Tar éis an Mhargaidh: Conas Custaiméirí a Chaitheamh le Cur Chuige Rathúlachta Custaiméara

Straitéis Rathúlachta do Chustaiméirí

Is díoltóir thú, déanann tú díolacháin. tu díolacháin. 

Agus sin é, ceapann tú go bhfuil do phost déanta agus bogann tú ar aghaidh go dtí an chéad cheann eile. Níl a fhios ag roinnt díoltóirí cathain a stopfaidh siad ag díol agus cathain is ceart tosú ar bhainistiú na ndíolachán atá déanta acu cheana féin.

Is í an fhírinne, tá caidreamh custaiméara iar-díola díreach chomh tábhachtach leis an gcaidreamh presale. Tá roinnt cleachtas ann ar féidir le do ghnó máistreacht a dhéanamh orthu chun a chaidreamh le custaiméirí iar-díola a fheabhsú. 

Le chéile, tugtar Straitéis Ratha do Chustaiméirí ar na cleachtais seo agus tá siad deartha chun cabhrú le do ghnó ar réimsí éagsúla.

 • Toradh ar infheistíocht (Roi): Is custaiméir amháin níos lú gach custaiméir a choinnítear nach mór a fháil chun spriocanna ioncaim a bhaint amach.
 • Léirmheasanna níos fearr: Soiscéalachas branda agus léirmheasanna ar shuímh mar Capterra agus G2 íomhá branda a fheabhsú agus níos mó custaiméirí a thabhairt.
 • Tuilleadh aiseolais: Gan a mheascadh le hathbhreithnithe, is faisnéis inmheánach é aiseolas is féidir a úsáid chun do tháirge a fheabhsú.

Fuaimeanna maith, ach conas a dhéanaimid é?

Más Straitéis Ratha do Chustaiméirí atá dea-fhorghníomhaithe, uile-chuimsíonn an freagra gairid, tá an freagra fada san Airteagal seo. 

Imlíníonn sé na ceithre cholún de Rath Custaiméara agus conas iad a chur chun tosaigh agus i lár do phróisis ghnó.

Cad is Rath do Chustaiméirí ann?

Is cur chuige réamhghníomhach é Straitéis Rathúlachta Custaiméara maidir le caidreamh le custaiméirí.

Is éard atá i gceist le Bainistíocht Caidrimh le Custaiméirí ná na fadhbanna a d’fhéadfadh a bheith ag custaiméir ar a dturas a réamh-mheas tríd an gcustaiméir, a riachtanais agus a dtionscal a chur ar an eolas agus a thuiscint. Glacann sé oideachas frithpháirteach ar ghnéithe agus úsáid an táirge, cumarsáid leanúnach, ilchainéil, agus ailíniú foirne inmheánach chun Rath an Chustaiméara a chur i bhfeidhm.

Mar sin, b’fhéidir go n-iontas cén áit a oireann sin do do ghnó. 

Agus dóthain acmhainní acu, tá gnólachtaí móra in ann foirne Tacaíochta do Chustaiméirí agus Foirne Rath do Chustaiméirí a fhostú. Ar an drochuair, ní féidir le gach duine gnó níos mó a thabhairt orthu féin ... fós. 

Is féidir le gnólachtaí níos lú na foirne Díolacháin agus Tacaíochta a chomhcheangal mar aon fhoireann Rath Custaiméara. Déanann siad é seo tríd an ngá atá le tacaíocht phraiticiúil a laghdú trí acmhainní féinseirbhíse oideachais do chustaiméirí a chruthú: Bonn eolais, ailt lárionaid chabhrach, físeáin ranganna teagaisc, seimineáir rialta, agus seisiúin ceist ar bith orm.

Saorann sé seo am gníomhaire Rath Custaiméara chun díriú ar chaidreamh custaiméara níos fearr a thógáil, gnólachtaí na gcliant a thuiscint níos fearr, agus cabhrú leo fás.

I dtionscal B2B SaaS go háirithe, braitheann rath do ghnó féin go hiomlán ar rath do chustaiméirí. Ceannaíonn custaiméirí do tháirge nó seirbhís chun a gcuid féin a fheabhsú. Má éiríonn leo do sheirbhís a chur i bhfeidhm, cén fáth nach leanfadh siad dá liostáil? Coinníonn comhar leanúnach do chuid slad ar aghaidh agus an fás ag dul i méid. 

Rath do Chustaiméirí is rath gnó.

Colún Ratha an Chustaiméara 1: Réamhghníomhaíocht

Is í an réamhghníomhaíocht bunchloch Rath na gCustaiméirí. 

