Torthaí an tSuirbhé: Cén chaoi a bhfuil Margóirí ag Freagairt do na Pandemic agus Lockdowns?

De réir mar a éascaíonn an glasáil agus níos mó fostaithe ag filleadh ar an oifig, ba spéis linn imscrúdú a dhéanamh ar na dúshláin atá roimh ghnólachtaí beaga mar gheall ar phaindéim Covid-19, a bhfuil ar siúl acu faoi ghlasáil chun a ngnó a fhorbairt, aon uasoiliúint atá déanta acu , an teicneolaíocht a d'úsáid siad le linn na tréimhse seo, agus cad iad na pleananna agus an dearcadh atá acu don todhchaí. Rinne an fhoireann ag Tech.co suirbhé ar 100 gnóthas beag faoin gcaoi ar éirigh leo le linn an ghlasála. 80% de