Acrainmneacha ROI

Roi

Is é ROI an t-acrainm le haghaidh Toradh ar Infheistíocht.

Méadracht feidhmíochta a thomhaiseann brabúsacht agus a ríomhtar ag baint úsáide as an bhfoirmle ROI= (ioncam – costas) / costas. Is féidir le ROI cabhrú leat a chinneadh ar fiú na costais tosaigh agus leanúnacha le hinfheistíocht fhéideartha nó ar cheart leanúint le hinfheistíocht nó le hiarracht nó deireadh a chur léi.