Liosta Ábhar Ní foláir a Bheith ag GACH B2B Riachtanais Ghnó chun Beatha Turas an Cheannaitheora a Bheatha

Liosta Ábhar B2B Do Thuras an Cheannaitheora Gnó

Is cúis iontais dom go n-úsáidfidh Margaitheoirí B2B raidhse feachtais go minic agus go ndéanfaidh siad sruth gan deireadh d’ábhar nó de nuashonruithe ar na meáin shóisialta gan an t-íosmhéid an-bhunúsach, dea-tháirgthe leabharlann ábhair atá á lorg ag gach ionchas agus taighde á dhéanamh ar a gcéad pháirtí, táirge, soláthraí nó seirbhís eile. Caithfidh bunús do chuid ábhair do chuid a bheathú go díreach turas ceannaitheoirí. Mura ndéanann tú… agus má dhéanann d’iomaitheoirí… caillfidh tú do dheis chun do ghnó a bhunú mar an réiteach cuí.

Léigh Tuilleadh Faoi Chéimeanna Turas Ceannaitheora B2B

Le gach cliant B2B a chuidím leis, feicim tionchar inléite i gcónaí ar a bhfeidhmíocht margaíochta isteach nuair a sholáthraímid na príomhphíosaí ábhair seo go soiléir agus go gonta:

Fadhb a Aithint

Ba mhaith le hionchais tuiscint níos fearr a fháil ar an bhfadhb a bhfuil réiteach á lorg acu sula mbeidh EVEN ag lorg réiteach. Bealach cumhachtach chun feasacht a chothú do do bhranda ag an gcéim is luaithe de Thuras Ceannaigh B2B is ea tú féin a bhunú mar údarás a thuigeann go maith an fhadhb agus a tionchar ar an gcustaiméir.

 1. Sainmhínigh an fhadhb - Forbhreathnú bunúsach, analaí, léaráidí, srl a sholáthar a chabhróidh leis an dúshlán a mhíniú ina iomláine.
 2. Luach a bhunú - Cuidigh le hionchais an costas den fhadhb sin dá ngnó chomh maith leis an deischostas dá ngnó nuair a dhéantar an fhadhb a cheartú.
 3. Taighde - An bhfuil acmhainní taighde tánaisteacha ann a rinne an tsaincheist seo a dhoiciméadú go hiomlán agus a sholáthraíonn staitisticí agus sainmhínithe caighdeánacha ar an bhfadhb? Trí na sonraí seo agus na hacmhainní seo a chur leis, cinntítear don cheannaitheoir ionchasach gur acmhainn eolasach tú. Tá taighde bunscoile iontach freisin ... is minic a roinntear é agus féadann sé feasacht a chothú do do bhranda de réir mar a dhéanann ceannaitheoirí taighde ar fhadhb.

Sampla: Is é an Claochlú Digiteach an próiseas trína ndéanann cuideachtaí réitigh dhigiteacha a chomhtháthú i ngach gné dá ngnó chun tairbhí na dtreochtaí digiteacha a ghabháil agus chun tosaigh ar iomaitheoirí. Go hinmheánach, tá coigilteas in uathoibriú, cruinneas sonraí feabhsaithe le haghaidh cinnteoireachta níos fearr agus níos gasta, tuiscint dhomhain ar an gcustaiméir, laghdaítear frustrachas na bhfostaithe, agus tuairiscítear níos fearr chun tuiscint a fháil ar an tionchar atá ag gach gné den ghnó ar shláinte ghnó iomlán. Go seachtrach, tá an deis ann coinneáil, luach custaiméirí, agus díolacháin fhoriomlána a thiomáint leis an gcumas taithí an chustaiméara a thaighde agus a bharrfheabhsú ar bhealaí nua agus nuálacha. McKinsey Tá anailís mhionsonraithe curtha ar fáil aige a dhíríonn ar 21 dea-chleachtas ar fud ceannaireachta, forbairt cumais, oibrithe a chumhachtú, uirlisí a uasghrádú, agus cumarsáid a spreagann claochluithe digiteacha rathúla.

Taiscéalaíocht Réitigh

D’fhéadfadh nach mbeadh na hionchais ar an eolas faoi na réitigh uile atá ar fáil dóibh agus b’fhéidir nach dtuigeann siad go hiomlán cén fáth go rachadh infheistíocht in ardán nó seirbhís sheachtrach chun leasa dóibh. Tá liosta macánta, mionsonraithe de réitigh ríthábhachtach chun ceannaitheoirí ionchasacha a chur ar an eolas le tuiscint dhomhain ar a gcuid roghanna agus na buntáistí, na míbhuntáistí agus an infheistíocht atá riachtanach do gach ceann acu. Arís, bunaíonn sé seo tú go luath sa phróiseas cinnteoireachta agus cabhraíonn sé leis an ionchas a thuiscint go dtuigeann tú na roghanna go léir.

