Acrainmneacha SMB

SMB

Is é SMB an t-acrainm le haghaidh Gnólachtaí Beaga agus Meánmhéide.

Is eagraíochtaí de mhéid sonrach iad gnólachtaí beaga agus meánmhéide, cibé líon fostaithe nó ioncam bliantúil. Má dhéantar iad a thomhas de réir líon na bhfostaithe, is iad gnólachtaí beaga na cinn a bhfuil níos lú ná 100 fostaí acu agus is iad fiontair mheánmhéide na heagraíochtaí sin a bhfuil idir 100 agus 999 fostaí acu. Má dhéantar iad a thomhas mar mhalairt ar ioncam bliantúil, is eagraíochtaí iad a bhfuil níos lú ná $50 milliún acu in ioncam bliantúil agus meánmhéide nó eagraíochtaí a dhéanann níos mó ná $50 milliún ach níos lú ná $1 billiún. Úsáideann lasmuigh de na Stáit Aontaithe an giorrúchán SME.