Cad iad na Róil atá de dhíth i Roinn Margaíochta Digití an Lae Inniu?

Róil Foirne Margaíochta Digiteach

I gcás cuid de mo chliaint, bainistím an tallann go léir atá riachtanach dá n-iarrachtaí margaíochta digiteacha. Maidir le daoine eile, tá foireann bheag acu agus méadóimid na scileanna atá riachtanach. Maidir le daoine eile, tá foireann thar a bheith láidir acu go hinmheánach agus níl de dhíth orthu ach treoir fhoriomlán agus peirspictíocht sheachtrach chun cabhrú leo fanacht nuálaíoch agus bearnaí a aithint.

Nuair a sheol mé mo chuideachta den chéad uair, thug go leor ceannairí sa tionscal comhairle dom speisialtóireacht a dhéanamh agus ról sonrach a shaothrú; áfach, ba í an bhearna a chonaic mé i bhformhór na gcuideachtaí gur annamh a bhí foireann chothromaithe acu agus ghin sé bearnaí ina straitéisí nach bhfacthas riamh cheana. Níor chiallaigh sé sin go raibh ag teip orthu ar bhealach ar bith, ní raibh i gceist leis ach nach raibh a lánacmhainneacht á bhaint amach acu leis na sócmhainní a bhí acu.

Ar cheart duit Fostaíocht nó Comhpháirtí a Dhéanamh?

Níl na hacmhainní ag gach eagraíocht pearsanra lánaimseartha a fhostú. Sa lá atá inniu ann, níl sé neamhchoitianta comhpháirtí seachtrach a bheith agat ina chuid iarrachtaí margaíochta digiteacha.

 • Ceadúnú Uirlisí - Tá rochtain agam ar uirlisí uirlisí fiontraíochta ar féidir liom costas na gcliant a fhritháireamh. Féadann sé seo go leor airgid a shábháil ar chuideachta.
 • Fócas - Mar acmhainn sheachtrach, tá buntáiste ar leith agam gan a bheith ag déanamh imní dom féin maidir le hoibríochtaí cuideachta, cruinnithe, polaitíocht, nó fiú srianta buiséid (an chuid is mó den am). Is gnách go bhfostaítear mé chun fadhb a réiteach agus ansin é a shaothrú gan staonadh - le cuideachta ag íoc as an luach a sholáthraím seachas tuarastal a d’fhéadfadh a bheith táirgiúil nó nach bhféadfadh.
 • Láimhdeachas - Tá láimhdeachas ag beagnach gach cuideachta, mar sin is féidir liom bearnaí sna tacair scileanna a chlúdach nuair a bhíonn foireann ag mo chliaint atá ag casadh. Agus tá láimhdeachas ag beagnach gach eagraíocht!
 • Cur i bhFeidhm – Má chuirtear réitigh nua i bhfeidhm is féidir an iomarca cánach a chur ar fhoireann agus cur isteach go mór ar d’fhoireann. Is bealach iontach é comhpháirtí a thabhairt ar bord le haghaidh feidhmiúcháin chun an saineolas agus na hacmhainní sealadacha a fháil a theastaíonn uait chun cur i bhfeidhm rathúil a bheith agat.
 • Séasúracht – Is minic a bhíonn éilimh shéasúracha ar chuideachtaí a sháraíonn a n-acmhainní inmheánacha. Tá sé áisiúil comhpháirtí iontach a bheith agat a fhéadfaidh cur leis an bhfoireann in amanna gnóthacha.
 • Saineolas Nideoige - Ní féidir le mórchuid na gcuideachtaí acmhainn a fhostú le haghaidh gach róil is gá, ach d’fhorbair mé an líonra sin de scileanna le ceannairí cruthaithe thar na blianta. Ciallaíonn sé sin gur féidir liom na róil riachtanacha a thabhairt isteach de réir mar is gá, an buiséad a bharrfheabhsú agus fíor-chaimiléirí a thabhairt isteach a mhéadóidh an seans go n-éireoidh liom.
 • Saineolas Leathan - Trí oibriú ar fud na dtionscal agus fanacht ar bharr threochtaí an tionscail, tugaim réitigh nuálacha do mo chliaint. Má dhéanaimid tástáil ar straitéis nó ar ardán ag cuideachta amháin agus má oibríonn sí go maith, tugaim é do mo chliaint go léir agus cuirim i bhfeidhm é le go leor deacrachtaí níos lú ná dá ndéanfadh an cliant é ar a shon féin.

An infographic seo ó Spiralytics, Conas Do Fhoireann Margaíochta Digití a Struchtúrú, sonraítear na 13 ról atá riachtanach le go n-éireoidh le foireann margaíochta digití nua-aimseartha.