 1. Déan é tú féin - Ag cur síos ar an gcaoi ar féidir le cliant an obair a dhéanamh iad féin gan iad a bhrú ar shiúl ó do réiteach, tugann sé pictiúr soiléir dóibh de na hacmhainní agus den amlíne atá riachtanach chun an obair a chur i gcrích iad féin. Is féidir leis cabhrú leo bearnaí i dtallann, ionchais, buiséad, amlíne, srl a nochtadh ... agus cabhrú leo iad a bhrú i dtreo do tháirge nó seirbhíse mar mhalairt. Cuir acmhainní iontaofa tríú páirtí san áireamh a chabhróidh leo.
 2. táirgí - Ba cheart teicneolaíochtaí a chabhróidh leis an eagraíocht agus do tháirgí agus seirbhísí a chomhlánú a bheith mionsonraithe go hiomlán ag an bpointe seo. Ní gá duit iad a chur in iúl d’iomaitheoir, ach is féidir leat labhairt go ginearálta faoin gcaoi a gcuidíonn gach táirge leis an bhfadhb a shainigh tú san ábhar aitheantais fadhbanna a cheartú. Rud iomlán amháin anseo ná gur cheart duit buntáistí agus míbhuntáistí gach táirge a shainiú go hiomlán, do tháirge féin san áireamh. Cabhróidh sé seo le d’ionchas sa chéad chéim eile, riachtanais a thógáil.
 3. seirbhísí - Ní leor a rá gur féidir leat an obair a dhéanamh. Caithfear forbhreathnú mionsonraithe a sholáthar ar an gcur chuige agus ar an bpróiseas a sholáthraíonn tú a ndéantar tástáil ama air agus atá mionsonraithe go hiomlán.
 4. Difreáil - Is tráthúil é seo chun do ghnó a dhifreáil ó d’iomaitheoirí! Má tá difreálaí ag d’iomaitheoirí a bhfuil tú ag cailleadh dó, is iontach an t-am é seo tionchar an bhuntáiste sin a d’fhéadfadh a bheith acu a laghdú.
 5. Torthaí - Tá sé riachtanach scéalta úsáideora nó cás-staidéir a sholáthar chun próiseas agus rátaí rathúlachta na réiteach seo a léiriú go hiomlán. Tá taighde bunscoile agus tánaisteach ar rátaí rathúlachta, torthaí ionchais, agus toradh ar infheistíocht cabhrach anseo.

Sampla: Is minic a chuireann cuideachtaí réitigh i bhfeidhm agus súil acu claochlú digiteach a dhéanamh, ach teastaíonn i bhfad níos mó iarrachta laistigh den eagraíocht chun claochlú digiteach a dhéanamh. Caithfidh fís shoiléir a bheith ag an gceannaireacht maidir le conas a oibreoidh a gcuideachta agus conas a bheidh a gcuid custaiméirí in ann idirghníomhú a luaithe a bheidh leibhéal claochlaithe digití bainte amach ag an gcuideachta.

Ar an drochuair, McKinsey soláthraíonn sé sonraí go n-éiríonn le níos lú ná 30% de na cuideachtaí a ngnó a athrú go digiteach. Féadfaidh do chuideachta tallann a instealladh chun cabhrú leis an bpróiseas, comhairleoirí a instealladh chun cúnamh a thabhairt, nó brath ar na hardáin atá á bhforbairt agat. Éilíonn leibhéal insteallta tallainne leibhéal aibíochta a mbíonn deacrachtaí ag mórchuid na ngnólachtaí leis toisc go bhfuil friotaíocht nádúrtha ann athrú go hinmheánach. Tuigeann comhairleoirí a chabhraíonn go leanúnach le gnóthais ina gclaochlú digiteach na rioscaí, conas ceannach isteach, conas an todhchaí a shamhlú, conas sástacht na bhfostaithe a spreagadh agus a thógáil, agus tosaíocht a thabhairt do chlaochlú digiteach le go n-éireoidh leis. Bíonn ardáin cabhrach uaireanta, ach ní bhíonn a gcuid saineolais agus fócas i gcónaí ar aon dul le do thionscal, le do lucht saothair nó le céim aibíochta.

Le fiche nó tríocha bliain de thaithí, tá ár claochlú digiteach rinneadh an próiseas a bheachtú le céimeanna ar leith chun do chlaochlú digiteach a chur chun cinn - lena n-áirítear fionnachtain, straitéis, forbairt ghairmiúil, cur i bhfeidhm, imirce, forghníomhú agus barrfheabhsú. Rinneamar eagraíocht charthanachta náisiúnta a chlaochlú le déanaí, rinneamar réiteach fiontar a aistriú agus a chur i bhfeidhm go hiomlán, d’fhorbair muid a bhfoireann, agus bhí siad in ann dul chun cinn faoin mbuiséad agus roimh an sceideal, agus a dtoradh ar infheistíocht a bhaint amach go hiomlán.

