Acrainmneacha DaaS

DaaS

Is é DaaS an t-acrainm le haghaidh Sonraí mar Sheirbhís.

Uirlisí néalbhunaithe a úsáidtear chun sonraí a shaibhriú, a bhailíochtú, a nuashonrú, chun taighde a dhéanamh orthu, agus chun sonraí a chomhtháthú.