Inniúlacht Margaíochta Digiteach

Tá ranna margaíochta an lae inniu faoi go leor brú. Is minic go mbíonn brú ann foireann a ghearradh, aistriú chuig tacair uirlisí nua, agus margaíocht a mhéadú i gcónaí trí mheáin agus bhealaí nua. Bíonn sé deacair d’fhoirne margaíochta a bheith nuálaíoch le hacmhainní teoranta… is cuma leis na gníomhaíochtaí laethúla a dhéanamh. Agus muid ag iarraidh acmhainní a fháil ar cíos dár bhfoirne féin nó moltaí a dhéanamh dár gcliaint, is minic a dhéanaimid tástáil iompraíochta chun an feistiú ceart a chinntiú ... ní hamháin na scileanna cearta ... a fhostaítear ar:

 • Féinspreagtha – Gan mórán ama chun meantóireacht agus cúnamh a thabhairt laistigh d’fhoireann mhargaíochta, ní mór duit foireann a aimsiú atá ar a gcompord le taighde a dhéanamh agus an fhaisnéis a theastaíonn uathu a aimsiú ar líne. Ní gá fanacht le hoiliúint sa lá atá inniu ann toisc go bhfuil eolas an domhain ar fáil againn.
 • Ról-Solúbtha – Níl dhá phost ag formhór na ranna margaíochta, mar sin tá tras-oiliúint agus solúbthacht róil riachtanach. Seans go mbeidh ar dhearthóir grafach léim isteach ar ardán ríomhphoist agus ríomhphost a dhearadh. Seans go mbeidh ar speisialtóir meáin shóisialta cóip a scríobh don suíomh. Is iontach an rud é daoine a aimsiú atá ar a gcompord le róil a athrú ach atá ag tnúth leis.
 • Riosca-Tolerant – Teastaíonn tástáil agus teip chun deiseanna rathúlachta a shainaithint mar gheall ar mhargaíocht. Bealach cinnte chun do dhul chun cinn a mhoilliú is ea foireann atá dochloíte a bheith agat agus d’iomaitheoirí ag léim chun tosaigh. Ba cheart go dtuigfeadh do fhoireann na spriocanna agus go n-éireoidh leo le foghlaim, le coigeartú, le barrfheabhsú agus le dul thar ionchais.
 • Cruthaitheacht Loighic – Is scil riachtanach do gach ball margaíochta é sonraí agus próisis a thuiscint. Ba cheart go mbeadh baill na foirne margaíochta in ann anailís a dhéanamh ar phróisis agus ar thorthaí agus teacht ar réitigh chruthaitheacha chun bacainní a shárú.
 • Inniúlacht Theicniúil – Is domhan digiteach é agus tá sé ríthábhachtach go mbeadh foireann mhargaíochta agat atá éirimiúil ó thaobh na teicneolaíochta de, ocras orthu le haghaidh uathoibrithe, agus atá ag iarraidh eispéiris do spriocmhargadh le do bhranda a leathnú.

I mo thuairim phearsanta, is fiú a meáchan in ór infheistíocht a dhéanamh i dtástáil iompraíochta chun a chinntiú go n-éireoidh le ball foirne go neamhspleách, in éineacht le d'fhoireann, agus laistigh de chultúr d'eagraíochta. Má tá comhpháirtí á lorg agat, bheadh ​​faillí orm gan síneadh a chur lenár bhfoireann ag Highbridge.

Róil na Roinne Margaíochta Digití:

