Conas a Chuireann Cur Chuige Aireach maidir le Gearrthóga AI ar Shraitheanna Sonraí Claonta

Tacair Sonraí Claonta agus AI Eiticiúil

Teastaíonn tacair sonraí ó réitigh AI-chumhachta le go mbeidh siad éifeachtach. Agus tá cruthú na dtacar sonraí sin fraught le fadhb claonta intuigthe ar leibhéal córasach. Tá gach duine ag fulaingt ó chlaontachtaí (comhfhiosach agus neamhfhiosach). Is féidir leis na claonta a bheith i bhfoirmeacha ar bith: geografach, teanga, socheacnamaíoch, gnéasach agus ciníoch. Agus bácáiltear na claontachtaí córasacha sin i sonraí, rud a d’fhéadfadh táirgí AI a mhaireann agus a mhéadaíonn claontacht a bheith mar thoradh air. Teastaíonn cur chuige aireach ó eagraíochtaí chun maolú a dhéanamh ar chlaonadh atá ag dul isteach i dtacair sonraí.

Samplaí a Léiríonn Fadhb na Claonta

Sampla suntasach amháin den chlaonadh tacar sonraí seo a thug go leor preas diúltach ag an am ná réiteach léitheoireachta atosaithe a thaitin le hiarrthóirí fireanna i measc na mban. Tá sé seo toisc gur forbraíodh tacair sonraí an uirlis earcaíochta ag úsáid atosú ó le deich mbliana anuas nuair a bhí tromlach na n-iarratasóirí fireann. Bhí na sonraí claonta agus léirigh na torthaí an claontacht sin. 

Sampla eile a thuairiscítear go forleathan: Ag comhdháil bhliantúil fhorbróir Google I / O, roinn Google réamhamharc ar uirlis cúnaimh deirmeolaíochta faoi thiomáint AI a chuidíonn le daoine tuiscint a fháil ar a bhfuil ar siúl le saincheisteanna a bhaineann lena gcraiceann, gruaig agus tairní. Cuireann an cúntóir deirmeolaíochta béim ar an gcaoi a bhfuil AI ag teacht chun cinn chun cabhrú le cúram sláinte - ach leag sé béim freisin ar an bhféidearthacht go dtiocfadh claontacht isteach in AI i ndiaidh cáineadh nach bhfuil an uirlis leordhóthanach do dhaoine daite.

Nuair a d’fhógair Google an uirlis, thug an chuideachta faoi deara:

Chun a chinntiú go bhfuilimid ag tógáil do gach duine, tugann ár múnla cuntas ar fhachtóirí cosúil le haois, gnéas, cine agus cineálacha craiceann - ó chraiceann pale nach tan go craiceann donn nach dóitear ach go hannamh.

Google, Ag baint úsáide as AI chun cabhrú le freagraí a fháil ar dhálaí coitianta craicinn

Ach dúirt alt in Vice gur theip ar Google tacar sonraí uilechuimsitheach a úsáid:

Chun an tasc a chur i gcrích, d’úsáid na taighdeoirí tacar sonraí oiliúna de 64,837 íomhá de 12,399 othar atá lonnaithe in dhá stát. Ach as na mílte riochtaí craicinn atá sa phictiúr, níor tháinig ach 3.5 faoin gcéad ó othair le cineálacha craiceann Fitzpatrick V agus VI - iad siúd a léiríonn craiceann donn agus craiceann dorcha donn nó dubh, faoi seach. Bhí 90 faoin gcéad den bhunachar sonraí comhdhéanta de dhaoine le craiceann cothrom, craiceann bán níos dorcha, nó craiceann donn éadrom, de réir an staidéir. Mar thoradh ar an sampláil claonta, deir deirmeolaithe go bhféadfadh an aip deireadh a chur le daoine nach bhfuil bán nó ró-dhiagnóisiú a dhéanamh orthu.

