisialta a scagadh agus a bhreathnú agus tascanna a shannadh?
 • Éisteacht Shóisialta agus Anailís Seolta - Ar leibhéal corparáideach agus fo-chuntas, an féidir leat feachtais éisteachta sóisialta a úsáid do dhaoine, do tháirgí agus don tionscal in éineacht le hanailís meon? An féidir leat iarratais a chur go hinmheánach láithreach chun an fhoireann chuí a chur ar an eolas chun freagairt? An féidir leat tuairisciú ar mheon le himeacht ama lena chinntiú go bhfuil caidreamh maith á choinneáil agat le do chustaiméirí?
 • Integrations - An féidir leat oibriú laistigh d’ardán lárnach chun cumarsáid, teachtaireacht agus foilsiú a dhéanamh trí gach cainéal agus cuntas meán sóisialta atá á bhainistiú agat ar an leibhéal corparáideach nó ar an bhfo-chuntas? An féidir leat sonraí a tharraingt ar ais chuig do chóras tacaíochta do chustaiméirí nó do chóras caidrimh le custaiméirí má tá iarratais ann? An féidir leat fiosrúcháin díolacháin a bhrú ar chóras chun cabhrú le hionchais a aithint agus na poncanna a nascadh idir feachtais agus díolacháin a chothú?
 • Comhtháthú Turas - An bhfuil tú in ann triggers agus imeachtaí turas custaiméirí omnichannel a chumasú le gníomhaíocht na meán sóisialta do theagmhálaí mar ghné a chuireann leis?
 • Foghlaim Meaisín - AI a úsáid chun léargas níos doimhne a fháil ar an mbranda foriomlán, comhráite ar líne, teagmháil le teachtaireachtaí ar leith (eochairfhocail, íomhánna), agus an dóchúlacht go bhfaighfear, go n-ardófar nó go gcoinneofar iad.
 • Tuairisciú agus Painéil - Maidir leis an ngníomhaíocht ar fad, an bhféadfá tuairiscí láidre a chruthú ar leibhéal corparáideach agus fo-chuntas is féidir a scagadh go héasca, a dheighilt, agus ansin a chur i gcomparáid le gníomhaíocht thar fheachtais, séasúir, nó tréimhsí ama ar leith?

Tá na gnéithe seo sa bhreis ar do ghnáthghnéithe meán sóisialta a chuireann ar chumas uathoibriú, optamú, sceidealú agus féilire d’iarrachtaí ar na meáin shóisialta.

Stiúideo Sóisialta Salesforce

Soláthraíonn Stiúideo Sóisialta Salesforce na gnéithe go léir a theastaíonn le haghaidh Bainistíocht Meán Sóisialta Fiontar, lena n-áirítear:

 • Riarachán - úsáideoirí a bhainistiú agus rochtain ar fud táirgí Salesforce.
 • Foilsiú - an cumas chun iliomad cuntas agus cainéal a sceidealú agus a fhoilsiú.
 • Dul i mbun - an cumas comhráite a mhodhnú agus a bheith páirteach, ansin na sreafaí oibre a phróiseáil i seirbhís nó i ndíolacháin.
 • Anailís a dhéanamh - monatóireacht agus éisteacht le cuntais faoi úinéireacht agus léargas a fháil ar na meáin shóisialta ar eochairfhocail agus meon.
 • Intleacht Shaorga - Is féidir Salesforce Einstein a úsáid chun íomhánna a aicmiú go huathoibríoch de réir tréithe chun léargas níos doimhne a fháil ar rannpháirtíocht.

Stiúideo Sóisialta Salesforce

Cad é an tArdán Meán Sóisialta Fiontraíochta is Fearr?

Ní chruthaítear gach ardán meán sóisialta le gach gné a fheiceann tú liostaithe thuas. Spreag mé mo chliaint i gcónaí dul trí shraith céimeanna nuair ag infheistiú i dteicneolaíocht na margaíochta ní chuimsíonn sé sin go minic an tóir atá ar an ardán, a dhámhachtainí, nó an t-aitheantas a thugann gnólachtaí tríú páirtí dó.

 1. Tosaigh le Do Spriocanna - cad atá tú ag iarraidh a bhaint amach leis an ardán meán sóisialta? Tuig an fhadhb, a thionchar ar d’eagraíocht, agus an luach a thabharfadh réiteach iontach. Féadann sé sin coigilteas ar uathoibriú inmheánach, cinnteoireacht níos fearr le sonraí fíor-ama, nó coinneáil mhéadaithe a bhuíochas d’eispéireas níos fearr ó chustaiméirí.
 2. Socraigh Do chuid Acmhainní - cad iad na hacmhainní inmheánacha (daoine, buiséad, agus amlíne) a chaithfidh tú a aistriú chuig an ardán nua. An bhfuil cultúr uchtála agat? An bhfuil foireann agat ar féidir leo dul faoi strus na foghlama agus bogadh go córas nua?
 3. Sainaithin Próisis Reatha - iniúchadh a dhéanamh ar d’fhoirne inmheánacha ón mbainistíocht go dtí do phearsanra atá os comhair an chustaiméara ar na próisis meán sóisialta atá agat faoi láthair. A thuiscint cá bhfuil an frustrachas chomh maith leis an meas ar na hardáin agus na próisis reatha. Cinnteoidh sé seo go roghnóidh tú réiteach a chuirfidh feabhas ar iarrachtaí na heagraíochta seachas iad a ghortú. Is féidir é seo a dhéanamh mar sheicliosta ar leith agus do chéad ardán meán sóisialta eile á mheas.
 4. Déan do Dhíoltóirí a mheas - Déan comparáid idir do chuid acmhainní agus próisis le gach díoltóir agus déan cinnte go gcomhlíonann sé na cumais go léir atá uait. D’fhéadfadh go mbeadh roinnt próiseas ann a éilíonn athrú oibre le linn an chur i bhfeidhm nó na himirce… ach déan iarracht a aithint go cruinn conas a dhéanfaidh tú gach próiseas chun an riosca uchtála a mhaolú.
 5. Tomhais an Deis - Má tá tú ag infheistiú in ardáin éagsúla, is gnách go mbeidh gnéithe nua acu a thabharfaidh deis feabhas a chur ar do thoradh ar infheistíocht teicneolaíochta.

Is infheistíocht thar a bheith sásúil in iarrachtaí díolacháin agus margaíochta digiteacha do chuideachta é d’iarrachtaí na meán sóisialta a aistriú go hardán nua. Roghnaigh go ciallmhar ... agus ná bíodh aon leisce ort oibriú le comhairleoir nó anailísí a bhfuil cur amach aige ar an tionscal agus a chabhróidh leat do chéad díoltóir eile a mheas agus a roghnú.

One comment

 1. 1

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.