Acrainmneacha ROTI

baint slí mhaireachtála amach

Is é ROTI an t-acrainm le haghaidh Toradh ar Infheistíocht Teicneolaíochta.

Cosúil leis an toradh ar infheistíocht (ROI), is é seo an méid ama a thógann sé ar infheistíocht i dteicneolaíocht nó ceadúnas bogearraí an méid ioncaim a chosnaíonn sé a chur i bhfeidhm a thabhairt ar ais. Sampla: Tá ROTI de 7 mí ag infheistíocht san ardán seo don chustaiméir meánach. Is féidir é a thomhas freisin sa chéatadán de mhéadú ar ioncam a baineadh amach