Tá réamhghníomhaíocht le custaiméirí reatha ríthábhachtach. Ná fan go rachaidh custaiméir i dteagmháil leat maidir le fadhb. Socraigh glaonna measúnaithe a sceidealtar go rialta chun iad a sheiceáil, a dtaithí ar do tháirge a chloisteáil, agus a fháil amach an gcomhlíonann sé a n-ionchais tosaigh. 

Ina theannta sin, nuair a chuirtear gnéithe nó táirgí nua le do raon, inis don domhan. 

Go sonrach, abair leis na custaiméirí atá le baint amach is mó as breisithe nua. Tabhair cuireadh dóibh glaoch taispeána pearsantaithe nó óstach ar sheisiún beo Fiafraigh díom-Anything agus taispeáin thart iad.

Déanta na fírinne, tá Rath Custaiméara chomh réamhghníomhach go dtosaíonn sé fiú sula mbíonn custaiméir ina chustaiméir.

Treoraithe cáilithe díolacháin ar bord

Treoraithe díolacháin-cháilithe (SQLanna) iad siúd a bhfuil an seans is airde acu tiontú.

B’fhéidir gur léirigh siad spéis cheana féin in ábhair mhargaíochta do tháirge, go ndeachaigh siad i dteagmháil leis an bhfoireann díolacháin, nó gur chláraigh siad go díreach le triail saor in aisce. Is treoraí teo iad seo, agus tá sé tábhachtach dul i dteagmháil leo de láimh chun iad a tharraingt isteach agus iad fós ar an líne. Tá bealaí ann inar féidir leat an leas is mó a bhaint as na teagmhálacha seo.

 • Déan glaonna taispeána a phearsantú. Má tá an luaidhe sínithe leis an gcóras cheana féin agus má thosaigh sé á úsáid, seiceáil na gnéithe a ndearna siad tástáil orthu agus tóg do ghlao taispeána bunaithe orthu.
 • Cuir aithne ar an treoraí roimh do chéad ghlao. Faigh amach an oiread eolais agus is féidir faoin gcuideachta: Méid, struchtúr ranna, tionscal, a bhfuil bainte amach acu le déanaí, agus a streachailtí reatha. Déan taispeántas a phleanáil a mbeidh baint aige lena gcás sonrach.
 • Fiafraigh faoi na torthaí a theastaíonn uathu ó do bhogearraí agus déan do chumarsáid timpeall na spriocanna sin. Ina dhiaidh sin, taispeáin dóibh an cosán is giorra chuig na spriocanna sin.
 • Ná taispeáin gach feidhmiúlacht ón tús; is féidir leis an luaidhe a bheith frustrated. Tosaigh leis na gnéithe riachtanacha amháin agus mínigh níos mó mar a fhásann siad isteach sa táirge.

Glaonna measúnaithe custaiméara rialta

rialta glaonna measúnaithe, le haghaidh nuair a custaiméirí do bheith ina gcustaiméirí, a bheith mar chuid de do straitéis Rathúlachta do Chustaiméirí freisin. 

Iarr ar bhainisteoirí Rath Custaiméara a gcuid obair bhaile a dhéanamh, athbhreithniú a dhéanamh ar chuntais na gcliant, agus comhairliúchán rialta a eagrú leo chun a ndul chun cinn forfheidhmithe agus úsáid bhreise an táirge a thuiscint. D’fhéadfadh go mbeadh cuma mar seo ar struchtúr coiteann glaonna measúnaithe rialta…

 1. Glao measúnaithe tosaigh ar threoir cháilithe díolacháin, mar a leagtar amach thuas.
 2. Seiceáil cur i bhfeidhm mí amháin suas, ag cinntiú go gcuirtear i bhfeidhm go réidh é.
 3. Nuashonrú sé mhí le haghaidh treorach maidir le gnéithe níos airde.
 4. Athbhreithniú bliana chun aon athruithe atá de dhíth a fháil amach roimh athliostáil.

Féadfaidh an t-am a athrú ag brath ar chineál an táirge agus ar mhúnla gnó do chuideachta. Cibé slí, tá sé tábhachtach cumarsáid leanúnach a chinntiú leis an gcustaiméir.

Déanann Réamhghníomhaíocht Ratha an Chustaiméara codarsnacht dhénártha idir é agus samhail thraidisiúnta Tacaíochta do Chustaiméirí. 

Trí fhadhbanna, ceisteanna agus iarratais a réamh-mheas, is féidir linn a chinntiú nach mbeidh siad mar chúis le himeacht ar an gcustaiméir.

Colún Ratha an Chustaiméara 2: Oideachas

Más í an réamhghníomhaíocht bunchloch Rath na gCustaiméirí, is é oideachas na ceithre bhalla a choimeádann gach rud taobh istigh.

Is éard is réamhghníomhaíocht ann ná oideachas a chur ar do chuid fostaithe maidir le tionscal an chustaiméara agus úsáid táirgí. 

