Seoladh Caighdeánú 101: Sochair, Modhanna, agus Leideanna

Seoladh Caighdeánú 101: Sochair, Modhanna, agus Leideanna

Cathain a bhí an uair dheireanach a d’aimsigh tú go raibh na seoltaí go léir ar do liosta san fhormáid chéanna agus go raibh siad saor ó earráidí? Ná, ceart?

In ainneoin na gcéimeanna go léir a fhéadfaidh do chuideachta a ghlacadh chun earráidí sonraí a íoslaghdú, tá sé dosheachanta aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna cáilíochta sonraí - mar litriú mícheart, réimsí ar iarraidh, nó spásanna tosaigh - mar gheall ar iontráil sonraí láimhe -. Go deimhin, an tOllamh Raymond R. Panko ina páipéar foilsithe d’aibhsigh gur féidir le hearráidí sonraí scarbhileog, go háirithe maidir le tacair sonraí beaga a bheith idir 18% agus 40%.  

Chun an fhadhb seo a chomhrac, is féidir le caighdeánú seoltaí a bheith ina réiteach iontach. Leagann an post seo béim ar an gcaoi ar féidir le cuideachtaí leas a bhaint as sonraí a chaighdeánú, agus na modhanna agus leideanna ar cheart dóibh smaoineamh orthu chun torthaí beartaithe a bhaint amach.

Cad is Caighdeán Seoladh ann?

Is éard atá i gcaighdeánú seoltaí, nó normalú seoltaí, an próiseas chun taifid seoltaí a shainaithint agus a fhormáidiú i gcomhréir le caighdeáin aitheanta seirbhíse poist mar atá leagtha amach i mbunachar sonraí údarásach mar cheann an Seirbhís Poist na Stát Aontaithe (USPS).

Ní leanann an chuid is mó de na seoltaí an caighdeán USPS, a shainmhíníonn seoladh caighdeánaithe mar sheoladh atá litrithe go hiomlán, giorraithe ag baint úsáide as giorrúcháin chaighdeánacha na Seirbhíse Poist, nó mar a léirítear i gcomhad reatha ZIP+4 na Seirbhíse Poist.

Caighdeáin Seolta Poist

Bíonn géarghá le seoltaí a chaighdeánú do chuideachtaí a bhfuil iontrálacha seoltaí acu a bhfuil formáidí neamhréireacha nó éagsúla acu mar gheall ar shonraí seolta a bheith in easnamh (m.sh., cóid ZIP+4 agus ZIP+6) nó earráidí poncaíochta, cásála, spásála agus litrithe. Tugtar sampla de seo thíos:

Seoltaí caighdeánacha poist

Mar a fheictear ón tábla, tá earráid amháin nó iolrach ag baint le sonraí seolta go léir agus ní chomhlíonann aon cheann acu na treoirlínte riachtanacha USPS.

Caighdeánú seoltaí níor cheart iad a mheascadh le meaitseáil seoltaí agus bailíochtú seoltaí. Cé go bhfuil a leithéid ann, baineann bailíochtú seoltaí le fíorú an gcloíonn taifead seoltaí le taifead seoltaí reatha i mbunachar sonraí an USPS. Ar an láimh eile, baineann meaitseáil seoltaí le dhá shonraí seoltaí comhchosúla a mheaitseáil lena fháil amach an bhfuil tagairt ann don aonán céanna nó nach mbaineann.

Na Buntáistí a bhaineann le Seoltaí a Chaighdeánú

Seachas na cúiseanna soiléire a bhaineann le haimhrialtachtaí sonraí a ghlanadh, is féidir raon tairbhí a sholáthar do chuideachtaí trí sheoltaí a chaighdeánú. Ina measc seo tá:

