Acrainmneacha CPA

CPA

Is é CPA an t-acrainm le haghaidh Costas in aghaidh an Ghnímh.

Samhail tomhais agus praghsála fógraíochta ar líne is ea costas in aghaidh na gníomhaíochta a thagraíonn do ghníomh sonraithe, mar shampla, díolachán, cliceáil, nó foirm a thíolacadh. Uaireanta déantar míthuiscint air i dtimpeallachtaí margaíochta mar chostas in aghaidh na héadála, ar méadrach difriúil é.