Tagraíonn oideachas do thuiscint dhaingean a thabhairt do chustaiméirí ar an mbealach is fearr le táirge a úsáid bunaithe go beacht ar a gcuid riachtanas. Tá eolas fíor-ama cothrom le dáta ag teastáil ó chustaiméirí faoin táirge ionas gur féidir leo a straitéis fhadtéarmach a fhorbairt agus a bhfás gnó a scála agus do tháirge ina chroílár. Chun na críche sin, tá an t-ábhar rí.

Tá an t-ábhar rí

Is meaisín í an mhargaíocht, a chuireann inneachar ábhartha, luachmhar amach do chustaiméirí reatha chomh maith le custaiméirí ionchasacha. 

Seachas nuachtlitreacha agus fógraí in-táirgí le haghaidh nuashonruithe agus eisiúintí suntasacha, reáchtáil seimineáir gréasáin beo agus gnéithe siúlóide a cuireadh leis nó a feabhsaíodh. Coinnigh sreabhadh leanúnach d’ábhar oideachasúil agus réamhchláraithe ar do shuíomh Gréasáin, amhail treoracha, ríomhleabhair, bileoga cheat, agus seicliostaí. Téigh níos faide… 

 • Roinntear leathanach Ceisteanna Coitianta i rannóga bunaithe ar ghnéithe éagsúla táirgí.
 • Tairgeann ábhar fuaime ar nós podchraoltaí cainéal eile ábhair rannpháirtíocht do chustaiméirí.
 • Comhdhálacha agus ceardlanna táirgí.
 • Córas bainistíochta foghlama (LMS) le físeáin oideachais agus ranganna teagaisc.
 • Acadaimh agus teastais dóibh siúd ar mian leo a bheith ina gcomhpháirtithe nó ina n-athdhíoltóirí. 

Tá gan a fhios conas táirge a úsáid ar cheann de na cúiseanna is forleithne a bhaineann le maistíocht custaiméirí. Ábhair chuí chun oideachas a chur ar chustaiméirí chun deireadh a chur leis an gcúis seo.

Colún Ratha an Chustaiméara 3: Cumarsáid

Rath do Chustaiméirí nó ná bíodh, ba cheart go dtabharfaí tús áite do do ghnó cumarsáid éifeachtach agus é ag iarraidh bunú agus fás.

Eispéireas comhrá custaiméara (CEC) ciallaíonn sé tacaíocht agus treoir leanúnach a sholáthar do chustaiméirí ar bhonn aonair. Is é aidhm CCE cumarsáid dhá threo a oscailt idir custaiméir agus branda, ar leibhéal ina bhfuil custaiméirí muiníneach go leor chun teacht chuig ionadaithe Ratha le moltaí maidir le feabhsúcháin agus aiseolas macánta.

 • Déan cairdeas le custaiméirí trí níos mó eolais a fháil fúthu ná obair, más mian leo a roinnt.
 • Gan stró ar bhéarlagair theicniúil, labhair i dteanga a thuigeann custaiméirí.
 • Ná bíodh cúthail ort go leor ceisteanna a chur. Cuir oideachas ort féin faoina ngnó.
 • Fan amach ó scripteanna; fíorchomhrá a bheith agat faoi threoir taithí. Mar shaineolaí tionscail, ní gá duit script. 
 • Buail le custaiméirí san áit a bhfuil siad. Bain úsáid as lárnú teicneolaíocht cosúil le hardán bainistíochta caidrimh le custaiméirí (CRM) comhthéacs uile an chustaiméara a choinneáil in aon áit amháin, is cuma cén cainéal as ar tháinig sé.

Pobal gnó

Ina theannta sin, ciallaíonn cumarsáid éifeachtach pobal a bhunú thart ar do bhranda.

Is uirlis éifeachtach é pobal gnó inláimhsithe chun custaiméirí a thabhairt le chéile chun cuspóir comhroinnte a bhaint amach agus do tháirge á úsáid agat. 

Is féidir le grúpa pobail simplí - i dtáirge nó ar na meáin shóisialta - dul go mór chun úsáideoirí a nascadh le ceisteanna, freagraí, agus fiú réitigh le haghaidh gnéithe táirge áirithe. Cuireann sé déluach ar fáil do chustaiméirí – an deis líonrú agus bualadh le cliaint nó le comhpháirtithe ionchasacha.

Taobh amuigh de phobal gnó inláimhsithe, tá bealaí eile ann chun éiteas pobail a thógáil timpeall do bhranda…

 • Suí do chliaint mar cheannairí smaointe le hábhar arna ghiniúint ag úsáideoirí.
 • Reáchtáil clár ambasadóir branda nó comhpháirtíochta chun soiscéalaíocht branda a spreagadh.
 • Cuidíonn imeachtaí ar líne agus as líne le cliaint líonrú níos mó fós.