Mar ghnólacht beag, beidh do chuideachta mar thosaíocht i gcónaí dár gcomhpháirtithe. Is iad na ceannairí a mbuailfidh tú leo sa timthriall díolacháin na daoine céanna a bheidh ag tiomáint do chlaochlaithe dhigitigh rathúil.

Riachtanais Foirgníochta

Más féidir leat cabhrú le d’ionchais agus do chustaiméirí a gcuid riachtanas a scríobh, féadfaidh tú dul chun tosaigh ar do chomórtas trí aird a tharraingt ar na buanna agus na buntáistí breise a bhaineann le bheith ag obair le d’eagraíocht.

 • Daoine - tuiscint shoiléir a sholáthar ar an tallann, an taithí agus / nó na cáilíochtaí is gá chun an fhadhb a cheartú. Seachas a de dhíth, cuir san áireamh an iarracht is gá chun an fhadhb a réiteach. Ní minic go mbíonn cuideachtaí róshásta le cur chun feidhme a láimhseáil, mar sin cuideoidh ionchais a leagan síos ar leibhéal na hiarrachta agus an chaoi ar féidir le do tháirge nó seirbhís (í) an t-éileamh ar an eagraíocht a mhaolú.
 • Plean - Siúil d’ionchas tríd an bpróiseas a d’fhorbair tú sa chéim réitigh lena chinntiú go bhféadann siad amlíne a shamhlú in éineacht leis na hacmhainní daonna agus teicneolaíochta a theastaíonn tríd síos. Cuidigh leo tosaíocht a thabhairt don chur i bhfeidhm chun an toradh is mó ar infheistíocht a bhaint amach ar dtús agus dul ar aghaidh chuig na cuspóirí fadtéarmacha chun an fhadhb a cheartú.
 • Riosca - Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse, comhlíonadh rialála, ceadúnú, slándáil, cúltacaí, pleananna iomarcaíochta ... is minic a thógann cuideachtaí ceanglais a bhaineann go sonrach leis an bhfadhb ach déanann siad snas ar shaincheisteanna ar féidir leo a n-iarrachtaí a réiteach chun réiteach a chur i bhfeidhm.
 • Difreáil - Má tá buntáiste deifnídeach agat i gcoinne d’iomaitheoirí, ba cheart é a áireamh go hiomlán sna riachtanais seo ionas go dtabharfaidh d’ionchas tosaíocht dó. Is minic a chailleann nó a ghnóthaíonn cuideachtaí deis bunaithe ar shaincheist amháin.

Sampla: íoslódáil ár bpáipéar bán cuimsitheach agus ár seicliosta ar conas do ghnó a athrú. Istigh ann, sainímid go hiomlán na hacmhainní daonna, an plean céimnithe foriomlán, chomh maith le conas an riosca teipe i do chlaochlú digiteach a mhaolú.

Roghnú Soláthraithe

Cibé áit a bhfuil réiteach á lorg ag daoine, caithfidh do ghnó a bheith i láthair. Más é sin torthaí cuardaigh ar eochairfhocail ar leith, caithfear tú a rangú. Más foilseacháin tionscail é sin, caithfidh láithreacht a bheith agat. Má dhéanann daoine taighde agus má aimsíonn siad réitigh trí thioncharóir, ba cheart go mbeadh an tionchar sin ar an eolas faoi do chumais. Agus… má dhéanann daoine taighde ar do cháil ar líne, ní mór go mbeadh rian moltaí, athbhreithnithe agus acmhainní ann a sholáthraíonn na hionchais sin gur tusa an rogha is fearr atá acu.

 • Údarás - An bhfuil tú i láthair ar fud na meán íoctha, tuillte, roinnte agus faoi úinéireacht? Cibé an cuardach é YouTube ar an bhfadhb, tuarascáil anailísí ar do thionscal, nó fógra atá ag rith ar fhoilseachán tionscail… an bhfuil tú i láthair?
 • Aitheantas - Ar thug tríú páirtithe aitheantas duit as deimhnithe, dámhachtainí, ailt ceannaireachta smaoinimh, srl. Tugann gach aitheantas tionscail muinín agus muinín do cheannaitheoirí ionchasacha agus iad ag meastóireacht ar sholáthraithe.
 • Chlú - An bhfuil tú ag déanamh monatóireachta agus ag freagairt go gníomhach ar lua sóisialta, rátálacha agus athbhreithnithe ar do tháirgí agus seirbhísí ar líne? Mura bhfuil tú agus má tá do chuid iomaitheoirí, is cosúil go bhfuil a n-eagraíocht i bhfad níos freagraí… fiú má tá an t-athbhreithniú diúltach!
 • personalization - Tá cás-staidéir pearsantaithe agus deighilte agus teistiméireachtaí custaiméirí riachtanach chun soláthróirí a roghnú. Ba mhaith le ceannaitheoirí B2B a bheith muiníneach gur thug tú cúnamh do chustaiméirí díreach cosúil leo - leis na dúshláin chéanna atá acu. Ábhar dírithe ar phearsantachtaí ar leith athshonróidh sé leis an gceannaitheoir ionchasach sin.

