Acrainmneacha XML

XML

Is é XML an t-acrainm le haghaidh Teanga Markup eXtensible.

Teanga mharcála a úsáidtear chun sonraí a ionchódú i bhformáid atá inléite ag an duine agus atá inléite ag meaisín.