Is gnó bunúsach í an dea-chumarsáid. Idir an dá linn, cuireann pobal gnó débhuntáiste ar fáil as síntiús custaiméara le do tháirge. Is cúis eile é chun grá a thabhairt do do ghnó agus do tháirge.

Colún Ratha an Chustaiméara 4: Ailíniú

Is í an chumarsáid idir d’fhoirne gnó an philéar deiridh den Phantóin um Rathúlacht Custaiméirí. Go sonrach, éilíonn Rath Custaiméara ailíniú na bhfoirne Táirge, Margaíochta agus Díolacháin. 

Cé go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh spriocanna aonair ag gach roinn le baint amach, ba cheart go gcuimseodh na spriocanna sin go léir sprioc gnó roinnte. Is é ailíniú an próiseas comhthuiscint a bhunú chun cabhrú le comhoibriú níos fearr i dtreo na spriocanna comhroinnte sin. 

Má roinneann siad spriocanna, má roinneann siad torthaí, agus má roinneann siad freagrachtaí, sa deireadh beidh rath orthu.

Tá teicneolaíocht chomhroinnte ina cnámh droma d'ailíniú éifeachtach foirne

Thar aon ní eile, éilíonn ailíniú na huirlisí atá i bhfeidhm ar féidir le fostaithe a roinnt agus cumarsáid a dhéanamh ar mhéideanna éagsúla. 

Mar a deirim, tá margadh SaaS ag fás. Ó chuaigh an domhan i gcéin in 2020, tá na huirlisí seo ar fáil níos forleithne, agus níos leithne maidir le cad is féidir leo a dhéanamh. 

Téann teicneolaíocht CRM i dtreo na bhfoirne a ailíniú is mó. Trí na sonraí gnó go léir a thabhairt faoin scáth CRM céanna, is féidir le gnólachtaí iad a úsáid chun ailíniú agus próisis a uathoibriú, cumarsáid a dhéanamh lena chéile maidir le pointí sonraí sonracha, socraigh tascanna a bhaineann le taifid aonair, agus tuairiscigh, gamify, agus léirshamhlú méadracht agus spriocanna laistigh den deais chéanna.

Cumarsáid normalaithe, rialta idir foirne chun lúba aiseolais a dhúnadh

Bíodh foirne díolacháin agus margaíochta le chéile uair sa tseachtain chun a bhfuil bainte amach acu le seachtain anuas a rith. Tabhair breac-chuntas ar na spriocanna comhroinnte a baineadh amach agus na cinn atá le baint amach sa chéad cheann eile. Comhoibriú agus saineolas a chomhroinnt ar chuntais cliant aonair chun aon bhac a d’fhéadfadh a bheith ann dá n-athliostáil a shárú.

Ar an gcaoi chéanna, ba cheart d'fhoirne táirgí taispeántas seachtainiúil a reáchtáil chun a ndul chun cinn a nuashonrú i bhfíor-am, ag tabhairt an deis d'ionadaithe Rath Custaiméara é a leabú ina gcuid glaonna measúnaithe le cliaint.

Cruthaigh seomraí comhrá aiseolais inmheánacha inar féidir le gníomhairí Ratha aon fhabhtanna nó moltaí ó chliaint a phostáil agus is féidir le Táirge pleanáil láithreach dóibh ina n-treochlár táirge. Tá lúba aiseolais dúnta fíor-luachmhar le haghaidh Rath na gCustaiméirí. Éilíonn a nádúr lámha ó gach foireann.

 • Tuigeann Díolacháin nó Rath an Chustaiméara na custaiméirí go hiomlán, agus faigheann sé an méid atá ag teastáil ó chustaiméirí agus a theastaíonn ó tháirge. Labhraíonn siad leis na custaiméirí a thairgeann an t-aiseolas.
 • Cruthaíonn an mhargaíocht an t-ábhar chun cur i bhfeidhm aiseolais a thaispeáint agus chun oideachas a chur air. Má athraíonn aon rud mór go leor, ansin d’fhéadfadh go mbeadh a fheachtas féin ag teastáil uaidh.
 • Cuireann an fhoireann Táirge na hathruithe sin i bhfeidhm, ag dúnadh lúba aiseolais go fisiciúil.

Cuidíonn ailíniú foirne lúba aiseolais a dhúnadh go tapa, rud a chiallaíonn go bhfaigheann an custaiméir go díreach cad a theastaíonn uathu agus a theastaíonn uathu ó tháirge.


Deir siad nach bhfuil sé thart go dtí go canann an bhean saille.

Bhuel, is é an rud, tá a guth caillte aici. Níl turas custaiméara thart go dtí gur theip ort.

(Custaiméir) Is é an rath a mhalairt ar teip.