An Fáth ar Chóir d'Fhoirne Margaíochta agus TF Freagrachtaí Cibearshlándála a Chomhroinnt

Chuir an phaindéim níos mó ar an ngá atá le gach roinn laistigh d’eagraíocht níos mó airde a thabhairt ar chibearshlándáil. Déanann sé sin ciall, ceart? Dá mhéad teicneolaíochta a úsáidimid inár bpróisis agus inár gcuid oibre ó lá go lá, is amhlaidh is leochailí a d’fhéadfaimis a bheith i leith sárú. Ach ba cheart go gcuirfí tús le cleachtais chibearshlándála níos fearr le foirne margaíochta a bhfuil dea-scéal orthu. Is gnách gur ábhar imní í cibearshlándáil do cheannairí Teicneolaíocht Faisnéise (TF), Príomhoifigigh Slándála Faisnéise (CISO) agus Príomhoifigigh Teicneolaíochta (CTO).