Acrainmneacha CLTV

CLTV

Is é CLTV an t-acrainm do Luach Saoil do Chustaiméirí.

Réamh-mheastachán a nascann an glanbhrabús le caidreamh saolré iomlán an chustaiméara. Chomh maith leis sin ar a dtugtar CLV.