Claochlú Digiteach agus an Tábhacht a bhaineann le Fís Straitéiseach a Chomhtháthú

Claochlú Digiteach agus Fís Straitéiseach

Ceann de na cúpla líneálacha airgid de ghéarchéim COVID-19 do chuideachtaí ba ea an luasghéarú riachtanach ar chlaochlú digiteach, a d’fhulaing 2020% de chuideachtaí in 65 de réir Gartner. Tá sé ag dul ar aghaidh go tapa ó chuir gnólachtaí ar fud an domhain a gcur chuige chun cinn.

Toisc gur choinnigh an paindéim go leor daoine ag seachaint idirghníomhaíochtaí duine le duine i siopaí agus in oifigí, tá eagraíochtaí de gach cineál ag freagairt do chustaiméirí a bhfuil seirbhísí digiteacha níos áisiúla acu. Mar shampla, tá mórdhíoltóirí agus cuideachtaí B2B nach raibh bealach acu riamh chun táirgí a dhíol go díreach ag obair ragobair chun cumais nua ríomhthráchtála a rolladh amach, agus ag an am céanna ag tacú le lucht saothair obair-ón-mbaile go príomha. Mar thoradh air sin, tá méadú tagtha ar infheistíochtaí sa teicneolaíocht nua chun coinneáil suas le hionchais na gcustaiméirí.

Ach ag brostú chun infheistíocht a dhéanamh sa teicneolaíocht toisc go bhfuil sé an rud le déanamh is annamh plean maith gníomhaíochta. Ceannaíonn go leor cuideachtaí teicneolaíocht daor, ag glacadh leis gur féidir í a chur in oiriúint go héasca níos déanaí chun samhlacha gnó ar leith, spriocghrúpaí agus cuspóirí taithí custaiméirí a fheistiú, ach amháin chun díomá a bheith orthu.

Caithfear plean a bheith ann. Ach sa timpeallacht ghnó éiginnte seo, caithfear práinn a dhéanamh freisin. Conas is féidir le heagraíocht an dá rud a chur i gcrích?

Ceann de na ceisteanna is tábhachtaí, de réir mar a théann fiontar go hiomlán digiteach, is ea fís straitéiseach láidir a chomhtháthú ar fud TF agus margaíochta le súil i dtreo aibíochta digití iomláine. Gan é tá riosca ag an eagraíocht torthaí laghdaithe, níos mó siloes teicneolaíochta, agus cuspóirí gnó a chailltear. Ach tá míthuiscint ann má chiallaíonn a bheith straitéiseach moill a chur ar an bpróiseas. Ní hamhlaidh atá. Fiú má tá an fiontar i bhfeidhm go céimneach, níl sé ró-dhéanach athruithe a dhéanamh chun príomhchuspóirí a bhaint amach.

Tábhacht Tástáil-agus-Foghlaim

Is é an bealach is fearr le fís straitéiseach a chomhtháthú le claochlú digiteach ná le meon tástála agus foghlama. Go minic tosaíonn an fhís ón gceannaireacht agus leanann sí le hipitéisí iomadúla is féidir a bhailíochtú trí ghníomhachtú. Tosaigh beag, tástáil le fo-thacair, foghlaim go hincriminteach, móiminteam a thógáil, agus sa deireadh cuspóirí gnó agus airgeadais níos mó na heagraíochta a bhaint amach. D’fhéadfadh go mbeadh deacrachtaí suntasacha ann ar an mbealach - ach le cur chuige tástála-agus-foghlama, déantar teipeanna a bhraitear a fhoghlaim agus beidh gluaiseacht chun tosaigh i gcónaí ag an eagraíocht.

Seo roinnt leideanna chun claochlú digiteach tráthúil rathúil a chinntiú le bunús straitéiseach láidir:

  • Ionchais shoiléire a shocrú leis an gceannaireacht. Mar is amhlaidh le go leor rudaí, tá tacaíocht ón mbarr ríthábhachtach. Cuidigh le feidhmeannaigh sinsearacha a thuiscint go bhfuil luas gan straitéis friththáirgiúil. Cuirfidh cur chuige tástála agus foghlama an eagraíocht chun na sprice deiridh atá ag teastáil uaidh sa tréimhse ama is giorra agus leanfaidh sí ag neartú a fís foriomlán.
  • Infheistiú i dteicneolaíochtaí tacaíochta iomchuí. Cuid de phróiseas rathúil um chlaochlú digiteach is ea próisis bhailithe agus bainistíochta sonraí maithe, uirlisí chun tástáil agus pearsanú a chumasú, agus anailísíocht agus faisnéis ghnó. Ba cheart an chairn martech a athbhreithniú go hiomlánaíoch lena chinntiú go bhfuil córais idirnasctha agus ag obair le chéile go héifeachtúil. Is gaistí coitianta iad saincheisteanna sláinteachais sonraí agus próisis láimhe uafásacha a chuireann claochlú digiteach i bhfeidhm. Ba cheart go mbeadh córais inscálaithe agus solúbtha freisin chun oibriú le teicneolaíocht nua-bhreise de réir mar a athraíonn an gnó. Chun é seo a bhaint amach, tá R2i i gcomhpháirtíocht le Adobe mar go bhfuil a dtairiscintí réitigh deartha chun a chéile agus na teicneolaíochtaí is fearr sa rang laistigh den éiceachóras martech a chomhlánú, ag nascadh sonraí ó iliomad foinsí le hardáin láraithe.  
  • Ná sáraigh an próiseas. Comhtháthaigh le himeacht ama. Tá a lán eagraíochtaí ag seasamh suas a dteicneolaíochtaí digiteacha den chéad uair, rud a chiallaíonn go bhfuil go leor le foghlaim ag an am céanna. Tá sé ciallmhar na hinfheistíochtaí i bpíosaí beaga a ionsaí de réir a chéile, ag máistreacht na gcóras agus tú ag dul ar aghaidh. Chomh maith leis sin, tá go leor eagraíochtaí faoi bhrú mór airgeadais, rud a chiallaíonn níos mó a dhéanamh le níos lú daoine. Sa timpeallacht seo, is dócha go ndíreoidh infheistíochtaí luatha ar uathoibriú ionas go mbeidh an pearsanra atá ar fáil ar fáil chun díriú ar thascanna breisluacha. Trí threochlár teicneolaíochta a bhunú, beidh an fiontar ar an mbealach is éifeachtaí chun a chuspóirí níos leithne a bhaint amach.
  • Tiomantas tuairisciú ar bhonn míosúil nó ráithiúil. Ionas go n-oibreoidh an próiseas, caithfear trédhearcacht a bheith ann maidir lena bhfuil á fhoghlaim agus an tionchar atá aige ar an bplean iomlán. Socraigh sprioc chun bualadh le ceannaireacht chorparáideach agus le baill lárnacha foirne go míosúil nó go ráithiúil, chun nuashonruithe, foghlaimí agus moltaí a sholáthar maidir le hoiriúnuithe plean. Chun cur chun feidhme éifeachtach a chinntiú, is féidir go mbeadh sé cliste comhpháirtí digiteach a choinneáil. Má tá rud ar bith cruthaithe ag COVID-19, is amhlaidh nach bhfuil straitéisí troma indéanta a thuilleadh mar nuair a thagann imeachtaí gan choinne chun cinn, ní mór d’eagraíochtaí a bheith in ann breithiúnas a thabhairt go gasta ar a bhfuil le sos agus ar a gcaithfidh athrú. Tá tuiscint dhomhain ag comhpháirtithe a bhfuil saineolas acu ar theicneolaíocht agus ar straitéis araon ar an gcaoi a nascann an bheirt. Is féidir leo cabhrú le pleananna ildánacha a fhoirmiú a bheidh fós éifeachtach agus úsáideach trí mhí, sé mhí, bliain, fiú trí bliana as seo amach.

Le bliain anuas tá an domhan athraithe - agus ní amháin mar gheall ar an coronavirus. Tá ionchais maidir le taithí dhigiteach tagtha chun cinn, agus tá custaiméirí ag súil leis an leibhéal céanna áise agus tacaíochta, cibé acu stocaí nó trucailí stroighne atá á gceannach acu. Beag beann ar an gcatagóir gnó, teastaíonn níos mó ná suíomh Gréasáin ó chuideachtaí; ní mór go mbeadh a fhios acu conas sonraí margaidh a bhailiú, conas na sonraí sin a nascadh, agus conas na naisc sin a úsáid chun eispéiris phearsantaithe chustaiméirí a sheachadadh.

Sa tóir seo, ní spriocanna comheisiatacha iad luas agus straitéis. Is iad na cuideachtaí a chuireann i gceart iad ná na cuideachtaí a ghlacann ní amháin le meon tástála agus foghlama ach a bhfuil muinín acu as a gcomhpháirtithe gnó inmheánacha agus seachtracha freisin. Caithfidh foirne meas a bheith acu ar a gceannaireacht, agus caithfidh feidhmeannaigh tacaíocht chuí a sholáthar. Ba dhúshlánach an bhliain seo caite an rud is lú a rá - ach má tharraingíonn eagraíochtaí le chéile, tiocfaidh siad amach as a dturas claochlaithe digití níos láidre, níos cliste agus níos ceangailte lena gcustaiméirí ná riamh.

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.