Acrainmneacha CPI

CPI

Is é CPI an t-acrainm le haghaidh Táscairí Feidhmíochta Custaiméirí.

Dhírigh an mhéadracht ar bhraistint an chustaiméara amhail an t-am chun réitigh, infhaighteacht acmhainní, éascaíocht úsáide, an dóchúlacht go ndéanfaí é a mholadh, agus luach an táirge nó na seirbhíse. Tá na méadrachtaí seo inchurtha go díreach i leith coinneáil custaiméirí, fás éadála, agus luach méadaithe in aghaidh an chustaiméara.