Léigh Tuilleadh Faoi Chaidreamh Pearsantachtaí le Turais Ceannaitheora agus Tolláin Díolacháin

Níl aon sampla le taispeáint anseo ... is iniúchadh cuimsitheach é seo ar na meáin agus na bealaí chun a chinntiú go bhféachtar ort mar chuideachta idéalach B2B le bheith ag obair leis.

Bailíochtú Réitigh agus Cruthú Comhdhearcadh

Is minic a bhíonn ceannaitheoirí B2B faoi stiúir coiste. Tá sé riachtanach go gcabhróidh tú a chur in iúl cén fáth gur tusa an táirge nó an tseirbhís cheart seachas an duine atá ag déanamh taighde ar an bhfoireann a dhéanann an cinneadh ceannach sa deireadh.

 • Ag cothú - Ní bhíonn an buiséad ná an amlíne i gcónaí ag cuideachtaí chun infheistíocht a dhéanamh láithreach i do tháirgí nó seirbhísí. Agus níor mhaith leo teagmháil a dhéanamh i gcónaí le d’fhoireann díolacháin áit a n-osclaíonn siad sirtheoireachtaí. Ag tairiscint páipéar bán, íoslódálacha, ríomhphoist, seimineáir ghréasáin, podchraoltaí, nó bealaí eile chun go leanfaidh d’ionchas ar aghaidh ag fáil i dteagmháil léi agus tá tionchar ríthábhachtach gan díol mar tá ionchais fós ag treorú a dturas ceannaigh.
 • Cúnamh - Níl cuideachtaí ag iarraidh go ndíolfaí iad, teastaíonn cúnamh uathu. An spreagann d’ábhar daoine chuig díolachán, nó chuig acmhainn a chabhróidh leo? Ba chóir go mbeadh d’fhoirmeacha, chatbots, cliceáil-chun-glao, taispeántas a sceidealú, srl. Dírithe ar chúnamh luachmhar a sholáthar dóibh… ní díolacháin chrua. Is minic gurb é an gnó a fhaigheann an deis an gnó is mó a chabhraíonn leis an ionchas a oideachas.
 • Solutions - An féidir leat taispeántas táirge a phearsanú a bhaineann go sonrach leis an eagraíocht a bhfuil tú ag iarraidh a dhíol leis? Trí chomhéadan a shaincheapadh nó réiteach a bhrandáil is féidir le foireann an réiteach atá á thabhairt agat chun an tábla a shamhlú. Níos fearr fós, má dhéantar triail nó tairiscint tosaigh a thairiscint d’fhéadfadh sé dlús a chur le glacadh do tháirge nó seirbhíse.
 • Toradh ar Infheistíocht a bhunú - Ag cabhrú le d’ionchas an luach a thuiscint agus an fhadhb á sainiú, ag siúl tríd an réiteach, agus ag soláthar do tháirge nó seirbhísí sa deireadh mar an réiteach cuí anois is gá duit cabhrú leo an infheistíocht agus a toradh a thuiscint. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo fiú an cumas cumraíocht, praghas agus luachan a dhéanamh i modheolaíocht féinseirbhíse ar líne.

Ag an bpointe seo, ba chóir d’ábhar é a fhilleadh le chéile agus ba cheart go dtuigfeadh do cheannaitheoir ionchasach go hiomlán an bhfuil do réiteach oiriúnach dóibh nó nach bhfuil. Is minic go mbíonn eagla ar ghnólachtaí aon ionchas a dhícháiliú le súil go n-éireoidh lena ndíoltóirí bat a dhéanamh leis an gceannaitheoir. Is ualach ollmhór é sin agus ba cheart é a sheachaint. Tógfaidh do bhranda níos mó creidiúnachta trí ionchais a dhíriú ar an ceart réiteach, ní trí iarracht a dhéanamh do tháirge nó seirbhís a dhíol le gach duine!

Nuair a chuidíonn tú le ceannaitheoirí mar seo, déanann tú an bhearna idir ceannairí cáilithe margaíochta (MQLanna) agus ceannairí cáilithe díolacháin (SQLanna) a chúngú, rud a thugann an deis d’fhoireann díolacháin an ceart ceannaitheoir trasna na líne críochnaithe go tapa.

Cad é do bharúil?

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.