 1. Bainisteoir Margaíochta Digiteach, Bainisteoir Feachtais, Nó Bainisteoir Tionscadail – maoirseacht a dhéanamh ar thionscadail agus a chinntiú go bhfuil an fhoireann agus d’fheachtais ag feidhmiú go héifeachtach agus ag freastal ar riachtanais na heagraíochta.
 2. Stiúrthóir Cruthaitheach or Dearthóir Grafach - comhsheasmhacht amhairc chumarsáid branda a choinneáil trí bhealaí digiteacha.
 3. Forbróirí nó Ailtirí Réitigh – tá comhtháthú agus gnéithe idirghníomhacha riachtanach do gach eagraíocht sa lá atá inniu ann, agus mar sin tá sé ríthábhachtach foireann a bheith ullamh chun cúlchríoch dhaingean a thógáil le taithí mhaith úsáideora ar an gceann tosaigh. Má tá foireann forbartha ag d’eagraíocht laistigh de TF, tá sé ríthábhachtach gur acmhainn roinnte iad a dtugtar luach saothair dóibh as a gcumas chun d’fhoireann a chumasú.
 4. Anailísí Margaíochta Digití - tá sé riachtanach go bhfuil modh pleanáilte ag gach foireann margaíochta digití chun a tionchar a thomhas chomh maith le tuairisciú éifeachtach a chabhróidh leis an gceannaireacht agus leis an bhfoireann na torthaí a aithint.
 5. Straitéisí Margaíochta Digití - ba cheart go mbeadh gach tionscnamh ag cuidiú le príomhtháscairí feidhmíochta agus aidhmeanna foriomlána na heagraíochta a chur chun cinn. Oireann straitéisí do na píosaí seo le chéile agus cinntíonn sé go ndéantar gach bealach, meán agus meán a ghiaráil go hiomlán.
 6. Bainisteoir Sinsearach nó Speisialtóir - leanann innill chuardaigh ag treorú gach cainéal le húsáideoir rún taighde a dhéanamh ar chinneadh ceannaigh. Soláthraíonn ardáin chuardaigh orgánacha raidhse faisnéise is féidir le foirne margaíochta digiteacha a úsáid chomh maith le cainéal foirfe isteach chun luaidhe a thiomáint. Tá sé riachtanach do gach eagraíocht duine a bheith ag tiomáint na straitéisí costéifeachtacha seo.
 7. Cuardaigh Speisialtóir Fógraíochta - cé go n-éilíonn cuardach orgánach móiminteam agus údarás chun leathanaigh thorthaí innill chuardaigh a threorú, is féidir le fógraíocht an bhearna a líonadh chun luaidhe a thiomáint. Níl sé gan chostas agus saineolas, áfach. Is botún uafásach costasach é fógraí a cheannach mura bhfuil an saineolas agat.
 8. Speisialtóir Fógraíochta Taispeáin - tá suíomhanna eile ann ar leis an lucht féachana atá tú ag iarraidh a bhaint amach, mar sin is straitéis dhaingean í fógraíocht ar na suíomhanna sin chun feasacht, rannpháirtíocht agus tiontaithe a spreagadh. Mar sin féin, is beag eolaíocht atá i líon na n-ardán fógraíochta, na gcumas spriocdhírithe, na gcineálacha fógraí agus na n-athróg tástála. Caithfear duine a fháil chun tionchar na fógraíochta taispeána atá agat a mhéadú.
 9. Bainisteoir Meán Sóisialta nó Speisialtóir - is acmhainn iad na meáin shóisialta i gcónaí chun teagmháil a dhéanamh le do cheannaitheoirí ionchasacha chomh maith le bealach iontach chun údarás do bhranda pearsanta nó gairmiúil a fhorbairt. Is straitéis dhaingean d’aon bhranda nua-aimseartha duine éigin taighde, monatóireacht agus fás a dhéanamh ar do phobal trí abhcóideacht, tacaíocht agus faisnéis.
 10. Taithí úsáideora or Dearthóir Comhéadain Úsáideora - Sular féidir le d’fhorbróir ceann tosaigh eispéireas a chódú, caithfear é a fhorbairt agus a thástáil go hiomlán chun frustrachas a laghdú agus sástacht chustaiméirí a fheabhsú. Duine a bheith agat a thuigeann dearadh comhéadan ríomhaire daonna is infheistíocht riachtanach í agus na heispéiris sin á bhforbairt.
 11. Writer - Teastaíonn scríbhneoirí cumasacha ó pháipéar bán, cásanna úsáide, ailt, blagphoist, agus fiú nuashonruithe ar na meáin shóisialta ar féidir leo an ton, an phearsantacht agus an fhaisnéis atá tú ag iarraidh a scaipeadh a léiriú go hiomlán. D’fhéadfadh sé go mbeadh só do go leor ag scríbhneoir ar an bhfoireann… ach tá sé riachtanach más mian leat go mbeadh tionchar ag an infheistíocht i d’ábhar i ndáiríre.
 12. Marketer Ríomhphoist - Ó inseachadacht, go líne ábhair, go dearadh ábhair… is meán cumarsáide uathúil é r-phost a éilíonn tallann agus saineolas chun torthaí a fháil. Tá ár mboscaí isteach pacáilte inniu, mar sin is dúshlán é síntiúsóirí a oscailt agus a chliceáil.
 13. Speisialtóir Margaíochta Ábhar nó Straitéisí - Cad iad na hábhair atá á lorg ag d’ionchais agus do chustaiméirí? Cén chuma atá ar leabharlann an ábhair atá á tháirgeadh agat? Cuidíonn straitéisí margaíochta ábhair le tosaíocht a thabhairt do na hábhair atá le hathshonrú agus a aithint… chomh maith lena chinntiú go bhfuil tú ag fanacht mar cheann de do chomórtas.

Seo an Infographic Iomlán:

Róil Foirne Margaíochta Digiteach infographic

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.