Treochlár Digiteach a Chruthú do Ghnólachtaí a bhfuil Súil Chun Cinn orthu

Digiteach

Ó thosaigh an paindéim, tá réabhlóid dhigiteach feicthe againn, agus athrú go hobair iargúlta agus níos mó rochtana digití ar sheirbhísí ná riamh - treocht ar dóigh go leanfaidh sí ar aghaidh i ndiaidh paindéime. De réir McKinsey & Cuideachta, chuireamar cúig bliana ar aghaidh i nglacadh digiteach tomhaltóra agus gnó i gcúpla seachtain amháin. Níos mó ná Tá 90 faoin gcéad de na feidhmeannaigh ag súil go dtitfidh COVID-19 as chun an bealach a ndéanann siad gnó a athrú go bunúsach sna cúig bliana amach romhainn, agus beidh tionchar buan ag beagnach an oiread sin ar an bpaindéim ar iompar agus riachtanais na gcustaiméirí. Go deimhin, tá 75 faoin gcéad de thomhaltóirí a ghlac go digiteach den chéad uair ón bplean paindéimeach chun leanúint ar aghaidh iar-COVID-19. Gabhann siad le arm atá ag fás de Custaiméirí Nasctha, a idirghníomhaíonn le brandaí amháin trí bhealaí digiteacha mar shuíomhanna Gréasáin agus aipeanna. 

Tá Custaiméirí Nasctha, a chuimsíonn gach glúin, ar an eolas faoi eispéireas foriomlán an bhranda agus tá siad tar éis dul i dtaithí ar sheirbhísí ar líne den scoth. Déanann na custaiméirí seo comparáid idir eispéiris mhaith agus olc, agus ní táirgí agus seirbhísí atá in iomaíocht go díreach. Déanfaidh siad breithiúnas ar eispéireas Uber le taithí Amazon, agus is é an t-eispéireas is aoibhinn a bheidh siad ag súil leis don chéad cheann eile. Tá brú ag dul i méid i gcónaí do chuideachtaí aird ghéar a thabhairt ar bhrandaí lasmuigh dá spás agus coinneáil suas leis na nuálaíochtaí is déanaí. Luann tuarascáil HBR an chúis is mó a d’imigh níos mó ná leath (52 faoin gcéad) den Fortune 500 ón mbliain 2000 ná a dteip orthu athrú digiteach a bhaint amach. Beidh a chinntiú go mbeidh cainéil dhigiteacha ar aon dul le hiomaitheoirí díreacha agus indíreacha, nó níos fearr ná iad, ríthábhachtach d’fhás inbhuanaithe.

Turas an Chustaiméara a Fheabhsú 

Chuir timpeallacht hipearnasctha an lae inniu, in éineacht le tionchar na paindéime, dlús le hionchais na dtomhaltóirí maidir leis an ról a imríonn digiteach in eispéireas an bhranda fhisiciúil. I gcás go leor cuideachtaí, is minic a bhíonn turas an chustaiméara ar líne briste agus as dáta, mar tá sé an-dúshlánach do thomhaltóirí taithí dhearfach a bheith acu agus iad ag dul i dteagmháil le branda go digiteach. 

Tá dromchla déanta ag COVID-19 freisin ar roinnt pointí pian custaiméirí neamhchairte ar féidir le digiteach cabhrú lena réiteach. Caithfear gnéithe de thuras an chustaiméara ba chúis le frustrachas réamh-phaindéimeach, mar shampla fanacht i líne agus íocaíochtaí, a dhéanamh chomh neamhtheagmhálach agus chomh sábháilte agus is féidir, ag iarraidh idirghabháil dhigiteach. Tá an barr feabhais méadaithe anois go heaspónantúil; Leanfaidh athruithe fadtéarmacha in ionchais na dtomhaltóirí maidir le hidirghníomhaíocht theoranta foirne. 

Athraigh Cultúr

Ionas go dtabharfaidh eagraíocht faoi athrú dá dtodhchaí digiteach, tá sé riachtanach bogadh le luas agus cuspóir, agus silos a bhaint. Caithfidh margaíocht bhranda, eispéireas an chustaiméara, dílseacht agus oibríochtaí uile comhtháthú chun tacú le comhspriocanna. Chun turas briste do chustaiméirí a shocrú agus cuspóirí fáis a bhaint amach, ní mór do gach duine san eagraíocht aontú le fís dhigiteach choiteann. Ansin caithfear an fhís seo a chur i ngníomh trí chláir dhigiteacha a fhorbairt - seachas tionscadail dhigiteacha - le fócas gan staonadh ar an gcustaiméir. Is iondúil go gcruthóidh eagraíochtaí a bhfuil meon aigne gearrthéarmach tionscadail agus foirne leacaithe eispéiris neamhspreagtha ó chustaiméirí agus fágfaidh siad deiseanna suntasacha fáis ar an tábla. Ar an láimh eile, beidh toradh gealladh fúthu as gníomhaíocht ar an bhfís choiteann maidir le sármhaitheas digiteach. Is iad na cuideachtaí sin a bhfuil foirne comhtháite acu - ag baint úsáide as, ag foghlaim ó, agus ag gníomhú ar léargas sonraí - a bheidh in ann bogadh go tapa agus cruthúnas a thabhairt don todhchaí.

Conas is féidir le heagraíocht a fís dhigiteach a bhaint amach? 

Agus fís fhadtéarmach i gcuimhne, tá sé ríthábhachtach sainiúlachtaí fáis straitéiseacha intomhaiste ar fud na cuideachta a shainiú. D’fhéadfadh baint a bheith ag na riachtanais seo le difreáil, luach, cáilíocht, nó leibhéalú na páirce imeartha iomaíche, agus ba cheart go mbeadh siad ceangailte le fís dhigiteach fhoriomlán na cuideachta.

Cé go mbaineann sé go sonrach le turas gach cuideachta agus leis an leibhéal reatha aibíochta digití, seo roinnt príomhphrionsabal ba cheart do gach gnó a mheas a bheith réidh go digiteach don ghnáthchineál nua: 

  • Eispéiris shimplí, chuimhneacháin, shruthlínithe - lig do chustaiméirí an rud is mian leo a dhéanamh a dhéanamh go tapa agus go héasca
  • Pearsanú a ghiaráil nuair is féidir - teicneolaíocht a úsáid chun freastal ar riachtanais aonair na dtomhaltóirí
  • Minicíocht a spreagadh agus dílseacht a thiomáint - cumhacht sonraí a ghiaráil chun iompar a thuiscint agus gníomhartha a spreagadh 
  • Teicneolaíochtaí atá ann cheana a chomhtháthú agus leas a bhaint as a gcumhacht chomhchoiteann - is é an t-aon bhealach a dhéanfaidh fás fás trí chruach ardteicneolaíochta cumhachtach dea-cheolfhorbartha 
  • Briseadh síos na silos - bealaí a aimsiú chun comhoibriú d’aon ghnó ar mhaithe le leas na ndaoine 

Is é an píosa uileghabhálach comhairle is féidir le gnó ar bith a ghlacadh san aeráid reatha seo pleanáil don lá amárach, ní inniu. Ba cheart go mbeadh gach branda ag iarraidh treochlár digiteach iomlánaíoch a choinneáil agus a chothabháil chun inbhuanaitheacht agus fás ioncaim a bhrú chun cinn. Má mhúin an ghéarchéim rud ar bith dúinn, níl aon am níos fearr ann pleanáil agus nuáil a dhéanamh do dhomhan atá ag éirí níos digiteacha.

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.