Dúshláin agus Deiseanna Gnó leis an bPandemic COVID-19

Dúshláin agus Deiseanna COVID-19 i nGnó

Le roinnt blianta anuas, thug mé faoi deara gurb é an t-athrú an t-aon tairiseach ar cheart do mhargaitheoirí a bheith compordach leis. Cuireann athruithe sa teicneolaíocht, sna meáin agus i gcainéil bhreise brú ar gach eagraíocht dul i dtaithí ar éilimh na dtomhaltóirí agus na ngnólachtaí.

Le blianta beaga anuas, bhí iallach ar chuideachtaí a bheith níos trédhearcaí agus níos daonna ina gcuid iarrachtaí. Thosaigh tomhaltóirí agus gnóthais ag déanamh gnólachtaí chun ailíniú lena gcreideamh daonchairdiúil agus eiticiúil. Nuair a bhíodh eagraíochtaí ag úsáid a mbunús a scaradh óna gcuid oibríochtaí, táthar ag súil anois gurb é cuspóir na heagraíochta feabhas a chur ar ár sochaí chomh maith leis an gcúram dár dtimpeallacht.

Ach chuir na paindéimí agus na glasanna glasa gaolmhara claochlú gan choinne nach rabhamar ag súil leis riamh. Tháinig tomhaltóirí a bhí cúthail uair amháin chun ríomhthráchtáil a ghlacadh. Chuir áiteanna sóisialta cosúil le hionaid imeachta, bialanna agus pictiúrlanna scannáin stop le hoibriú - b’éigean do go leor acu dúnadh ar fad.

Cur isteach ar Ghnó COVID-19

Is beag tionscal nach gcuireann an paindéim, an fadú sóisialta agus na hathruithe in iompar tomhaltóirí agus gnó isteach air anois. Chonaic mé go pearsanta roinnt luascanna ollmhóra le custaiméirí agus le comhghleacaithe:

 • Chonaic comhghleacaí sa tionscal cruach condominiums agus stad stórais miondíola agus ríomhthráchtála a fhás ar fad ar ordú.
 • Bhí ar chomhghleacaí i dtionscal na scoile a ndíolachán go léir a thiomáint go díreach chuig tomhaltóirí de réir mar a bhog scoileanna chuig ar líne.
 • Bhí ar chomhghleacaí sa tionscal eastát réadach tráchtála scramble a dhéanamh chun a spásanna a athdhearadh le go mbeadh siad níos oiriúnaí do sceidil oibre solúbtha áit a bhfuil fáilte roimh fhostaithe obair ón mbaile anois.
 • Dhún roinnt comhghleacaithe i dtionscal na mbialann a gcuid seomraí bia agus bhog siad chuig díolacháin beirithe agus seachadta amháin.
 • Ní raibh ar chomhghleacaí a Spa a athdhearadh do chuairteoirí aonair ach trí fhuinneoga a ghlanadh idir na cliaint. D’fhorbraíomar réiteach iomlán ríomhthráchtála agus sceidealaithe agus chuireamar tús le straitéisí margaíochta dírí, margaíochta ríomhphoist agus cuardaigh áitiúla - rud nach raibh ag teastáil uaithi riamh roimhe seo toisc go raibh an oiread sin gnó béil aici.
 • Bhreathnaigh comhghleacaí sa tionscal feabhsúcháin tí ar sholáthraithe praghsanna fánaíochta agus fostaithe a dteastaíonn níos mó pá uathu mar gheall ar an éileamh an baile a fheabhsú (áit a bhfuil cónaí orainn anois agus tá infheistíocht mhór á déanamh iontu).

Bhí ar fiú mo ghníomhaireacht nua a díolacháin agus a margaíocht a athchóiriú go hiomlán. Anuraidh, d’oibríomar go mór chun cabhrú le gnóthais eispéireas a gcustaiméirí a athrú go digiteach. I mbliana, baineann sé le huathoibriú inmheánach, éifeachtúlacht agus cruinneas sonraí chun an t-ualach oibre ar na fostaithe nár cuireadh as a riocht a laghdú.

An infographic seo ó mobile360, soláthraíonn soláthraí SMS inacmhainne do ghnólachtaí beaga, meánmhéide agus móra tionchar an-leathan ar an bpaindéim agus ar ghlas-ghlasanna ar ghnólachtaí nuathionscanta, ar fhiontraíocht agus ar ghnólachtaí.