 • Sábháil am ag fíorú seoltaí: Gan seoltaí a chaighdeánú, níl aon bhealach amhrasach an bhfuil an liosta seoltaí a úsáideadh don fheachtas poist dhírigh cruinn nó nach bhfuil mura gcuirtear na ríomhphoist ar ais nó mura bhfuil freagra ar bith faighte. Trí sheoltaí éagsúla a normalú, is féidir uaireanta oibre suntasacha a shábháil trí fhoireann a bheith ag scagadh trí na céadta seoltaí poist le cruinneas.
 • Costais seolta a laghdú: D’fhéadfadh seoltaí míchearta nó seoltaí míchearta a bheith mar thoradh ar fheachtais phoist dhírigh a d’fhéadfadh fadhbanna billeála agus seolta a chruthú i bhfeachtais phoist dhírigh. Má dhéantar seoltaí a chaighdeánú chun comhsheasmhacht sonraí a fheabhsú, féadfar poist a chuirtear ar ais nó nach seoltar ar ais a laghdú, rud a fhágann go mbeidh rátaí freagartha poist díreacha níos airde ann.
 • Scrios seoltaí dúblacha: d'fhéadfadh go seolfar dhá oiread r-phoist chuig teagmhálaithe mar thoradh ar fhormáidí agus seoltaí éagsúla le hearráidí, rud a d'fhéadfadh sásamh an chustaiméara agus íomhá branda a laghdú. Is féidir le do ghnólacht costais seachadta amú a shábháil trí do liostaí seoltaí a ghlanadh.

Conas Seoltaí a Chaighdeánú?

Ba cheart go gcomhlíonfadh aon ghníomhaíocht um normalú seoltaí treoirlínte an USPS le go mbeadh sé fiúntach. Agus na sonraí atá aibhsithe i dTábla 1 á n-úsáid agat, seo an chaoi a bhfeicfear sonraí seoltaí nuair a normalófar iad.

Roimh agus tar éis caighdeánú seoltaí

Tá próiseas 4 chéim i gceist le seoltaí a chaighdeánú. Áirítear leis seo:

 1. Seoltaí iompórtála: cruinnigh gach seoladh ó fhoinsí iolracha sonraí – mar scarbhileoga Excel, bunachair shonraí SQL, etc. – in aon bhileog amháin.
 2. Sonraí próifíle chun earráidí a iniúchadh: próifíliú sonraí a dhéanamh agus úsáid á baint agat as chun scóip agus cineál na n-earráidí atá i do liosta seoltaí a thuiscint. Má dhéantar é seo is féidir tuairim gharbh a thabhairt duit ar na réimsí faidhbe a d'fhéadfadh a bheith ann nach mór a shocrú sula ndéantar aon chaighdeánú.  
 3. Earráidí glan chun treoirlínte USPS a chomhlíonadh: Nuair a aimsítear gach earráid, is féidir leat na seoltaí a ghlanadh ansin agus iad a chaighdeánú de réir threoirlínte an USPS.
 4. Sainaithin agus bain seoltaí dúblacha: chun aon seoltaí dúblacha a aithint, is féidir leat comhaireamh dúbailte a chuardach i do scarbhileog nó bunachar sonraí nó úsáid cruinn nó meaitseáil doiléir chun iontrálacha a asbhaint.

Modhanna chun Seoltaí a Chaighdeánú

Tá dhá chur chuige ar leith i do liosta chun seoltaí a normalú. Ina measc seo tá:

Scripteanna agus Uirlisí láimhe

Is féidir le húsáideoirí scripteanna reatha agus breiseáin a aimsiú de láimh chun seoltaí ó leabharlanna a normalú trí mheán éagsúla

 1. Teangacha cláraithe: Is féidir le Python, JavaScript, nó R a chumasú duit meaitseáil seolta doiléir a rith chun meaitseálacha seolta neamhchruinne a aithint agus rialacha saincheaptha um chaighdeánú a chur i bhfeidhm a oireann do do shonraí seolta féin.
 2. Taisclanna códaithe: Soláthraíonn GitHub teimpléid cód agus USPS API comhtháthú is féidir leat a úsáid chun seoltaí a fhíorú agus a normalú.  
 3. Comhéadain Ríomhchláraithe Feidhmchláir: Seirbhísí tríú páirtí is féidir a chomhtháthú trí API chun seoltaí poist a pharsáil, a chaighdeánú agus a bhailíochtú.
 4. Uirlisí Excel-bhunaithe: Is féidir le breiseáin agus réitigh ar nós YAddress, AddressDoctor Excel Plugin, nó Excel VBA Master cabhrú leat do sheoltaí a pharsáil agus a chaighdeánú laistigh de do thacair sonraí.