Leas, Níor Dearadh Aip Nua Deirmeolaíochta Google do Dhaoine le Craiceann Níos Dorcha

D'fhreagair Google trína rá go ndéanfadh sé an uirlis a bheachtú sula scaoilfí go foirmiúil í:

Is toradh ar níos mó ná trí bliana taighde é ár n-uirlis cúnaimh deirmeolaíochta faoi thiomáint AI. Ó bhí ár gcuid oibre le feiceáil sa Leigheas Dúlra, leanamar orainn ag forbairt agus ag mionchoigeartú ár dteicneolaíochta trí ionchorprú tacar sonraí breise lena n-áirítear sonraí arna ndeonú ag na mílte duine, agus na milliúin íomhánna imní craicinn níos coimeádaí.

Google, Ag baint úsáide as AI chun cabhrú le freagraí a fháil ar dhálaí coitianta craicinn

A oiread agus a bheimis ag súil go bhféadfadh AI agus cláir foghlama meaisín ceartú do na claontachtaí seo, tá an réaltacht fós ann: níl iontu ach cliste toisc go bhfuil a gcuid tacar sonraí glan. I nuashonrú ar an sean-adage cláir truflais isteach / truflais amach, Níl réitigh AI ach chomh láidir le cáilíocht a gcuid tacar sonraí ón bhfaigheann. Gan ceartú ó ríomhchláraitheoirí, níl an taithí chúlra ag na tacair sonraí seo iad féin a shocrú - toisc nach bhfuil aon chreat tagartha eile acu.

Tá croílár gach duine tacair sonraí a thógáil go freagrach intleacht shaorga eiticiúil. Agus tá daoine i gcroílár an réitigh. 

Is AI Eiticiúil é Mindful AI

Ní tharlaíonn claonadh i bhfolús. Tagann tacair sonraí mí-eiticiúla nó claonta ón gcur chuige mícheart a ghlacadh le linn na céime forbartha. Is é an bealach chun earráidí claonta a chomhrac ná cur chuige freagrach, dírithe ar an duine, a ghlacadh a bhfuil go leor sa tionscal ag glaoch air Mindful AI. Tá trí chomhpháirt chriticiúla ag AI aireach:

1. Tá AI aireach dírithe ar an duine

Ó bunaíodh an tionscadal AI, sna céimeanna pleanála, caithfidh riachtanais daoine a bheith i gcroílár gach cinnidh. Agus ciallaíonn sé sin gach duine - ní fo-thacar amháin. Sin an fáth go gcaithfidh forbróirí brath ar fhoireann éagsúil daoine atá bunaithe ar fud an domhain chun feidhmchláir AI a oiliúint chun a bheith uilechuimsitheach agus saor ó chlaonadh.

Cinntíonn sluafhoinsiú na dtacar sonraí ó fhoireann dhomhanda éagsúil go n-aithnítear claontachtaí agus go ndéantar iad a scagadh go luath. Is féidir leo siúd ó eitneachas éagsúil, aoisghrúpaí, inscne, leibhéil oideachais, cúlraí socheacnamaíocha agus láithreacha tacair sonraí a aimsiú ar fearr leo tacar luachanna amháin thar tacar eile, agus ar an gcaoi sin claontacht neamhbheartaithe a bhaint.

Féach ar iarratais ghutha. Agus cur chuige aireach AI á chur i bhfeidhm acu, agus cumhacht linn tallainne domhanda a ghiaráil, is féidir le forbróirí cuntas a thabhairt ar eilimintí teanga mar chanúintí agus haicinn éagsúla sna tacair sonraí.

Tá sé ríthábhachtach creat dearaidh atá dírithe ar an duine a bhunú ón tús. Déanann sé bealach fada chun a chinntiú go gcomhlíonann na sonraí a ghintear, a choinnítear agus a lipéadaítear ionchas na n-úsáideoirí deiridh. Ach tá sé tábhachtach freisin daoine a choinneáil sa lúb ar feadh shaolré iomlán fhorbairt an táirge. 

