Tosaíonn Rathúlacht Ar Líne le CXM

Úsáideann Bainistíocht Taithí Custaiméirí teicneolaíocht chun eispéireas pearsanta comhsheasmhach a sholáthar do gach úsáideoir d’fhonn ionchais a iompú ina gcliaint ar feadh an tsaoil. Ionchorpraíonn CXM margaíocht isteach, eispéiris phearsantaithe gréasáin, agus córas bainistíochta caidrimh le custaiméirí (CRM) chun idirghníomhaíochtaí custaiméirí a thomhas, a rátáil agus a mheas. Cad a dhéanfaidh tú? Tá 16% de chuideachtaí ag méadú a mbuiséad margaíochta digití agus ag méadú a gcaiteachais fhoriomláin. Tá 39% de chuideachtaí ag méadú a mbuiséad margaíochta digití tríd an mbuiséad atá ann cheana a ath-leithdháileadh