Tionchar Eacnamaíoch Diúltach COVID-19

 • Bhí ar níos mó ná 70% de ghnólachtaí nuathionscanta conarthaí fostaithe lánaimseartha a fhoirceannadh ó cuireadh tús leis an bpaindéim.
 • Níl ach go leor airgid ag níos mó ná 40% de ghnólachtaí nuathionscanta le haghaidh oibríochta míosa nó trí mhí.
 • Tá conradh déanta ag an OTI 5.2% in 2020, rud a chiallaíonn gurb é an cúlú domhanda is doimhne le blianta fada.

Deiseanna Gnó COVID-19

Cé go bhfuil go leor gnólachtaí i ndroch-chaoi, tá roinnt deiseanna ann. Ní hé sin an paindéim a dhéanamh éadrom - rud atá uafásach go hiomlán. Mar sin féin, ní féidir le gnóthais an tuáille a chaitheamh isteach. Níor thriomaigh na hathruithe drámatúla seo ar thírdhreach an ghnó gach éileamh - níl ann ach go gcaithfidh gnóthais pivot chun iad féin a choinneáil beo.

Tá deiseanna á bhfáil ag roinnt gnólachtaí an chaoi a bhfeidhmíonn siad a athrú:

 • Múnla carthanais a ghlacadh chun soláthairtí agus brabúis riachtanacha a bhronnadh orthu siúd atá i ngátar.
 • Oibríochtaí pivótála chun leas a bhaint as daonra atá ag obair ón mbaile a dteastaíonn bia agus soláthairtí uathu.
 • Margaíocht pivótála chun éileamh a athrú ó chuairteanna miondíola a thiomáint chuig cuairteanna digiteacha le roghanna sceidealaithe, ríomhthráchtála agus seachadta ar líne.
 • Déantúsaíocht pivótála chun soláthairtí sláintíochta agus trealamh cosanta pearsanta a sholáthar.
 • Spásanna oibre oscailte a athrú go spásanna ina bhfuil rannáin sábháilte-fhaid agus deighilte príobháideacha chun teagmháil shóisialta a laghdú.

Cuirfidh a fhios ag an gcaoi le freagairt don chás ar chumas do chuideachta nascleanúint a dhéanamh tríd an bpaindéim seo. Chun tús a chur leat, pléifidh an treoir thíos na dúshláin a bheidh rompu nó ar dóigh duit a bheith rompu cheana féin agus na deiseanna ar cheart duit smaoineamh a ghlacadh.

Fiontraíocht I measc COVID-19: Dúshláin agus Deiseanna

6 Chéim chun do Ghnó a Chur Chun Cinn

Caithfidh gnóthais oiriúnú agus uchtáil, nó eile fágfar iad ina ndiaidh. Ní bheimid ag filleadh ar na hoibríochtaí roimh 2020 riamh de réir mar a athraíonn gnóthais tomhaltóirí agus iompair go deo. Seo 6 chéim a mholann Mobile360 chun cabhrú leat a chinneadh cad is féidir le d’fhoireann a dhéanamh chun coinneáil ar aghaidh leis na treochtaí reatha:

 1. Taighde ar Riachtanais Chustaiméirí - tumadh go domhain isteach i do bhunachar custaiméirí. Labhair le do chustaiméirí is fearr agus seol ár suirbhéanna chun a fháil amach conas is fearr a chabhróidh leat le do chustaiméirí.
 2. Fórsa Oibre Solúbtha a Thógáil - b’fhéidir gurb é foinsiú allamuigh agus conraitheoirí an deis is fearr chun éilimh phárolla a laghdú a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar shreabhadh airgid do chuideachta.
 3. Mapáil Do Slabhra Soláthair - Smaoinigh ar na teorainneacha lóistíochta atá os comhair do ghnó. Conas a phleanálfaidh tú an tionchar a bhainistiú agus oibriú timpeall air?
 4. Cruthaigh Luach Comhroinnte - Seachas do thairiscintí, cuir in iúl an t-athrú dearfach atá ag teacht ar a pobal chomh maith le do chustaiméirí.
 5. Fan Trédhearcach - straitéis cumarsáide shoiléir dóchasach a ghlacadh a chinntíonn go dtuigeann gach duine suas an abhainn, le sruth, agus i d’eagraíocht staid do ghnó.
 6. Claochlú Digiteach - d’infheistíocht in ardáin dhigiteacha, uathoibriú, comhtháthú agus anailísíocht a uasmhéadú chun d’oibríochtaí a bharrfheabhsú. Is féidir le héifeachtúlachtaí inmheánacha trí eispéireas an chustaiméara cabhrú leat brabúsacht a shárú agus fiú a mhéadú de réir mar a athraíonn gnólachtaí agus tomhaltóirí-a n-iompar araon.

Athruithe ar Ghnó COVID-19

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.