Is féidir le daoine sa lúb cabhrú le meaisíní eispéireas AI níos fearr a chruthú do gach lucht féachana ar leith. Ag Pactera EDGE, tuigeann ár bhfoirne tionscadail sonraí AI, atá lonnaithe ar fud an domhain, conas is féidir le cultúir agus comhthéacsanna éagsúla tionchar a imirt ar bhailiú agus ar leigheas sonraí oiliúna iontaofa AI. Tá na huirlisí riachtanacha acu chun fadhbanna a bhratach, monatóireacht a dhéanamh orthu, agus iad a shocrú sula dtéann réiteach bunaithe ar AI beo.

Is “líon sábháilteachta” tionscadail é AI daonna-ar-lúb a chomhcheanglaíonn láidreachtaí daoine - agus a gcúlraí éagsúla le cumhacht ríomhaireachta tapa meaisíní. Caithfear an comhoibriú daonna agus AI seo a bhunú ó thús na gclár ionas nach mbeidh sonraí claonta mar bhunús sa tionscadal. 

2. Tá AI Aireach Freagrach

Is é a bheith freagrach ná a chinntiú go bhfuil córais AI saor ó chlaontachtaí agus go bhfuil siad bunaithe ar eitic. Baineann sé le bheith aireach ar conas, cén fáth, agus cá gcruthaítear sonraí, conas a shintéisíonn córais AI iad, agus an chaoi a n-úsáidtear iad chun cinneadh a dhéanamh, cinntí a bhféadfadh impleachtaí eiticiúla a bheith acu. Bealach amháin le gnó a dhéanamh ná oibriú le pobail faoi ghannionadaíocht chun a bheith níos uilechuimsithí agus níos lú claonta. I réimse na nótaí sonraí, tá taighde nua ag aibhsiú conas is féidir le samhail il-thasc il-anótálaí a dhéileálann le lipéid gach anótálaí mar fhochlásal ar leithligh cuidiú le saincheisteanna féideartha a bhaineann go bunúsach le modhanna tipiciúla fírinne na talún a mhaolú ina bhféadfadh easaontais anótálaithe a bheith mar gheall ar tearcionadaíocht agus is féidir neamhaird a dhéanamh de chomhiomlánú na nótaí ar fhírinne amháin. 

3. Iontaofa

Tagann iontaofacht ó ghnó a bheith trédhearcach agus mínithe ar an gcaoi a ndéantar an tsamhail AI a oiliúint, ar an gcaoi a n-oibríonn sé, agus ar an bhfáth a mholann siad na torthaí. Teastaíonn saineolas ó ghnó le logánú AI chun go mbeidh sé indéanta dá chliaint a bhfeidhmchláir AI a dhéanamh níos cuimsithí agus níos pearsantaithe, ag urramú nuances criticiúla sa teanga áitiúil agus in eispéiris úsáideora ar féidir leo creidiúnacht réiteach AI a dhéanamh nó a bhriseadh ó thír amháin go tír eile. . Mar shampla, ba cheart do ghnólacht a fheidhmeanna a dhearadh do chomhthéacsanna pearsantaithe agus áitiúla, lena n-áirítear teangacha, canúintí, agus haicinn in iarratais guthbhunaithe. Ar an mbealach sin, tugann aip an leibhéal céanna sofaisticiúlacht taithí gutha do gach teanga, ón mBéarla go teangacha faoi ghannionadaíocht.

Cothroime agus Éagsúlacht

I ndeireadh na dála, cinntíonn AI aireach go dtógtar réitigh ar thacair sonraí atá cothrom agus éagsúil ina ndéantar monatóireacht agus meastóireacht ar iarmhairtí agus tionchar torthaí áirithe sula dtéann an réiteach ar an margadh. Trí bheith aireach agus daoine a áireamh i ngach cuid d’fhorbairt an tuaslagáin, cabhraímid lena chinntiú go bhfanann samhlacha AI glan, claonta a laghad agus is féidir agus chomh eiticiúil agus is féidir.

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.