Roinnt buntáistí a bhaineann le dul síos ar an mbealach seo ná go bhfuil sé saor agus gur féidir sonraí a normalú go tapa do thacair sonraí beaga. Mar sin féin, d’fhéadfadh úsáid a bhaint as scripteanna den sórt sin titim as a chéile níos faide ná cúpla míle taifead agus mar sin níl siad feiliúnach do thacair sonraí an-mhór nó dóibh siúd atá scaipthe thar fhoinsí éagsúla.

Bogearraí Fíoraithe Seoladh

Is féidir bogearraí fíoraithe agus normalaithe seoltaí atá lasmuigh den tseilf a úsáid freisin chun sonraí a normalú. De ghnáth, tagann uirlisí den sórt sin le comhpháirteanna bailíochtaithe seoltaí sonracha – mar bhunachar sonraí USPS comhtháite – agus bíonn comhpháirteanna próifílithe agus glanta sonraí lasmuigh den bhosca acu chomh maith le halgartaim meaitseála doiléir chun seoltaí a chaighdeánú ar scála.

Tá sé tábhachtach freisin go bhfuil na bogearraí CASS deimhniúchán ó USPS agus comhlíonann sé an tairseach cruinnis riachtanach i dtéarmaí:

 • Códú 5 dhigit – an cód ZIP 5 dhigit atá in easnamh nó mícheart a chur i bhfeidhm.
 • Códú ZIP+4 – an cód 4 dhigit atá in easnamh nó mícheart a chur i bhfeidhm.
 • Táscaire Seachadta Cónaithe (RDI) – lena gcinntear cibé acu an seoladh cónaithe nó tráchtála é nó nach ea.
 • Bailíochtú Pointe Seachadta (DPV) – lena gcinntear cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil seoladh inseachadta síos go dtí an tsraith nó uimhir an árasáin.
 • Líne Taistil Feabhsaithe (eLOT) – seicheamh uimhir a thaispeánann an chéad seachadadh a rinneadh chuig an raon breiseán laistigh de bhealach an iompróra, agus léiríonn an cód ardaitheach/laghdaithe an t-ord seachadta gar don tsraithuimhir. 
 • Nasc Córas Tiontaithe Seoltaí In-aimsithe (Nasc LACSL) – modh uathoibrithe chun seoltaí nua a fháil do bhardasacha áitiúla a bhfuil córas éigeandála 911 curtha i bhfeidhm acu.
 • SraithNasc® ar chumas custaiméirí a chur ar fáil eolas seoltaí gnó feabhsaithe trí fhaisnéis thánaisteach (suite) atá ar eolas a chur le seoltaí gnó, a cheadóidh seicheamhú seachadta an USPS nuair nach mbeadh sé indéanta murach sin.
 • Agus eile…

Is iad na príomhbhuntáistí ná an éascaíocht atá aige sonraí seoltaí atá stóráilte i gcórais dhifriúla a fhíorú agus a chaighdeánú, lena n-áirítear CRManna, RDBManna agus stórtha bunaithe ar Hadoop agus sonraí geochód chun luachanna domhanleithead agus domhanleithead a bhaint amach.

Maidir le teorainneacha, is féidir le huirlisí den sórt sin costas i bhfad níos mó ná modhanna normalaithe seoltaí láimhe.

Cén Modh is Fearr?

Braitheann roghnú an mhodha cheart chun do liostaí seoltaí a fheabhsú go hiomlán ar mhéid do thaifid seoltaí, ar chruach teicneolaíochta agus ar amlíne an tionscadail.

Má tá níos lú ná cúig mhíle taifead ar do liosta seoltaí, is féidir é a chaighdeánú trí Python nó JavaScript a bheith ina rogha níos fearr. Mar sin féin, má tá géarghá le foinse amháin fírinne a bhaint amach le haghaidh seoltaí ag úsáid sonraí scaipthe ar fhoinsí iolracha laistigh de bhealach tráthúil, is féidir le bogearraí caighdeánaithe seoltaí atá deimhnithe ag CASS a bheith ina rogha níos fearr.